*
cách làm vật lý 10 chương 4" width="606">

I. Động lượng - Định quy định bảo toàn động lượng

1. Động lượng: 

*
phương pháp vật lý 10 chương 4 (ảnh 2)" width="600">

2. Xung lượng của lực:

*
công thức vật lý 10 chương 4 (ảnh 3)" width="116">

Đơn vị của xung lượng của lực là N.s

3. Định quy định bảo toàn đụng lượng

* Hệ cô lập: là hệ trang bị mà không có ngoại lực công dụng lên hệ.

Bạn đang xem: Tóm tắt chương 4 vật lý 10

* Hệ đồ gia dụng được xem như là hệ cô lập khi:

+ Σ nước ngoài lực = 0.

+ Σ nội lực >> ngoại lực.

*
công thức vật lý 10 chương 4 (ảnh 4)" width="390">

Chú ý: Định vẻ ngoài bảo toàn cồn lượng chỉ nghiệm đúng trong các hệ cô lập.

4. áp dụng định quy định bảo toàn động lượng đối với hoạt động bằng phản nghịch lực

+ hoạt động bằng bội phản lực

*
phương pháp vật lý 10 chương 4 (ảnh 5)" width="600">

Chú ý: thương hiệu lửa bay lên vùng phía đằng trước ngược với phía khí phụt ra, không dựa vào vào môi trường bên ngoài là ko khí giỏi chân không. Đó là hiệ tượng của vận động bằng phản lực.

+ Va chạm mềm

*
cách làm vật lý 10 chương 4 (ảnh 6)" width="527">

Theo định giải pháp bảo toàn hễ lượng: 

*
bí quyết vật lý 10 chương 4 (ảnh 7)" width="133">

II. Công - Công suất 


1. Công: 

*
bí quyết vật lý 10 chương 4 (ảnh 8)" width="599">

A = Fscos α

F: Độ mập lực chức năng (N)

S: Đoạn mặt đường vật di chuyển (m)

A: Công (J).

α : góc hòa hợp bởi hướng của lực với hướng vận động và di chuyển của vật

Biện luận

- khi 0 ≤ α o thì cosα > 0 ⇒ A > 0

*
bí quyết vật lý 10 chương 4 (ảnh 9)" width="236">

- khi α = 90o thì A = 0

*
phương pháp vật lý 10 chương 4 (ảnh 10)" width="579">

- khi 90o o thì cosα

*
công thức vật lý 10 chương 4 (ảnh 11)" width="397">

Đơn vị công: 1 kJ = 1000J ; 1 Wh = 3600J; 1 kWh = 3600 kJ.


2. Công suất: Công suất là đại lượng đo bởi công hiện ra trong một đơn vị thời gian.

*
bí quyết vật lý 10 chương 4 (ảnh 12)" width="86">

A: công (J); t: thời hạn thực hiện nay công (s)

P : công suất (W)

Đơn vị: 1 kW = 1000 W; 1HP = 736 W.

III. Định điều khoản bảo toàn cơ năng

1. Động năng: Động năng là dạng năng lượng mà vật dành được do nó đang chuyển động.

*
bí quyết vật lý 10 chương 4 (ảnh 13)" width="151">

m: cân nặng vật (kg)

v: gia tốc ( m/s)

2. Định lý cồn năng: 

*
cách làm vật lý 10 chương 4 (ảnh 14)" width="347">

Khi Σ > 0 đụng năng tăng.

Khi Σ 2).

z: Độ cao của thứ so cùng với gốc cố kỉnh năng (m)

Tính chất

- Là đại lượng vô hướng.

- có mức giá trị dương, âm hoặc bằng không, phụ thuộc vào vị trí lựa chọn làm gốc nỗ lực năng.

* Công của trọng lực: AP = Wt1 – Wt2

* lúc vật sút độ cao, nỗ lực năng của vật sút thì trọng tải sinh công dương. Ngược lại khi vật tăng cường độ cao, nạm năng của thứ tăng thì trọng tải sinh công âm.

4. Vắt năng bọn hồi: Thế năng bọn hồi là dạng năng lượng của một thứ chịu tính năng của lực đàn hồi.

Xem thêm: Top 22 Mẫu Thời Khoá Biểu Đẹp Cho Học Sinh Tiểu Học, Mẫu Thời Khóa Biểu Đẹp Cho Học Sinh Tiểu Học

*
bí quyết vật lý 10 chương 4 (ảnh 15)" width="391">

5. Định hình thức bảo toàn cơ năng: W1 = W2

Hay Wt1 + Wđ1 = Wt2 + Wđ2

Trường thích hợp vật hoạt động chỉ dưới tính năng của trọng lực:

*
phương pháp vật lý 10 chương 4 (ảnh 16)" width="299">

Trường hợp vật dụng chịu chức năng của lực lũ hồi cùng không biến hóa độ cao:

*
cách làm vật lý 10 chương 4 (ảnh 17)" width="360">

Chú ý: * Định vẻ ngoài bảo toàn cơ năng chỉ nghiệm đúng vào khi vật chịu tính năng của trọng lực, lực lũ hồi (gọi là lực thế).

* Nếu đồ dùng còn chịu tác dụng của lực ma sát, lực cản , lực kéo …(gọi là lực không thế) thì :