Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bài tập trắc nghiệm Đại số cùng Giải tích 11Bài 1: Hàm con số giácBài 2: Phương trình lượng giác cơ bảnBài 3: một số phương trình lượng giác thường gặpÔn tập chương 1Bài 1: luật lệ đếmBài 2: hoán vị - Chỉnh thích hợp - Tổ hợpBài 3: Nhị thức Niu-tơnBài 4: Phép demo và biến chuyển cốBài 5: xác suất của phát triển thành cốÔn tập chương 2 bài xích 1-2: phương thức quy hấp thụ toán học tập - dãy sốBài 3: cấp cho số cộngBài 4: cung cấp số nhânÔn tập chương 3Bài 1: số lượng giới hạn của dãy sốBài 2: giới hạn của hàm sốBài 3: Hàm số liên tụcÔn tập chương 4Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa sâu sắc của đạo hàmBài 2: những quy tắc tính đạo hàmBài 3: Đạo hàm của các hàm con số giácBài 4: Vi phânBài 5: Đạo hàm cung cấp haiÔn tập chương 5Ôn tập cuối năm

Để học giỏi môn Đại số cùng Giải tích 11, loạt bài bác Bài tập trắc nghiệm Đại số với Giải tích 11 bao gồm đáp án được biên soạn bám sát đít nội dung sgk Đại số cùng Giải tích 11 giúp bạn học xuất sắc môn Đại số cùng Giải tích 11 hơn.

Bạn đang xem: Toán trắc nghiệm lớp 11

Mục lục bài xích tập trắc nghiệm Đại số cùng Giải tích 11

Chương 1: Hàm con số giác và phương trình lượng giác

Chương 2: tổng hợp - Xác suất

Chương 3: hàng số - cung cấp số cùng và cung cấp số nhân

Chương 4: Giới hạn

Chương 5: Đạo hàm

Danh mục trắc nghiệm theo bài học

Chương 1: Hàm con số giác cùng phương trình lượng giác

Chương 2: tổng hợp - Xác suất

Chương 3: dãy số - cấp cho số cùng và cấp cho số nhân

Chương 4: Giới hạn

Chương 5: Đạo hàm

Ôn tập cuối năm

Trắc nghiệm bài xích 1 (có đáp án): Hàm số lượng giác (phần 1)

Bài 1.Hàm số :

*

có tập xác minh là:

A.R

B.Rk2π, k ∈ Z.

C.k2π, k ∈ Z.

D.∅

Hiển thị đáp án

*

Chọn đáp án C


Bài 2.Hàm số y = sinxcos2x là:

A.Hàm chẵn.

B.Hàm không có tính chẵn, lẻ.

C.Hàm không có tính tuần hoàn.

D.Hàm lẻ.

Hiển thị đáp án

*

Chọn giải đáp D


Bài 3.Hàm số

*
vừa lòng tính hóa học nào sau đây?

A.Hàm chẵn.

B.Hàm không có tính chẵn, lẻ.

C.Xác định trên R.

D.Hàm lẻ.

Hiển thị đáp án

*

Chọn giải đáp A


Bài 4.Trong những hàm số sau, hàm số nào là hàm lẻ?

A.y = sin2x

B.y = sin2x.cosx.

C.y = tanx/cosx.

D.y = cotx/sinx.

Hiển thị đáp án

*

Chọn giải đáp C


Bài 5.Trong những hàm số sau, hàm số nào là hàm chẵn?

A.

*
B.y = sinx.cos2x

C.y = cosx.sin2x

D.y = cosxsin3x.

Hiển thị đáp án

Bài 6. Hàm số y = cosx/(2sinx- √3) bao gồm tập xác định là:

A.Rπ/3+k2π, k ∈ Z.

B.Rπ/6+kπ, k ∈ Z.

C. Rπ/6+k2π, 5π/6+k2π, k ∈ Z.

D.Rπ/3+k2π, 2π/3+k2π, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 7.Hàm số y = tan(x/2 - π/4) gồm tập khẳng định là:

A.Rπ/2+k2π, k ∈ Z.

B.Rπ/2+kπ, k ∈ Z.

C.R3π/2+k2π, k ∈ Z.

D.R.

Hiển thị đáp án

Bài 8.Tập xác minh của hàm số y = cot(2x - π/3) + 2 là:

A.Rπ/6+kπ, k ∈ Z.

B.Rπ/6+k2π, k ∈ Z.

C.R5π/12+kπ/2, k ∈ Z.

D.Rπ/6+kπ/2, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 9.Hàm số :

*

bao gồm tập xác minh là:

A.Rkπ, k ∈ Z.

B.Rπ/2+π, k ∈ Z.

C.Rπ/2+k2π, k ∈ Z.

D.Rkπ/2, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 10.Cho hàm số y = sinx/(1+tanx) và k ∈ Z.

Khoảng nào dưới đây không phía bên trong tập xác minh của hàm số?

*
Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm bài xích 2 (có đáp án): Phương trình lượng giác cơ phiên bản (phần 1)

Bài 1: Phương trình cos23x = 1 tất cả nghiệm là:

A.x = kπ, k ∈ Z. B. X =kπ/2, k ∈ Z.

C.x =kπ/3, k ∈ Z. D.x =kπ/4, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 2: Phương trình tan( x - π/4) = 0 có nghiệm là:

A.x = π/4 + kπ, k ∈ Z. B.x = 3π/4 + kπ, k ∈ Z.

C.x = kπ, k ∈ Z. D.x = k2π, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 3: Phương trình cot( x + π/4) = 0 tất cả nghiệm là:

A.x = - π/4 + kπ, k ∈ Z. B.x = π/4 + kπ, k ∈ Z.

Xem thêm: Tìm Giá Trị Lớn Nhất Nhỏ Nhất Của Hàm Số Lượng Giác Bằng Máy Tính

C.x = - π/4 + k2π, k ∈ Z. D.x = π/4 + k2π, k ∈ Z.

Hiển thị đáp án

Bài 6: trong <0;2 π), phương trình sin2x + sinx = 0 có số nghiệm là:

A.1 B.2

C.3 D.4

Hiển thị đáp án

Bài 7: Phương trình sinx + √3cosx = 1 tất cả số nghiệm nằm trong (0;3π) là:

A.2 B.3

C.4 D.6

Hiển thị đáp án

*

Chọn giải đáp B


Bài 8:Phương trình √2cos(x + π/3) = 1 bao gồm mấy bọn họ nghiệm?

*

A.0 B.2

C.1 D.3

Hiển thị đáp án

*

Chọn đáp án B


Bài 9: Số nghiệm của phương trình sin(x + π/4) = 1 trực thuộc <0;3π> là:

A.1 B.0

C.2 D.3

Hiển thị đáp án

Ta gồm sinx = cosx ⇒ sinx = sin(π/2 – x)

*

Do x ∈ <0;π> đề xuất k = 0. Vậy chỉ có 1 nghiệm của phương trình ở trong <0;π>.Chọn lời giải A


Giới thiệu kênh Youtube magdalenarybarikova.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, magdalenarybarikova.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng cam kết khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 trên khoahoc.magdalenarybarikova.com