Trả lời câu hỏi 2 bài bác 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 bài 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1. Cho biết thêm y tỉ lệ thành phần nghịch cùng với x theo hệ số tỉ lệ - 3,5. Hỏi x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ làm sao

Xem giải thuật
Bạn đang xem: Toán tỉ lệ nghịch lớp 7

Trả lời câu hỏi 3 bài 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời thắc mắc 3 bài xích 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1. Cho thấy thêm hai đại lượng y cùng x tỉ lệ nghịch cùng với nhau...

Xem giải mã


bài xích 12 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết nhì đại lượng x với y tỉ lệ nghịch cùng với nhau cùng khi x = 8 thì y = 15

Xem giải mã


bài xích 13 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết x cùng y là nhị đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch. Điền số tương thích vào ô trống vào bảng sau:

Xem giải mã


bài xích 14 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết 35 người công nhân xây một căn nhà hết 168 ngày. Hỏi 28 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày?

Xem giải thuật


bài 15 trang 58 sách giáo khoa toán 7 tập 1

a) cho thấy thêm đội A sử dụng x sản phẩm cày (có cùng năng suất) để cày hoàn thành một cánh đồng không còn y giờ. Hai đại lượng x và y bao gồm tỉ lệ nghịch cùng nhau không?

Xem giải mã


Đề kiểm soát 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 1 - bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải thuật


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 2 - bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 2 - bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 3 - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 3 - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải mã


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 4 - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 4 - bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải mã


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 5 - bài xích 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 5 - bài xích 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải thuật


>> (Hot) Đã tất cả SGK lớp 7 liên kết tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Xem ngay!
*
*

Liên hệ | chế độ

*Xem thêm: Giải Thích Ý Nghĩa Nhan Đề Đất Nước, Ý Nghĩa Nhan Đề Các Tác Phẩm Thơ Lớp 12

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép magdalenarybarikova.com gởi các thông tin đến chúng ta để nhận được các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.