Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu khá kỹ về tính chất chia hết của một tổng và các dấu hiệu chia hết. Ngày hôm nay, hãy cùng magdalenarybarikova.com học cách tìm ước và bội và lời giải bài tập sách giáo khoa.

Bạn đang xem: Bài tập ước và bội lớp 6 nâng cao

Lý thuyết Ước và bội

1. Phát biểu:

Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b còn b là ước của a.

Số 0 không là ước của bất kỳ số tự nhiên nào.


*
Tổng quát Ước và bội lớp 6


Ví dụ: 6 ⁝ 3

Ta thấy, 6 chia hết cho 3 bằng 2

→ 6 là bội của 3; còn 3 là ước của 6

?1: Số 18 có là bội của 3 không? Có là bội của 4 không?

Số 4 có là ước của 12 không? Có là ước của 15 không?

Ta thấy, 18 ⁝ 3 = 6

→ 18 là bội của 3; còn 3 là ước của 18

Ta thấy, 18 ⋮̸ 4

→ 18 không là bội của 4

Ta thấy, số 12 ⁝ 4 → 4 là ước của 12

Ta thấy, số 15 ⋮̸ 4 → 4 không là ước của 15

2. Cách tìm ước và bội

a. Ký hiệu ước và bộiTập hợp của các số tự nhiên a: Ư(a)Tập hợp các bội của số tự nhiên a: B(a)b. Cách tìm bội:Ta có thể tìm các bội của một số khác 0 bằng cách nhân số đó lần lượt với 0,1,2,3,…Cách tìm bội của a, ta lấy a nhân lần lượt: 0, 1, 2, 3,…

* Lưu ý:

Giới hạn (nhỏ hơn hoặc không vượt số bao nhiêu).Nếu đề không yêu cầu có giới hạn, ta chỉ nhân tối đa khoảng 4 đến 5 số rồi ghi …

Ví dụ: Tìm các bội nhỏ hơn 28 của 4

Ta có bội của 7 và nhỏ hơn 30 là những số sau:

B(4) = {0, 4, 8, 12, 20, 24}

?2. Tìm các số tự nhiên x mà x ∈ B(8) và x c. Cách tìm ước

Ta có thể tìm các ước của a (a> 1) bằng cách lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xét xem a chia hết cho những số nào, khi đó các số ấy là ước của a.

Ư(a) = {1 → a}


*
Cách tìm ước và bội


Ví dụ: Tìm các ước của 9

Ta lấy tập hợp số chia hết cho 9 từ (1 → 9) gồm:

Ta có, Ư(9) = {1, 3, 9}

?3. Viết các phần tử của tập hợp Ư(12)

Ta có, Ư(12) = {1, 2, 3, 4, 6, 12}

 ?4. Tìm các bước của 1 và một vài bội của 1:

Ta có, Ư(1) = {1}

Ta có, B(1) = {0, 1, 2, 3 …}

* Lưu ý:

Số chỉ có 1 ước là 1Số 1 là ước của bất kỳ số tự nhiên nàoSố 0 là bội của mọi số tự nhiênSố 0 không là ước của bất kỳ số tự nhiên nào

Hướng dẫn giải bài tập Toán 6: Ước và bội (SGK)

Bài tập 111 (trang 44 SGK Toán tập 1)


*
Hướng dẫn giải bài tập Toán 6: Ước và bội


Bài tập 112 (trang 44 SGK Toán tập 1)


*
Hướng dẫn giải bài tập 112 (trang 44 SGK)


*
Hướng dẫn giải bài tập 113 (Toán 6: Ước và bội)


*
Đề bài tập 114


*
Lời giải bài 114 (trang 45 SGK Toán 6: Ước và bội)


Ta có bảng sau:

Cách chiaSố nhómSố người ở mỗi nhóm
Thứ nhất49
Thứ hai66
Thứ ba8không thực hiện được
Thứ tư123

Bài tập ước và bội lớp 6 nâng cao

Đề bài

Bài tập 1. Bổ sung một trong các cụm từ “ước của…”, “bội của…” vào chỗ trống của các câu sau sao cho đúng:

Lớp 6A xếp hàng 4 không có ai lẻ hàng. Số học sinh lớp là ….Số học sinh của một khối xếp hàng 4 , hàng 5, hàng 7 đều vừa đủ. Số học sinh của khối là ….

Đáp án: Bội của 4, bội của 5, bội của 7.

Tổ 4 có 10 học sinh được chia đều vào các nhóm. Số nhóm là ….40 nam, 50 nữ được chia đều vào các nhóm. Số nhóm là …

Bài tập 2. Tìm các bội nhỏ hơn 31 của 6

Bài tập 3. Tìm tập hợp Ư(8)

Bài tập 4.

Viết tập hợp các bội của 4 nhỏ hơn 30.Tìm các ước của 12.

Bài tập 5. Tìm các số tự nhiên x mà x B(9) và x Lớp 6A xếp hàng 4 không có ai lẻ hàng. Số học sinh lớp là ….

→ Đáp án: Bội của 4

Số học sinh của một khối xếp hàng 4 , hàng 5, hàng 7 đều vừa đủ. Số học sinh của khối là ….

→ Đáp án: Bội của 4, bội của 5, bội của 7.

Tổ 4 có 10 học sinh được chia đều vào các nhóm. Số nhóm là ….

→ Đáp án: Ước của 10.

40 nam, 50 nữ được chia đều vào các nhóm. Số nhóm là …

→ Đáp án: Ước của 40, Ước của 50.

Bài tập 2:

Ta có bội của 6 và nhỏ hơn 31 gồm những số sau:

B(6) = {0, 6, 12, 18, 24, 30}

Bài tập 3.

Lần lượt chia 8 cho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta thấy 8 chỉ chia hết cho 1, 2, 4, 8

Do đó:

Ư(8) = {1; 2; 4; 8}

Bài tập 4:

Tập hợp bội của 4 nhỏ hơn 30 là B4= { 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28}.Các ước của 12 là Ư12= {1; 2; 3; 4; 6; 12}

Bài tập 5:

Các số tự nhiên x B(9) mà x*

Kho tài liệu học tập Miễn Phí – magdalenarybarikova.com


Để học tốt toán 6, các em cần chuẩn bị tốt kiến thức toán tiểu học. Nếu kiến thức bị rỗng từ tiểu học, học sinh cần bổ sung lại ngay. Bởi nếu học toán trong tình trạng mất gốc thực sự khó khăn và không hiểu được vấn đề chính.

Hạn chế sử dụng sách giải mẫu bài tập ước và bội nâng cao. Việc tham khảo sách giải mẫu bài tập nhiều sẽ khiến não bộ không rèn luyện được khả năng tư duy toán học và ngày càng bị lệ thuộc vào cách giải mẫu.

Học sinh THCS có thể làm quen với cách sử dụng máy tính vì chương trình toán lớp 6 cho phép sử dụng.

Khi nghe giảng trên lớp, nếu có phần kiến thức nào chưa hiểu hay chưa rõ, các em cần chủ động hỏi lại giáo viên ngay. Luôn đảm bảo nhớ, hiểu và nắm vững kiến thức nền tảng từ lúc bắt đầu.

Năng động giải bài toán bằng nhiều cách thức và phương pháp giải khác nhau. Tuy nhiên, tuyệt đối không giải tắt. Nên giải cẩn thận từng bước một để nắm vững quy trình giải.

Xem thêm: Song Ngư Ma Kết Và Song Ngư Có Hợp Nhau Không, Ma Kết Và Song Ngư Có Hợp Nhau Không

Các em có thể nâng cao kiến thức và khả năng giải bài tập qua các khóa học bồi dưỡng và nâng cao. Khóa học gia sư Online magdalenarybarikova.com giúp các em dễ dàng nắm vững kiến thức môn Toán lớp 6.