Nếu cha cạnh của tam giác này bằng tía cạnh của tam giác kia thì nhị tam giác đó cân nhau theo trường hòa hợp c-c-c.

Bạn đang xem: Toán lớp 7 trang 114


Lời giải chi tiết

* Hình 68.

Xét (∆ABC) cùng (∆ABD) có:

 +) (AB) cạnh chung

 +) (AC= AD) (gt)

 +) (BC=BD) (gt)

( Rightarrow ∆ABC= ∆ABD) (c.c.c)

* Hình 69. 

Xét (∆MNQ) với (∆QPM ) có: 

+) (MN = QP) (gt)

+) (NQ = PM) (gt)

+) (MQ) cạnh chung

( Rightarrow ∆MNQ = ∆QPM ) (c.c.c)

* Hình 70.

Xem thêm: Xenlulozơ Trinitrat Là Chất Dễ Cháy Và Nổ Mạnh Được Điều Chế Từ Xenlulozo Và Axit Nitric

Xét (∆EHI) cùng (∆IKE) có: 

+) (EH = IK) (gt)

+) (HI = KE) (gt)

+) (EI) cạnh chung

( Rightarrow ∆EHI = ∆IKE) (c.c.c)

Xét (∆EHK) với (∆IKH) có:

+) (EH = IK) (gt)

+) (EK = IH) (gt)

+) (HK) cạnh chung

( Rightarrow ∆EHK = ∆IKH) (c.c.c)

(Chú ý: gt là trả thiết)

magdalenarybarikova.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 bên trên 285 phiếu
>> (Hot) Đã tất cả SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 7 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp magdalenarybarikova.com


giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng magdalenarybarikova.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


gởi Hủy vứt

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép magdalenarybarikova.com gửi các thông báo đến các bạn để nhận ra các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.