Các số được nối với nhau vì chưng dấu các phép tính (cộng, trừ, nhân chia, thổi lên lũy thừa) làm cho thành một biểu thức.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 thứ tự thực hiện các phép tính

Trong một biểu thức có thể có dấu ngoặc.

a. Đối cùng với biểu thức không tồn tại dấu ngoặc.

+ ví như phép tính chỉ tất cả cộng, trừ hoặc chỉ gồm nhân, chia, ta tiến hành phép tính theo thứ tự từ trái lịch sự phải.

+ trường hợp phép tính có cả cùng , trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta tiến hành phép nâng lên lũy vượt trước, rồi cho nhân chia, sau cùng đến cùng trừ.

Lũy thừa ( o )  nhân cùng chia ( o )  cộng và trừ.

b. Đối với biểu thức gồm dấu ngoặc.

Nếu biểu thức có những dấu ngoặc : ngoặc tròn ( ), ngoặc vuông < >, ngoặc nhọn , ta triển khai phép tính theo sản phẩm công nghệ tự : (left( ight) o left< ight> o left ight\)

Ví dụ:

Tính giá chỉ trị của những biểu thức sau:

a) (3 + 2.5)

Trong biểu thức có phép cùng và phép nhân yêu cầu ta tiến hành phép nhân trước, tính 2.5 trước rồi cộng với 3.

Ta có: (3 + 2.5 = 3 + 10 = 13)

b) (5.left( 3^2 - 2 ight))

Trong biểu thức tất cả dấu ngoặc đề xuất ta triển khai phép tính trong ngoặc trước rồi nhân với 5 sau:

Trong ngoặc gồm phép nâng lên lũy thừa cần ta tính (3^2) trước rồi trừ đi 2.

(left( 3^2 - 2 ight) = left( 9 - 2 ight) = 7)

(5.left( 3^2 - 2 ight) = 5.left( 9 - 2 ight) = 5.7 = 35)

 

*

CÁC DẠNG TOÁN VỀ THỨ TỰ THỰC HIỆN PHÉP TÍNHI. Triển khai phép tính

Phương pháp:

1. Đối cùng với biểu thức không có dấu ngoặc :

+ nếu phép tính chỉ tất cả cộng, trừ hoặc chỉ có nhân, chia, ta tiến hành phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

+ ví như phép tính bao gồm cả cùng , trừ, nhân, chia, thổi lên lũy thừa, ta tiến hành phép nâng lên lũy quá trước, rồi cho nhân chia, sau cuối đến cộng trừ.


Lũy thừa ( o ) nhân và phân tách ( o ) cộng và trừ.

2. Đối cùng với biểu thức tất cả dấu ngoặc.

Xem thêm: Cách Giải Toán Lượng Giác Lớp 11 Có Hướng Dẫn Giải Chi Tiết, Phương Pháp Giải Bài Tập Toán 11

Nếu biểu thức có những dấu ngoặc : ngoặc tròn ( ), ngoặc vuông < >, ngoặc nhọn , ta thực hiện phép tính theo vật dụng tự : (left( ight) o left< ight> o left ight\)

Ví dụ: 


Thực hiện phép tính

a) $12+5+36$

$=17+36$

$=43$

b) $20 – < 30 – (5 – 1)^2>$

$=20-<30-4^2>$

$=20-<30-16>$

$=20-14$

$=6$


II. Tìm kiếm số hạng chưa biết trong một đẳng thức

Phương pháp:

Để kiếm tìm số hạng chưa biết, ta cần xác minh rõ xem số hạng kia nằm ở vị trí nào (số trừ, số bị trừ, hiệu, số chia,…). Từ bỏ đó xác định được cách biến hóa và tính toán.