Trên hình bên, diện tích s của hình tứ giác ABED to hơn diện tích của hình tam giác BEC là (13,6cm^2). Tính diện tích của hình tứ giác ABCD, biết tỉ số diện tích của hình tam giác BEC và ăn diện tích hình tứ giác ABED là (dfrac23).

Bạn đang xem: Toán lớp 5 luyện tập trang 171

*


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


- Tìm diện tích tam giác BEC và mặc tích tứ giác ABED theo phương thức toán tìm nhị số khi biết hiệu với tỉ số. 

(vẽ sơ đồ biểu thị diện tích tam giác BEC bao gồm 2 phần và ăn diện tích tứ giác ABED tất cả 3 phần như thế)

- Diện tích hình tứ giác ABCD (=) diện tích tam giác BEC (+) diện tích s tứ giác ABED.


Lời giải bỏ ra tiết

Theo đề bài bác ta tất cả sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, hiệu số phần cân nhau là:

(3 - 2 = 1) (phần)

Diện tích hình tam giác BEC là:

(13,6 : 1 × 2 = 27,2;(cm^2))

Diện tích hình tứ giác ABED là:

(27,2 + 13,6 = 40,8;(cm^2))

Diện tích hình tứ giác ABCD là:

(40,8 + 27,2 = 68;(cm^2))

Đáp số: (68cm^2 ).

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Unit 4 : How Old Are You? ” Có Đáp Án

magdalenarybarikova.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
*
*
*

*
*

sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp magdalenarybarikova.com


Cảm ơn bạn đã sử dụng magdalenarybarikova.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép magdalenarybarikova.com giữ hộ các thông báo đến các bạn để nhận được các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.