Trong chương trình lớp 3, trẻ đã có học về phép nhân số tất cả hai chữ số với số gồm một chữ số. Trẻ liên tiếp được tò mò với nhân số có tía chữ số với số gồm một chữ số qua nội dung bài viết dưới đây.

1. Khuyên bảo nhân số có tía chữ số cùng với số gồm một chữ số

1.1. Nguyên tắc nhân số có tía chữ số cùng với số tất cả một chữ số

Tương trường đoản cú như khi nhân số có hai chữ số cùng với số tất cả một chữ số, trẻ con cần triển khai theo các quy tắc sau:

*

1.2. Nhân số có cha chữ số cùng với số có một chữ số ko nhớ

*

Một số ví dụ như khác:

*

1.3. Nhân số có bố chữ số với số bao gồm một chữ số gồm nhớ

*

Một số ví dụ khác:

*

2. Bài bác tập áp dụng nhân số có tía chữ số với số tất cả một chữ số

2.1 Đề bài

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 215 x 4

b) 186 x 5

c) 109 x 7

d) 118 x 2

Bài 2: Tính quý hiếm biểu thức

a) 654 - 123 x 4

b) 342 + 321 x 3

c) 100 x 4 + 121 x 2

d) 128 x 5 - 113 x 4

Bài 3: Tính cực hiếm biểu thức

a) 136 + 231 x 4

b) 235 x 2 + 230 x 3

c) 235 x 4 - 191 x 2

d) 342 x 2 - 111 x 3

Bài 4: tìm y

a) y : 3 = 125b) y : 5 = 128

c) y : 7 = 106

d) y : 4 = 156

Bài 5: Tìm y

a) y : 2 = 376 x 2

b) y : 6 = 122 x 2

c) y : 4 = 156 + 145

d) y : 5 = 134 - 46

Bài 6: Một thứ bay chuyến hành trình có 214 hành khách, số hành khách của chuyến về bởi số du khách của chuyến đi. Hỏi tổng du khách đi máy cất cánh cả chuyến du ngoạn và chuyến về là bao nhiêu?

Bài 7: Quãng con đường từ công ty An cho trường là 420m, quãng mặt đường từ đơn vị Hoa đế trường gấp hai từ đơn vị An mang lại trường. Hỏi công ty Hoa bí quyết trường bao xa?

2.2. Đáp án​​​​

Bài 1:

*

Bài 2:

a) 654 - 123 x 4

= 654 - 492

= 162

b) 342 + 321 x 3

= 342 + 963

= 1305

c) 100 x 4 + 121 x 2

= 400 + 242

= 642

d) 128 x 5 - 113 x 4

= 640 - 452

= 188

Bài 3:

a) 136 + 231 x 4

= 136 + 924

= 1060

b) 235 x 2 + 230 x 3

= 470 + 690

= 1160

c) 235 x 4 - 191 x 2

= 940- 382

= 558

d) 342 x 2 - 111 x 3

= 684 - 333

= 351

Bài 4:

a)

y : 3 = 125

y = 125 x 3

y = 375b)

y : 5 = 128

y = 128 x 5

y = 640

c)

y : 7 = 106

y = 106 x 7

y = 742

d)

y : 4 = 156

y = 156 x 4

y = 624

Bài 5:

a)

y : 2 = 376 x 2

y : 2 = 752

y = 752 x 2

y = 1504

b)

y : 6 = 122 x 2

y : 6 = 244

y = 244 x 6

y = 1464

c)

y : 4 = 156 + 145

y : 4 = 301

y = 301 x 4

y = 1204

d)

y : 5 = 134 - 46

y :5 = 88

y = 88 x 5

y = 440

Bài 7:

Tổng du khách đi máy cất cánh cả chuyến hành trình và chuyến về là:

214 x 2 = 428 (hành khách)

Đáp số: 428 hành khách.

Bài 8:

Nhà Hoa cách trường số m là:

420 x 2 = 840 (m)

Đáp số: 840m

3. Bài tập từ bỏ luyện

3.1. Đề bài

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 459 x 2

b) 341 x 3

c) 502 x 2

d) 328 x 4

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 238 x 4

b) 164 x 5

c) 746 x 2

d) 511 x 2

Bài 3: Tính cực hiếm biểu thức

a) 4573 - 143 x 5

b) 560 + 230 x 2

c) 356 + 342 x 3

d) 215 x 3 + 134 x 4

Bài 4: search y

a) y : 3 = 156 + 34

b) y : 5 = 155 + 211

c) y : 2 = 342 - 233

d) y : 6 = 537 - 425

Bài 5: Điền vết >

a) 125 x 2 + 100 … 140 x 3 - 220

b) 341 x 2 - 55 … 550 - 140 x 2

c) 134 x 3 + 46 … 670 - 132 x 3

d) 154 x 5 - 300 … 200 + 231 x 3

Bài 6: Nhà Nam tất cả 3 bể cá, từng bể bao gồm 216 con cá, hỏi công ty Nam có tất cả bao nhiêu bé cá?

Bài 7: Một lọ đựng được 250ml nước, hỏi 4 lọ như vậy đựng được bao nhiêu ml nước?

4.2.


Bạn đang xem: Toán lớp 3 nhân số có ba chữ số với số có một chữ số


Xem thêm: Tiểu Luận Vận Dụng Nguyên Lý Về Sự Phát Triển Trong Học Tập, Vận Dụng Quan Điểm Phát Triển Vào Bản Thân

Đáp án

Bài 1:

a) 918

b) 1023

c) 1004

d) 1312

Bài 2:

a) 952

b) 820

c) 1492

d) 1022

Bài 3:

a) 3858

b) 1020

c) 1382

d) 1181

Bài 4:

a) y = 570

b) y = 1830

c) y = 218

d) y = 672

Bài 5:

a) 125 x 2 + 100 >140 x 3 - 220

b) 341 x 2 - 55 > 550 - 140 x 2

c) 134 x 3 + 46 >670 - 132 x 3

d) 154 x 5 - 300

Bài 6: 648con cá

Bài 7: 1000ml

Trên đây, magdalenarybarikova.com đã share các kiến thức và kỹ năng về bài học nhân số có ba chữ số với số bao gồm một chữ số. Hãy cùng nhau rèn luyện và mong chờ bài học tiếp theo sau nhé!