Trong bài học kinh nghiệm hôm nay, magdalenarybarikova.com vẫn tiếp tục share về 2 đại lượng đo độ lâu năm qua bài học toán lớp 3 đề-ca-mét và héc-tô-mét.Ở những bài học tập trước, con đã được là thân quen với bảng đơn vị đo độ dài. Trong bài học hôm nay, magdalenarybarikova.com đang tiếp tục chia sẻ về 2 đại lượng đo độ nhiều năm qua bài học kinh nghiệm toán lớp 3 đề-ca-mét và héc-tô-mét.

Bạn đang xem: Toán lớp 3 đề ca mét héc-tô-mét

1. Ôn tập các đơn vị đo độ dài đang học

1.1. Ra mắt các đơn vị chức năng đo độ dài đã học.

Các đơn vị chức năng đo độ dài đã học:

Đơn vị độ dài

Ký hiệu

Ki-lô-mét

km

Đề-xi-mét

dm

Mét

m

Xăng-ti-mét

cm

1.2. Bảng đơn vị chức năng đo độ dài

*

1.3. Phép tắc quy đổi đơn vị đo độ dài

*

2. Toán lớp 3 Đề-ca-mét

*

3. Toán lớp 3 Héc-tô-mét

*

4. Bài xích tập thực hành thực tế - bao gồm lời giải

4.1. Đề bài

Bài 1: Điền vào khu vực trống

a) 1hm = ...cm

b) 1dam = …dm

c) 1dam = …m

d) 1hm = …m

Bài 2: Điền vào vị trí trống

1km = …dam

1km = ...hm

1hm = …dam

1km = …m

Bài 3: Tính

a) 10dam + 50dam - 35dam

b) 200hm - 150hm + 40hm

c) 230hm - 90hm - 30hm

d) 120dam + 20dam - 65dam

Bài 4: Tính

a) 1km - 20dam + 30dam

b) 15dam - 50m + 40cm

c) 2km + 10hm - 30dam

d) 3hm - 15m + 100m

Bài 5: Một sợi dây khá dài 50dm, tín đồ ta đã giảm 3hm. Hỏi độ dài sót lại của tua dây là bao nhiêu?

4.1. Đáp án

Bài 1:

a) 1hm = 10000cm

b) 1dam = 100dm

c) 1dam = 10m

d) 1hm = 100m

Bài 2:

1km = 100dam

1km = 10hm

1hm = 10dam

1km = 1000m

Bài 3:

a)

10dam + 50dam - 35dam

= 60dam - 35dam

= 25dam

b)

200hm - 150hm + 40hm

= 50hm + 40hm

= 90hm

c)

230hm - 90hm - 30hm

= 140hm - 30hm

= 110hm

d)

120dam + 20dam - 65dam

= 140dam - 65dam

= 75dam

Bài 4:

a)

10km - 20dam + 30dam

= 1000dam - 20dam + 30dam

= 980dam + 30dam

= 1010dam

b)

15dam - 50m + 40cm

= 15000cm - 5000cm + 40cm

= 10000cm + 40cm

= 10040cm

c)

2km + 10hm - 30dam

= 200dam + 100dam - 30dam

= 300dam - 30dam

= 270dam

d)

3hm - 15m + 100m

= 300m - 15m + 100m

= 285m + 100m

= 385m

Bài 5:

Đổi 3hm = 30dam

Độ dài còn sót lại của gai dây là:

50 - 30 = đôi mươi (dam)

Đáp số: 20dam

5. Bài tập trường đoản cú luyện

5.1. Đề bài

Bài 1: Điền vào chỗ trống

a) 1hm = ...dam

b) 1hm = …cm

c) 1dam = …cm

d) 1dam = …m

Bài 2: Tính

a) 12dam + 30dam - 25dam

b) 150hm + 100hm + 20hm

c) 140hm + 50hm - 30hm

d) 90dam - 10dam + 45dam

Bài 3: Đoạn thẳng AB dài 3hm, đoạn thẳng CD dài hơn đoạn trực tiếp AB 2dam. Tính độ lâu năm đoạn trực tiếp CD.

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Vào Lớp 10 Tỉnh Thanh Hóa Năm 2015-2016, Đề Thi Và Đáp Án Thi Vào Lớp 10 Môn Toán

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 10

b) 10000

c) 1000

d) 10

Bài 2:

a) 17dam

b) 270hm

c) 160hm

d) 125dam

Bài 3:

Đáp số: 32dam.

Bài viết trên đã chia sẻ các kiến thức về Toán lớp 3 đề-ca-mét và héc-tô-mét. Hãy xem thêm các đoạn clip bài giảng trên magdalenarybarikova.com sẽ giúp đỡ con học tập kết quả hơn nhé!