- Chọn bài -Bài 1: Tổng tía góc của một tam giácLuyện tập trang 109Bài 2: hai tam giác bằng nhauLuyện tập trang 112Bài 3: trường hợp bằng nhau trước tiên của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)Luyện tập trang 114-115Luyện tập trang 115-116Bài 4: trường hợp cân nhau thứ nhì của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c)Luyện tập trang 119-120Luyện tập trang 120Bài 5: ngôi trường hợp đều nhau thứ cha của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g)Luyện tập trang 123-124Luyện tập trang 125Bài 6: Tam giác cânLuyện tập trang 127-128Bài 7: Định lí Pi-ta-goLuyện tập trang 131-132Luyện tập trang 133Bài 8: những trường hợp đều nhau của tam giác vuôngLuyện tập trang 137Ôn tập chương 2 (Câu hỏi - bài tập)

Mục lục

Xem toàn cục tài liệu Lớp 7: trên đây

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 bài bác 3: trường hợp bởi nhau đầu tiên của tam giác: cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c) giúp bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 7 để giúp đỡ bạn rèn luyện tài năng suy luận hợp lí và đúng theo logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài 3 trang 113: Vẽ thêm tam giác A’B’C’ có :

A’B’ = 2 centimet ; B’C’ = 4cm ; A’C’ = 3 cm

Hãy đo rồi so sánh các góc khớp ứng của tam giác ABC làm việc mục 1 và tam giác A’B’C’. Bao gồm nhận xét gì về nhì tam giác bên trên ?

*

Lời giải

Hai tam giác trên bao gồm :

∠A = ∠A’ ; ∠B = ∠B’ ; ∠C = ∠C’

Nhận xét: nhì tam giác trên bởi nhau

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài bác 3 trang 113: tìm số đo của góc B trên hình 67

*

Lời giải

ΔACD với ΔBCD bao gồm :

AC = BC (gt)

CD chung

AD = BD (gt)

⇒ ΔACD = ΔBCD (c.c.c)

⇒ góc A = góc B = 120o (hai góc tương ứng)

Bài 15 (trang 114 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ tam giác MNP biết MN = 2,5cm, NP = 3cm, PM = 5cm.

Bạn đang xem: Toán hình lớp 7 bài 3

Lời giải:

*

– Vẽ đoạn thẳng MN = 2,5cm.

– Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ MN vẽ cung tròn tâm M bán kính 5cm, cùng cung tròn trung khu N bán kính 3cm

– nhị cung tròn cắt nhau tại p. Vẽ những đoạn trực tiếp MP, NP ta được tam giác MNP.

Bài 16 (trang 114 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ tam giác ABC biết độ dài mỗi cạnh bởi 3cm. Tiếp nối đo từng góc của từng tam giác

Lời giải:


*

Vẽ tam giác ABC (tương tự với giải pháp vẽ ở bài xích 15):

– Vẽ cạnh AB bao gồm độ dài bởi 3 cm.


– bên trên một nửa khía cạnh phẳng bờ AB theo thứ tự vẽ nhì cung tròn tại A và B có nửa đường kính 3 centimet

– hai cung tròn này giảm nhau tại C. Nối các điểm A, B, C ta được tam giác ABC nên vẽ.

Đo mỗi góc của tam giác ABC ta được: góc A = góc B = góc C = 60º

*

Bài 17 (trang 114 SGK Toán 7 Tập 1): Trên mỗi hình 68, 69, 70 có các tam giác nào bằng nhau ? vày sao

*

Lời giải:

Hình 68

Xét tam giác ABC với tam giác ABD có:

AB = AB (cạnh chung)

AC = AD (gt)

BC = BD (gt)

Vậy ΔABC = ΔABD (c.c.c)

Hình 69

Xét tam giác MNQ với tam giác QPM có:

MN = QP (gt)

NQ = PM (gt)

MQ cạnh chung

Vậy ΔMNQ = ΔQPM (c.c.c)

Hình 70

Xét tam giác EHI và tam giác IKE có:

EH = IK (gt)

HI = KE (gt)

EI = IE (cạnh chung)

Vậy ΔEHI = ΔIKE (c.c.c)

Xét tam giác EHK cùng tam giác IKH có:

EH = IK (gt)

EK = IH (gt)

HK = KH (cạnh chung)

Vậy ΔEHK = ΔIKH (c.c.c)

Bài 18 (trang 114 SGK Toán 7 Tập 1): Xét bài xích toán: tam giác AMB cùng tam giác ANB bao gồm MA = MB, mãng cầu = NB (hình 71). Chứng tỏ rằng
*

1) Hãy ghi trả thiết và kết luận của bài toán

2) Hãy bố trí bốn câu dưới đây một cách hợp lí để giải bài xích toán

a) cho nên Δ MNA = ΔBMN (c.c.c)

b) MN: cạnh chung

MA = MB (gt)

mãng cầu = NB (gt)

d) ΔAMN cùng Δ BMN có:

*

Lời giải:

1) Ghi trả thiết cùng kết luận:

*

2) trang bị tự sắp xếp là d-b-a-c


*

Bài 19 (trang 114 SGK Toán 7 Tập 1): cho hình 72, minh chứng rằng

a) ΔADE = ΔBDE

b) góc DAE = góc DBE

*

Lời giải:

*

a) ΔADE cùng ΔBDE có:

DE cạnh chung


AD = BD (gt)

AE = BE (gt)

Vậy ΔADE = ΔBDE (c.c.c)

b) tự ΔADE = ΔBDE (cmt) suy ra góc DAE = góc DBE (hai góc khớp ứng ).

Bài 20 (trang 115 SGK Toán 7 Tập 1): cho góc xOy (hình 73). Vẽ cung tròn trung khu O cung này giảm Ox, Oy theo lắp thêm tự sinh hoạt A, B (1) vẽ các cung tròn trọng điểm A và trung khu B gồm cùng phân phối kính thế nào cho chúng giảm nhau tại điểm C bên trong góc xOy (2), (3) Nối O với C. (4) chứng minh rằng OC là tia phân giác của góc xOy.

Chú ý: vấn đề trên cho ta phương pháp dùng thước cùng compa nhằm vẽ tia phân giác của mỗi góc.


*

Lời giải:

*

Nối BC, AC

ΔOBC với ΔOAC có:

OB = OA (bán kính)

AC = BC (gt)

OC cạnh chung

Nên ΔOBC = ΔOAC (c.c.c)

*

nên OC là tia phân giác của góc xOy.

Bài 21 (trang 115 SGK Toán 7 Tập 1): cho tam giác ABC. Dùng thước với compa vẽ những tia phân giác của những góc A, B, C.

Lời giải:

Cách vẽ phân giác của góc A (Dựa trên tác dụng bài 20).

Vẽ cung tròn trung ương A cung này giảm tia AB ,AC theo vật dụng tự ở M,N

Vẽ những cung tròn chổ chính giữa M và chổ chính giữa N tất cả cùng buôn bán kính sao để cho chúng cắt nhau ở điểm I.

Nối AI, ta được AI là tia phân giác của góc A.


*

– giống như cho bí quyết vẽ tia phân giác của góc B, C

Bài 22 (trang 115 SGK Toán 7 Tập 1): mang lại góc xOy cùng tia Am ( h.74a).

Vẽ cung tròn vai trung phong O nửa đường kính r, cung này giảm Ox, Oy theo thứ tự làm việc B, C. Vẽ cung tròn vai trung phong A nửa đường kính r, cung này cắt tia Am ngơi nghỉ D (h.74b).Vẽ cung tròn trung ương D có bán kính bằng BC, cung này cắt cung tròn tâm A, nửa đường kính r sinh sống E (h.74c).

Xem thêm: So Sánh Giảm Phân Và Nguyên Phân Giảm Phân, So Sánh Quá Trình Nguyên Phân Và Giảm Phân

Chứng minh rằng góc DAE = góc xOy

*
*

Lời giải:

*

Kí hiệu: (O ;r) là mặt đường tròn trung khu O bán kính r.

B, C ở trong (O; r) phải OB = OC = r.

D thuộc (A;r) đề xuất AD = r.

E trực thuộc (D; BC) và (A;r) buộc phải AE = r, DE = BC.

Xét OBC cùng ADE có:

OB = AD (cùng bởi r)

OC = AE (cùng bằng r)

BC = DE

Nên ΔOBC = ΔADE (c.c.c)

*

Bài 23 (trang 116 SGK Toán 7 Tập 1): mang đến đoạn trực tiếp AB dài 4cm Vẽ con đường tròn trung tâm A bán kính 2cm và mặt đường tròn trọng điểm B bán kính 3cm, chúng giảm nhau ở C cùng D, chứng minh rằng AB là tia phân giác của góc CAD.

Lời giải: