câu hỏi 1 trang 42 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 1 trang 42 SGK Hình học tập 10. Bao giờ thì tích vô vị trí hướng của hai vectơ sẽ là số dương ? Là số âm ? bởi 0 ?...

Bạn đang xem: Toán hình 10 tích vô hướng của hai vectơ

Xem giải mã


thắc mắc 2 trang 44 SGK Hình học tập 10

Giải thắc mắc 2 trang 44 SGK Hình học tập 10. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho tía điểm A(2; 4), B(1; 2), C(6; 2)...

Xem giải mã


bài xích 1 trang 45 sgk hình học tập 10

Giải bài xích 1 trang 45 SGK Hình học 10. Mang đến tam giác vuông cân ABC bao gồm AB = AC = a.

Xem giải thuật


bài xích 2 trang 45 sgk hình học tập 10

Giải bài xích 2 trang 45 SGK Hình học tập 10. Cho tía điểm O, A, B thẳng hàng biết OA = a, OB = b

Xem giải mã


bài bác 3 trang 45 sgk hình học tập 10

Giải bài 3 trang 45 SGK Hình học 10. Mang lại nửa đường tròn trung khu O có 2 lần bán kính AB = 2R. Hotline M và N là nhị điểm thuộc nửa con đường tròn làm sao cho hai dây cung AM và BN giảm nhau tai I.

Xem giải thuật


bài bác 4 trang 45 sgk hình học tập 10

Giải bài bác 4 trang 45 SGK Hình học tập 10. Xung quanh phẳng Oxy...

Xem giải thuật


bài 5 trang 45 sgk hình học 10

Giải bài xích 5 trang 46 SGK Hình học 10. Xung quanh phẳng Oxy hãy tính góc thân hai vectơ

Xem giải mã


bài bác 6 trang 46 sgk hình học tập 10

Giải bài xích 6 trang 46 SGK Hình học tập 10. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho bốn điểm

Xem lời giải


bài xích 7 trang 46 sgk hình học tập 10

Giải bài xích 7 trang 46 SGK Hình học tập 10. Xung quanh phẳng Oxy...

Xem thêm: Niềm Tin Là Gì? Vai Trò Của Niềm Tin Trong Cuộc Sống Vai Trò Của Niềm Tin Trong Cuộc Sống

Xem giải thuật


*
*

*

*
*

*
*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép magdalenarybarikova.com giữ hộ các thông tin đến các bạn để nhận được các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.