A. TOÁN 9 TẬP 1

I. PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 9 TẬP 1

II. PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 9 TẬP 1

Chương I. Căn bậc hai. Căn bậc baChương I. Hệ thức lượng trong tam giác vuông
» Lý thuyết căn bậc hai» Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
» Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức» Tỷ số lượng giác của góc nhọn, hai góc phụ nhau
» Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương» Bảng lượng giác
» Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương» Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
» Bảng Căn bậc hai» Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn
» Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai» Ôn tập Chương I – Hệ thức lượng giác trong tam giác vuông
» Rút gọn biểu thức chứa căn bậc haiChương II. Đường tròn
» Định nghĩa, tính chất của căn bậc ba» Định nghĩa đường tròn, tính chất của đường tròn
» Ôn tập Chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba» Đường kính và dây của đường tròn
Chương II. Hàm số bậc nhất» Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây trong đường tròn
» Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số» Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
» Định nghĩa, tính chất hàm số bậc nhất » Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn
» Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0) » Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
» Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau » Vị trí tương đối của hai đường tròn
» Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) » Ôn tập Chương II – Đường tròn
» Ôn tập Chương II – Hàm bậc nhất

B. TOÁN 9 TẬP 2

I. PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 9 TẬP 2

II. PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 9 TẬP 2

Chương III. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩnChương III. Góc với đường tròn
» Phương trình bậc nhất hai ẩn» Góc ở tâm, số đo cung
» Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn» Liên hệ giữa cung và dây cung
» Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế» Góc nội tiếp đường tròn
» Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số» Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
» Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình» Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn, bên ngoài đường tròn
» Ôn tập Chương III – Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn» Bài toán quỹ tích, cung chứa góc
Chương IV. Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn» Tứ giác nội tiếp đường tròn
» Hàm số $ \displaystyle y=ax_{{}}^{2}$ (a ≠ 0)» Đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp đa giác
» Đồ thị của hàm số $ \displaystyle y=ax_{{}}^{2}$ (a ≠ 0)» Công thức tính độ dài đường tròn, cung tròn
» Phương trình bậc hai một ẩn $ \displaystyle ax_{{}}^{2}+bx+c=0$ (a ≠ 0)» Công thức tính diện tích hình tròn, hình quạt tròn
» Công thức nghiệm của phương trình bậc hai $ \displaystyle ax_{{}}^{2}+bx+c=0$ (a ≠ 0)» Ôn tập Chương III – Góc với đường tròn
» Hệ thức Vi-ét và ứng dụngChương IV.


Bạn đang xem: Toán 9 đại số


Xem thêm: Hệ Thức Cạnh Và Góc Trong Tam Giác Vuông

Hình trụ – Hình nón – Hình cầu
» Phương trình quy về phương trình bậc hai» Khái niệm, diện tích xung quanh và thể tích hình trụ
» Giải bài toán bằng cách lập phương trình» Khái niệm, diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt
» Ôn tập Chương IV – Hàm số $ \displaystyle y=ax_{{}}^{2}$ (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn » Khái niệm, diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu
» Ôn tập cuối năm Đại số 9» Ôn tập Chương IV – Hình trụ – Hình nón – Hình cầu
» Ôn tập cuối năm Hình học 9