A. TOÁN 9 TẬP 1

I. PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 9 TẬP 1

II. PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 9 TẬP 1

Chương I. Căn bậc hai. Căn bậc baChương I. Hệ thức lượng vào tam giác vuông
» Lý thuyết căn bậc hai» Một số hệ thức về cạnh và con đường cao vào tam giác vuông
» Căn thức bậc hai cùng hằng đẳng thức» Tỷ con số giác của góc nhọn, nhị góc phụ nhau
» Liên hệ thân phép nhân và phép khai phương» Bảng lượng giác
» Liên hệ thân phép chia và phép khai phương» Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
» Bảng Căn bậc hai» Ứng dụng thực tiễn các tỉ số lượng giác của góc nhọn
» Biến đổi đơn giản biểu thức đựng căn thức bậc hai» Ôn tập Chương I – Hệ thức lượng giác trong tam giác vuông
» Rút gọn biểu thức đựng căn bậc haiChương II. Đường tròn
» Định nghĩa, đặc điểm của căn bậc ba» Định nghĩa đường tròn, đặc điểm của mặt đường tròn
» Ôn tập Chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba» Đường kính với dây của con đường tròn
Chương II. Hàm số bậc nhất» Liên hệ thân dây và khoảng cách từ trọng điểm đến dây trong con đường tròn
» Nhắc lại và bổ sung cập nhật các định nghĩa về hàm số» Vị trí kha khá của con đường thẳng và con đường tròn
» Định nghĩa, đặc điểm hàm số bậc nhất » Dấu hiệu phân biệt tiếp con đường của mặt đường tròn
» Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0) » Tính hóa học của hai tiếp tuyến giảm nhau
» Đường thẳng tuy vậy song và đường thẳng cắt nhau » Vị trí kha khá của hai đường tròn
» Hệ số góc của mặt đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) » Ôn tập Chương II – Đường tròn
» Ôn tập Chương II – Hàm bậc nhất

B. TOÁN 9 TẬP 2

I. PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 9 TẬP 2

II. PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 9 TẬP 2

Chương III. Hệ nhì phương trình hàng đầu hai ẩnChương III. Góc với đường tròn
» Phương trình bậc nhất hai ẩn» Góc làm việc tâm, số đo cung
» Hệ phương trình hàng đầu hai ẩn» Liên hệ giữa cung và dây cung
» Giải hệ phương trình bằng cách thức thế» Góc nội tiếp mặt đường tròn
» Giải hệ phương trình bằng cách thức cộng đại số» Góc tạo vị tia tiếp tuyến và dây cung
» Giải bài bác toán bằng phương pháp lập hệ phương trình» Góc tất cả đỉnh ở bên trong đường tròn, phía bên ngoài đường tròn
» Ôn tập Chương III – Hệ nhị phương trình bậc nhất hai ẩn» Bài toán quỹ tích, cung cất góc
Chương IV. Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhì một ẩn» Tứ giác nội tiếp đường tròn
» Hàm số $ displaystyle y=ax_^2$ (a ≠ 0)» Đường tròn nước ngoài tiếp, nội tiếp đa giác
» Đồ thị của hàm số $ displaystyle y=ax_^2$ (a ≠ 0)» Công thức tính độ dài đường tròn, cung tròn
» Phương trình bậc nhì một ẩn $ displaystyle ax_^2+bx+c=0$ (a ≠ 0)» Công thức tính diện tích s hình tròn, hình quạt tròn
» Công thức nghiệm của phương trình bậc hai $ displaystyle ax_^2+bx+c=0$ (a ≠ 0)» Ôn tập Chương III – Góc với con đường tròn
» Hệ thức Vi-ét với ứng dụngChương IV.


Bạn đang xem: Toán 9 đại số


Xem thêm: Hệ Thức Cạnh Và Góc Trong Tam Giác Vuông

Hình trụ – Hình nón – Hình cầu
» Phương trình quy về phương trình bậc hai» Khái niệm, diện tích xung quanh với thể tích hình trụ
» Giải bài xích toán bằng cách lập phương trình» Khái niệm, diện tích s xung quanh cùng thể tích của hình nón, hình nón cụt
» Ôn tập Chương IV – Hàm số $ displaystyle y=ax_^2$ (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn » Khái niệm, diện tích mặt mong và thể tích hình cầu
» Ôn tập thời điểm cuối năm Đại số 9» Ôn tập Chương IV – hình tròn – Hình nón – Hình cầu
» Ôn tập cuối năm Hình học 9