Giải bài 11,12 trang 42; bài 13,14 trang 43 Toán 9 tập 2: Phương trình bậc hai một ẩn – Chương 4 Đại.

Bạn đang xem: Toán 9 bài phương trình bậc hai một ẩn

1. Định nghĩa:

PT bậc hai một ẩn là PT có dạng:

ax2 + bx + c = 0

x là ẩn số; a, b, c là những số cho trước gọi là các hệ số và a ≠ 0.

2. Giải phương trình với hai trường hợp đặc biệt

a) Trường hợp c = 0, PT có dạng ax2 + bx = 0 ⇔ x(ax + b) = 0

PT có hai nghiệm

x1 = 0, x2 = -b/a.

b) Trường hợp b = 0, PT có dạng ax2 + c = 0

⇔ x2 = -c/a

Nếu a, c cùng dấu -c/a  0 PT có hai nghiệm 

*
*

Giải bài tập bài Phương trình bậc hai một ẩn SGK Toán 9 tập 2 trang 42,43.

Bài 11. Đưa các phương trình sau về dạng ax2 + bx + c = 0 và chỉ rõ các hệ số a, b, c:

a) 5x2 + 2x = 4 – x; b) 3/5 x2 + 2x – 7 = 3x + 1/2

c) 2x2 + x – √3 = √3x + 1; d) 2x2 + m2 = 2(m – 1)x, m là một hằng số.


Quảng cáo


Đ/A bài 11:

a) 5x2 + 2x = 4 – x ⇔ 5x2 + 3x – 4 = 0; a = 5, b = 3, c = -4

b) 3/5 x2 + 2x – 7 = 3x + 1/2⇔ 3/5 x2 – x – 15/2 = 0, a = 3/5 , b = -1, c = -15/2

c) 2x2 + x – √3 = √3 . x + 1 ⇔ 2x2 + (1 – √3)x – 1 – √3 = 0

Với a = 2, b = 1 – √3, c = -1 – √3

d) 2x2 + m2 = 2(m – 1)x ⇔ 2x2 – 2(m – 1)x + m2 = 0; a = 2, b = – 2(m – 1), c = m2

Bài 12 trang 42. Giải các PT sau:

a) x2 – 8 = 0; b) 5x2 – 20 = 0; c) 0,4x2 + 1 = 0;

d) 2x2 + √2x = 0; e) -0,4x2 + 1,2x = 0.

Đ/A: a) x2 – 8 = 0 ⇔ x2 = 8 ⇔ x = ±√8 ⇔ x = ±2√2


Quảng cáo


b) 5x2 – 20 = 0 ⇔ 5x2 = 20 ⇔ x2 = 4 ⇔ x = ±2

c) 0,4x2 + 1 = 0 ⇔ 0,4x2 = -1 ⇔ x2 = -10/4 : Vô nghiệm

d) 2x2 + √2x = 0 ⇔ x(2x + √2) = 0 ⇔ √2x(√2x + 1) = 0

⇔ x1 = 0 hoặc √2x + 1 = 0

Từ √2x + 1 = 0 => x2 = -1/√2

PT có 2 nghiệm

x1 = 0, x2 = -1/√2

e) -0,4x2 + 1,2x = 0 ⇔ -4x2 + 12x = 0 ⇔ -4x(x – 3) = 0

⇔ x1 = 0,

hoặc x2 – 3 = 0 => x2 = 3

Vậy PT có 2 nghiệm x1 = 0, x2 = 3

Bài 13 trang 43 Toán 9. Cho các phương trình:

a) x2 + 8x = -2; b) x2 + 2x = 1/3

Hãy cộng vào hai vế của mỗi PT cùng một số thích hợp để được một PT mà vế trái thành một bình phương.

Đ/A bài 13:

a) x2 + 8x = -2 ⇔ x2 + 2 . x . 4 + 42 = -2 + 42

⇔(x – 4)2 = -2 + 16

⇔ (x – 4)2 = 14

b) x2 + 2x = 1/3

⇔ x2 + 2 . x . 1 + 12 = 1/3 + 12

⇔ (x + 1)2 = 1/3 + 1 ⇔ (x + 1)2 = 4/3

Bài 14. Hãy giải PT: 2x2 + 5x + 2 = 0

Theo các bước như ví dụ 3 trong bài học.

Giải: 2x2 + 5x + 2 = 0 ⇔ 2x2 + 5x = -2 ⇔ x2 + 5/2x = -1


Chủ đề:
Bài trướcGiải bài 4,5,6 ,7,8,9 ,10 trang 36,37 ,38,39 Toán 9 tập 2: Đồ thị của hàm số y = ax² (a ≠ 0)
Bài tiếp theoBài 15,16 trang 45 Toán 9 tập 2: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
Giải bài 54,55,56 ,57,58,59 ,60,61,62 ,63,64 ,65,66 trang 63,64 Toán9 tập 2: Ôn tập chương 4
Bài 41,42,43 ,44,45,46 ,47,48,49 ,50,51,52 ,53 trang 58,59,60 Toán 9 tập 2: Bài toán bằng cách lập phương trình
Bài tập 34,35,36 ,37,38,39 ,40 trang 56,57 Toán 9 tập 2: Phương trình quy về phương trình bậc hai
Giải bài 25,26,27 ,28,29,30 ,31,32,33 trang 52,53,54 Toán 9 tập 2: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng
Bài 17,18,19 ,20,21,22 ,23,24 trang 49,50 Toán 9 tập 2: Công thức nghiệm thu gọn
Bài 15,16 trang 45 Toán 9 tập 2: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
Bài tập SGK 9
Sách bài tập 9
Đề thi - Kiểm tra 9
Đang quan tâm
*

Đề thi cuối học kì 2 môn Văn lớp 9 Phòng GD Quận Hai Bà Trưng: Chép chính xác khổ thơ thứ hai trong...
*
kiểm tra cuối kì 2 môn Sử lớp 9: Tại sao ta quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ ? Tóm tắt diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ 1954"/>
kiểm tra cuối kì 2 môn Sử lớp 9: Tại sao ta quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ...
*

Phân tích nhân vật bé Thu trong đề giữa học kì 2 môn Văn 9 Nam Trực
*

Thi học kì 2 lớp 9 trường THCS Đồng Nai môn Sinh: Hãy kể tên 2 tác nhân gây ô nhiễm môi trường ở...
*

Thử sức cùng Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hoá Học – THCS Nguyễn Hoa
magdalenarybarikova.com - website chuyên về đề thi, kiểm tra và giải bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. Trang web với hàng triệu lượt truy cập mỗi tháng, với đối tượng là học sinh, giáo viên và phụ huynh trên cả nước.

Xem thêm: Bài Tập Tổng Hợp: Viết Pthh Theo Sơ Đồ, Viết Pthh Theo Sơ Đồ Chuyển Hóa Sau


XEM THEO LỚP
Giải bài tập SGK mới 2,6
Edit with Live CSS
Save
Write CSS OR LESS and hit save. CTRL + SPACE for auto-complete.