Giải bài 11,12 trang 42; bài 13,14 trang 43 Toán 9 tập 2: Phương trình bậc nhị một ẩn – Chương 4 Đại.

Bạn đang xem: Toán 9 bài phương trình bậc hai một ẩn

1. Định nghĩa:

PT bậc nhị một ẩn là PT tất cả dạng:

ax2 + bx + c = 0

x là ẩn số; a, b, c là đa số số cho trước gọi là những hệ số cùng a ≠ 0.

2. Giải phương trình với hai trường hợp đặc biệt

a) Trường thích hợp c = 0, PT có dạng ax2 + bx = 0 ⇔ x(ax + b) = 0

PT có hai nghiệm

x1 = 0, x2 = -b/a.

b) Trường phù hợp b = 0, PT tất cả dạng ax2 + c = 0

⇔ x2 = -c/a

Nếu a, c cùng dấu -c/a  0 PT bao gồm hai nghiệm 

*
*

Giải bài bác tập bài Phương trình bậc nhị một ẩn SGK Toán 9 tập 2 trang 42,43.

Bài 11. Đưa các phương trình sau về dạng ax2 + bx + c = 0 và chỉ rõ các hệ số a, b, c:

a) 5x2 + 2x = 4 – x; b) 3/5 x2 + 2x – 7 = 3x + 1/2

c) 2x2 + x – √3 = √3x + 1; d) 2x2 + mét vuông = 2(m – 1)x, m là một trong những hằng số.


Quảng cáo


Đ/A bài 11:

a) 5x2 + 2x = 4 – x ⇔ 5x2 + 3x – 4 = 0; a = 5, b = 3, c = -4

b) 3/5 x2 + 2x – 7 = 3x + 1/2⇔ 3/5 x2 – x – 15/2 = 0, a = 3/5 , b = -1, c = -15/2

c) 2x2 + x – √3 = √3 . X + 1 ⇔ 2x2 + (1 – √3)x – 1 – √3 = 0

Với a = 2, b = 1 – √3, c = -1 – √3

d) 2x2 + m2 = 2(m – 1)x ⇔ 2x2 – 2(m – 1)x + m2 = 0; a = 2, b = – 2(m – 1), c = m2

Bài 12 trang 42. Giải các PT sau:

a) x2 – 8 = 0; b) 5x2 – đôi mươi = 0; c) 0,4x2 + 1 = 0;

d) 2x2 + √2x = 0; e) -0,4x2 + 1,2x = 0.

Đ/A: a) x2 – 8 = 0 ⇔ x2 = 8 ⇔ x = ±√8 ⇔ x = ±2√2


Quảng cáo


b) 5x2 – 20 = 0 ⇔ 5x2 = 20 ⇔ x2 = 4 ⇔ x = ±2

c) 0,4x2 + 1 = 0 ⇔ 0,4x2 = -1 ⇔ x2 = -10/4 : Vô nghiệm

d) 2x2 + √2x = 0 ⇔ x(2x + √2) = 0 ⇔ √2x(√2x + 1) = 0

⇔ x1 = 0 hoặc √2x + 1 = 0

Từ √2x + 1 = 0 => x2 = -1/√2

PT tất cả 2 nghiệm

x1 = 0, x2 = -1/√2

e) -0,4x2 + 1,2x = 0 ⇔ -4x2 + 12x = 0 ⇔ -4x(x – 3) = 0

⇔ x1 = 0,

hoặc x2 – 3 = 0 => x2 = 3

Vậy PT gồm 2 nghiệm x1 = 0, x2 = 3

Bài 13 trang 43 Toán 9. Cho những phương trình:

a) x2 + 8x = -2; b) x2 + 2x = 1/3

Hãy cộng vào hai vế của từng PT cùng một số trong những thích hợp để được một PT mà vế trái thành một bình phương.

Đ/A bài 13:

a) x2 + 8x = -2 ⇔ x2 + 2 . X . 4 + 42 = -2 + 42

⇔(x – 4)2 = -2 + 16

⇔ (x – 4)2 = 14

b) x2 + 2x = 1/3

⇔ x2 + 2 . X . 1 + 12 = 1/3 + 12

⇔ (x + 1)2 = 1/3 + 1 ⇔ (x + 1)2 = 4/3

Bài 14. Hãy giải PT: 2x2 + 5x + 2 = 0

Theo quá trình như lấy ví dụ 3 trong bài xích học.

Giải: 2x2 + 5x + 2 = 0 ⇔ 2x2 + 5x = -2 ⇔ x2 + 5/2x = -1


Chủ đề:
Bài trướcGiải bài 4,5,6 ,7,8,9 ,10 trang 36,37 ,38,39 Toán 9 tập 2: Đồ thị của hàm số y = ax² (a ≠ 0)
Bài tiếp theoBài 15,16 trang 45 Toán 9 tập 2: cách làm nghiệm của phương trình bậc hai
Giải bài bác 54,55,56 ,57,58,59 ,60,61,62 ,63,64 ,65,66 trang 63,64 Toán9 tập 2: Ôn tập chương 4
Bài 41,42,43 ,44,45,46 ,47,48,49 ,50,51,52 ,53 trang 58,59,60 Toán 9 tập 2: bài bác toán bằng phương pháp lập phương trình
Bài tập 34,35,36 ,37,38,39 ,40 trang 56,57 Toán 9 tập 2: Phương trình quy về phương trình bậc hai
Giải bài bác 25,26,27 ,28,29,30 ,31,32,33 trang 52,53,54 Toán 9 tập 2: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng
Bài 17,18,19 ,20,21,22 ,23,24 trang 49,50 Toán 9 tập 2: Công thức nghiệm thu gọn
Bài 15,16 trang 45 Toán 9 tập 2: phương pháp nghiệm của phương trình bậc hai
Bài tập SGK 9
Sách bài xích tập 9
Đề thi - kiểm tra 9
Đang quan tiền tâm
*

Đề thi cuối học kì 2 môn Văn lớp 9 phòng GD Quận nhị Bà Trưng: Chép đúng đắn khổ thơ trang bị hai trong...
*
chất vấn cuối kì 2 môn Sử lớp 9: vì sao ta quyết định mở chiến dịch Điện Biên bao phủ ? tóm tắt tình tiết của chiến dịch Điện Biên tủ 1954"/>
chất vấn cuối kì 2 môn Sử lớp 9: nguyên nhân ta ra quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ...
*

Phân tích nhân vật nhỏ nhắn Thu trong đề giữa học kì 2 môn Văn 9 phái nam Trực
*

Thi học tập kì 2 lớp 9 trường trung học cơ sở Đồng Nai môn Sinh: Hãy nói tên 2 tác nhân gây độc hại môi trường ở...
*

Thử sức cùng Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hoá học – trung học cơ sở Nguyễn Hoa
magdalenarybarikova.com - website chuyên về đề thi, chất vấn và giải bài xích tập trường đoản cú lớp 1 đến lớp 12. Trang web với hàng triệu lượng truy vấn mỗi tháng, với đối tượng là học sinh, cô giáo và phụ huynh trên cả nước.

Xem thêm: Bài Tập Tổng Hợp: Viết Pthh Theo Sơ Đồ, Viết Pthh Theo Sơ Đồ Chuyển Hóa Sau


XEM THEO LỚP
Giải bài xích tập SGK bắt đầu 2,6
Edit with Live CSS
Save
Write CSS OR LESS & hit save. CTRL + SPACE for auto-complete.