Đại số lớp 8 bài xích 3 Rút gọn gàng phân thức toán chi tiết nhất

Đại số lớp 8 bài xích 3 Rút gọn gàng phân thức toán chi tiết nhất thuộc: CHƯƠNG II. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ nằm trong PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 8 TẬP 1

I. định hướng rút gọn gàng phân thức

1. Quy tắc rút gọn một phân thức

Muốn rút gọn một phân thức đại số ta buộc phải phải:

+ Đặt điều kiện khẳng định cho chủng loại thức.

Bạn đang xem: Toán 8 bài rút gọn đa thức

+ phân tích tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung

+ chia cả tử và mẫu cho nhân tử tầm thường giống nhau

Chú ý:

+ tất cả khi bắt buộc đổi vết tử hoặc mẫu thức để mở ra nhân tử chung.

+ Cần chăm chú tính chất A = - ( - A ).

Ví dụ 1: Rút gọn phân thức

*
.

Hướng dẫn:

Điều kiện xác định x ≠ 0; x ≠ 1.

Ta có:

*

Ví dụ 2: Rút gọn phân thức

*

Hướng dẫn:

Điều kiện xác minh xy ≠ 0; x + y ≠ 0.

Ta có:

*

II. Chỉ dẫn giải bài bác tập lấy một ví dụ sgk

Bài 1 Rút gọn những biểu thức sau

*

*

*

Hướng dẫn:

a) Ta có:

*

b) Ta có:

*

c) Ta có:

*

*

Bài 2 Rút gọn gàng phân thức sau

*

*

Hướng dẫn:

a) Ta có:

*

*

b) Ta có:

*

*

*

III. Lý giải trả lời thắc mắc bài tập sgk bài xích 3 Rút gọn gàng phân thức

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài bác 3 trang 38: mang đến phân thức:

*

a) tra cứu nhân tử chung của cả tử cùng mẫu.

b) chia cả tử cùng mẫu đến nhân tử chung.

Lời giải

a) Nhân tử chung của tất cả tử và mẫu: 2x2

b)

*

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài 3 trang 39: mang lại phân thức:

*

a) phân tích tử và mẫu mã thành nhân tử rồi kiếm tìm nhân tử chung của chúng.

b) chia cả tử cùng mẫu đến nhân tử chung.

Lời giải

a) 5x + 10 = 5(x + 2)

25x2 + 50x = 25x(x + 2)

⇒ Nhân tử bình thường của bọn chúng là: 5(x + 2)

b)

*

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài bác 3 trang 39: Rút gọn gàng phân thức:

*

Lời giải

*

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài bác 3 trang 39: Rút gọn gàng phân thức:

*

Lời giải

*

IV. Lý giải giải bài xích tập sgk bài 3 Rút gọn gàng phân thức

Bài 7 trang 39 SGK Toán 8 Tập 1 Rút gọn gàng phân thức:

*

Lời giải:

*
 
*

d)

+ so sánh tử số thành nhân tử :

x2 – xy – x + y = (x2 – xy) – (x – y) = x.(x – y) – (x – y) = (x – 1)(x – y)

+ Phân tích mẫu mã số thành nhân tử :

x2 + xy – x – y = (x2 + xy) – (x + y) = x(x + y) – (x + y) = (x – 1)(x + y)

Do kia ta gồm :

*

Kiến thức áp dụng

Muốn rút gọn một phân thức ta có thể :

+ đối chiếu cả tử và mẫu thành nhân tử để tìm nhân tử chung.

+ Rút gọn gàng cả tử cùng mẫu mang lại nhân tử chung.

Bài 8 trang 40 SGK Toán 8 Tập 1 trong những tờ nháp của một chúng ta có ghi một vài phép rút gọn phân thức như hình sau:

*

Theo em câu như thế nào đúng, câu nào sai? Em hãy giải thích.

Lời giải:

a) Đúng vày rút gọn cả tử và mẫu mang lại 3y

*

b) không nên vì

(3xy + 3).3 = 3xy.3 + 3.3 = 9xy + 9

(9y + 3).x = 9y.x + 3.x = 9xy + 3x

Do đó (3xy + 3).3 ≠ (9y + 3).x

*

c) Sai. 

*

Ta có: (3xy + 3).6 = 3xy.6 + 3.6 = 18xy + 18

Và (9x + 9).(x + 1) = 9xy + 9y + 9x + 9

Do kia (3xy + 3).6 ≠ (9x + 9).(x + 1)

*

d) Đúng vì:

*
 (Rút gọn gàng cả tử cùng mẫu mang lại nhân tử bình thường 3y + 3).

Kiến thức áp dụng

Muốn rút gọn một phân thức ta rất có thể :

+ so với cả tử và mẫu mã thành nhân tử để tìm nhân tử chung.

+ Rút gọn cả tử và mẫu đến nhân tử chung.

Bài 9 trang 40 SGK Toán 8 Tập 1 Áp dụng qui tắc đổi lốt rồi rút gọn gàng phân thức:

*

Lời giải:

*

*

Kiến thức áp dụng

Quy tắc thay đổi dấu: 

Muốn rút gọn một phân thức ta có thể :

+ phân tích cả tử và chủng loại thành nhân tử để tìm nhân tử chung.

+ Rút gọn gàng cả tử với mẫu mang lại nhân tử chung.

Bài 10 trang 40 SGK Toán 8 Tập 1 Đố. Đố em rút gọn gàng được phân thức:

*

Lời giải:

Phân tích tử số thành nhân tử:

x7 + x6 + x5 + x4 + x3 + x2 + x + 1

= (x7 + x6) + (x5 + x4) + (x3 + x2) + (x + 1)

= x6(x + 1) + x4(x + 1) + x2(x + 1) + (x + 1)

= (x6 + x4 + x2 + 1)(x + 1)

Phân tích mẫu số thành nhân tử:

x2 – 1 = (x – 1)(x + 1)

Do đó:

*

Kiến thức áp dụng

Muốn rút gọn một phân thức ta có thể :

+ đối chiếu cả tử và mẫu mã thành nhân tử để tìm nhân tử chung.

+ Rút gọn gàng cả tử với mẫu mang đến nhân tử chung.

Bài 11 trang 40 SGK Toán 8 Tập 1 Rút gọn gàng phân thức:

*

Lời giải:

a) Cả tử cùng mẫu có nhân tử chung là 6xy2.

*

b) Cả tử và mẫu nhân ái tử chung là 5.x.(x + 5)

*

Kiến thức áp dụng

Muốn rút gọn một phân thức ta có thể :

+ so với cả tử và chủng loại thành nhân tử để tìm nhân tử chung.

+ Rút gọn cả tử với mẫu mang đến nhân tử chung.

Bài 12 trang 40 SGK Toán 8 Tập 1 phân tích tử và chủng loại thành nhân tử rồi rút gọn gàng phân thức:

*

Lời giải:

a)

+ so với tử số và mẫu mã số thành nhân tử:

3x2 – 12x + 12 = 3.(x2 – 4x + 4)

= 3.(x2 – 2.x.2 + 22) (Hằng đẳng thức (2))

= 3.(x – 2)2

x4 – 8x = x.(x3 – 8) = x.(x3 – 23) (Hằng đẳng thức (7))

= x.(x – 2)(x2 + x.2 + 22)

= x(x – 2)(x2 + 2x + 4)

+ Rút gọn gàng phân thức:

*

b) + đối chiếu tử và mẫu thành nhân tử:

7x2 + 14x + 7 = 7.(x2 + 2x + 1) = 7.(x + 1)2

3x2 + 3x = 3x(x + 1)

+ Rút gọn gàng phân thức

*

Bài 13 trang 40 SGK Toán 8 Tập 1 Áp dụng qui tắc đổi vết rồi rút gọn gàng phân thức:

*

Lời giải:

*
 
*

Kiến thức áp dụng

Quy tắc thay đổi dấu: 

Muốn rút gọn gàng một phân thức ta có thể :

+ phân tích cả tử và mẫu mã thành nhân tử nhằm tìm nhân tử chung.

+ Rút gọn cả tử cùng mẫu mang lại nhân tử chung.

Xem thêm: Nêu Tình Huống Truyện Những Đứa Con Trong Gia Đình, Tình Huống Truyện Những Đứa Con Trong Gia Đình

Đại số lớp 8 bài 3 Rút gọn gàng phân thức toán chi tiết nhất do đội hình giáo viên tốt toán biên soạn, bám sát chương trình SGK mới toán học lớp 8. Được magdalenarybarikova.com chỉnh sửa và đăng trong siêng mục giải toán 8 giúp các bạn học sinh học xuất sắc môn toán đại 8. Nếu như thấy tốt hãy phản hồi và chia sẻ để đa số chúng ta khác cùng học tập.