Giải VNEN toán 7 bài xích 2 : Bảng "tần số" các giá trị của tín hiệu - Sách chỉ dẫn học Toán 7 tập 2 trang 8. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Tiếp sau đây sẽ hướng dẫn vấn đáp và giải các bài tập trong bài bác học. Biện pháp giải chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm giỏi kiến thức.
Bạn đang xem: Toán 7 bảng tần số các giá trị dấu hiệu

A . Vận động khởi động

Trò đùa ném trơn vào chậu:

Có một số trong những quả láng bàn và một cái chậu nhôm nhỏ . Đặt chậu biện pháp vạch đứng nêm một khoảng hợp lý và phải chăng . Chọn một nhóm được chơi , còn chúng ta khác có động , lần lượt mời chúng ta được ném 7 lần , mỗi lần ném 1 trái bóng .

Xem thêm: Trong Access Khi Nhập Dữ Liệu Cho Bảng, Giá Trị Của Field Gioi_Tinh Là True

Ghi số láng năm lại trong chậu của mỗi các bạn và điền thông tin vào bảng 4 sau:

Giá trị (x)

Số bóng ở lại vào chậu

0

1

2

3

4

5

6

7

Tần số (n)

Trả lời:

10 các bạn tham gia trò đùa ta thống kê lại được bảng sau:

Giá trị (x)

Số bóng ở lại vào chậu

0

1

2

3

4

5

6

7

Tần số (n)

1

2

2

2

1

1

1

0

B . Hoạt động hình thành kiến thức

Ví dụ 1 : thời gian chạy 50 m của mỗi học sinh trong một tờ 7 được lưu lại trong Bảng 5 sau :

*

Bảng “tần số”:

Giá trị (x)

8,6

8,7

8,8

8,9

9,0

9,1

9,2

9,3

9,5

Tần số (n)

1

3

3

2

3

6

4

1

1

Bảng 6

Trả lời:

Bảng 6 mang lại ta biết :

Thời gian chạy ít nhất là 8,6 ( giây )Thời gian chạy các nhất là 9,5 ( giây )Giá trị bao gồm tần số lớn số 1 là 9,1 .

Ví dụ 2 : Một cửa hàng văn phòng phẩm đã ghi lại số bút chào bán được mỗi ngày trong một số ngày như sau:

15

23

15

17

19

23

21

22

20

17

23

25

27

30

22

25

19

20

16

17

17

15

19

18

18

22

22

Lập bảng tần số và nêu dấn xét về số ngày bán được nhiều bút nhất; số ngày bán tốt ít bút nhất.

Trả lời:

Giá trị (x)

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

27

30

Tần số (n)

3

1

4

2

3

2

1

4

3

2

1

1

Nhận xét:

Số ngày bán được không ít bút nhất là một (30 cái)Số ngày bán tốt ít cây viết nhất là 3 (15 cái)