Giải toán lớp 6 tập 2 bài xích 5: Quy Đồng Mẫu nhiều Phân Số. Giải bài tập trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2. Khuyên bảo giải bài tập 28, 29, 30, 31 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2.

Bạn đang xem: Toán 6 quy đồng mẫu nhiều phân số


Lý thuyết bài 5: Quy Đồng Mẫu nhiều Phân SốTrả lời thắc mắc bài 5 trang 17 SGK toán lớp 6 tập 2Giải bài bác tập bài bác 5 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Lý thuyết bài 5: Quy Đồng Mẫu những Phân Số

Quy đồng mẫu số của nhiều phân số là biến đổi những phân số đó lần lượt thành đầy đủ phân số bằng chúng nhưng gồm cùng mẫu số với các phân số còn lại.

1. Quy đồng chủng loại hai phân số

Muốn quy đồng nhị phân số ta có tác dụng như sau:

Bước 1: Tìm một bội bình thường của 2 mẫu số để triển khai mẫu chung.

Bước 2: Tìm vượt số phụ của mỗi mẫu (chia mẫu thông thường cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu mã của từng phân số với quá số phụ tương ứng.

Ví dụ: Quy đồng mẫu số nhì phân số cùng Giải: Ta bao gồm 22 là bội tầm thường của 11 và 2

Vậy: (thừa số phụ ở đây là 2)

(thừa số phụ ở đây là 11)

Vậy hai phân số được quy đồng chủng loại số thành nhì phân số tương ứng là .

2. Quá trình quy đồng mẫu số các phân số với chủng loại số dương

Muốn quy đồng nhiều phân số với mẫu số dương ta có tác dụng như sau:

Bước 1: Tìm một bội chung của những mẫu (thường là BCNN) nhằm là chủng loại chung.

Bước 2: Tìm vượt số phụ của mỗi mẫu mã (bằng phương pháp chia mẫu tầm thường cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và chủng loại của mỗi phân số với vượt số phụ tương ứng.

Ví dụ: Quy đồng chủng loại số của những phân số sau ; với .

Giải: Ta có:

BCNN(6; 11; 2) = 66. Vậy mẫu chung của các phân số đã mang lại 66.

Ta có: (thừa số phụ là 11);

(thừa số phụ là 6)

(thừa số phụ là 33).

Vậy 3 phân số ; cùng được quy đồng mẫu mã số thành 3 phân số tương ứng là ; .

Trả lời câu hỏi bài 5 trang 17 SGK toán lớp 6 tập 2

Câu hỏi 1 bài bác 5 trang 17 Toán 6 Tập 2

Hãy điền số phù hợp vào ô vuông

*
*
*

Câu hỏi 2 bài bác 5 trang 17 Toán 6 Tập 2

a) kiếm tìm BCNN của những số 2, 5, 3, 8.

b) Tìm các phân số lần lượt bởi ; ; ; tuy thế cùng gồm mẫu là BCNN(2, 5, 3, 8).

Giải:

a) Ta bao gồm 8 = 23

Các quá số bình thường và riêng là 2; 3; 5.

Số mũ lớn số 1 của 2 là 3.

Số mũ lớn số 1 của 3 là 1.

Số mũ lớn số 1 của 5 là 1

Khi đó: BCNN(2,5,3,8) = 23 . 3 . 5 = 120

b) Ta có những phân mốc giới hạn lượt bằng ; ; ; nhưng lại cùng có mẫu là BCNN(2,5,3,8) là quy đồng chủng loại số những phân số ; ; ; cùng với mẫu tầm thường là BCNN(2,5,3,8) = 120.

Ta có:

;

; ; .

Câu hỏi 3 bài 5 trang 18 Toán 6 Tập 2

a) Điền vào địa điểm trống nhằm quy đồng mẫu những phân số: – tra cứu BCNN(12, 30):

12 = 22 . 3

30 = …

BCNN(12, 30) = …

– tìm kiếm thừa số phụ:

… : 12 = …

… : 30 = …

– Nhân tử và chủng loại của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng:

;

b) Quy đồng mẫu những phân số: ; ; .

Giải:

a) – tra cứu BCNN(12,30)

12 = 22.3

30 = 2 . 3 . 5

BCNN(12,30) = 22.3.5 = 60

– tìm thừa số phụ:

60 : 12 = 5

60 : 30 = 2

– Nhân tử và chủng loại của từng phân số với thừa số phụ tương ứng:

;

b) Ta có:

44 = 22.11

18 = 2.32

36 = 22.32

BCNN(44,8,36) = 22.32.11 = 396

– vượt số phụ:

396 : 44 = 9

396 : 18 = 22

396 : (-36) = -11

– Nhân tử và chủng loại của mỗi phân số với thừa số phụ tương xứng ta được hiệu quả như sau:

;

;

.

Giải bài bác tập bài xích 5 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Bài 28 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

a) Quy đồng mẫu các phân số sau: ; ; .

b) trong những phân số sẽ cho, phân số làm sao chưa tối giản?

Từ thừa nhận xét đó, ta có thể quy đồng các phân số này như thế nào?

Giải:

a) Ta có: mẫu mã số phổ biến là BCNN(16, 24, 56) = 24.3.7 = 336

Quy đồng mẫu:

(thừa số phụ là 21);

(thừa số phụ là 14);

(thừa số phụ là 6).

b) Ta bao gồm phân số chưa phải là phân số buổi tối giản.

Từ đó ta rất có thể quy đồng mẫu những phân số đang cho, trước hết nên rút gọn những phân số đã đến thành phân số buổi tối giản rồi hãy quy đồng mẫu.

Ta có: Mẫu thông thường của ; là 48.

Sau khi quy đồng mẫu mã ta được công dụng đơn giản rộng là ;

Bài 29 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Quy đồng mẫu các phân số sau:

a) b) với c) cùng -6

Giải:

a) Ta gồm mẫu bình thường là BCNN(8,27) = 8.27 = 216

Vậy = ;

= = .

b) Ta bao gồm mẫu chung là BCNN(9,25) = 9.25 = 225

Vậy = = ;

= =

c) Ta bao gồm -6 = buộc phải mẫu phổ biến của và -6 là 15

Vậy với -6 quy đồng mẫu sẽ là và -6 = = .

Bài 30 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Quy đồng mẫu các phân số sau:

a) ;

b) cùng ;

c) , , d) , , Giải:

a) Ta bao gồm mẫu phổ biến là BCNN(120,40) = 120.

Vậy quy đồng mẫu mã với ta được = = b) Rút gọn gàng ta được = Ta gồm mẫu tầm thường của với là BCNN(73,13) = 73.13 = 949

Vậy quy đồng mẫu mã như sau:

= = =

= = c) Ta bao gồm mẫu số chung là BCNN(30,60,40) = 120.

Vậy quy đồng chủng loại số ta được

= = ,

= = ,

= = .

Xem thêm: Trình Bày Cơ Chế Sinh Con Trai Con Gái Ở Người, Trình Bày Cơ Chế Sinh Con Trai, Con Gái Ở Người

d) Ta gồm mẫu số phổ biến là BCNN(60,18,90) = 180

Vậy quy đồng mẫu mã số ta được:

,

, .

Bài 31 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Hai phân số dưới đây có đều nhau không?