Trả lời hoạt động, luyện tập vận dụng trang 53, 54, 55, 56 SGK Toán 6 Cánh Diều. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 57, 58 Toán lớp 6 cánh diều tập 1. Bài bác 13. Bội tầm thường và bội chung nhỏ tuổi nhất – Chương 1 số ít tự nhiên

Hoạt rượu cồn 1

a) Nêu một số bội của 2 và của 3 theo sản phẩm công nghệ tự tăng dần:

 

b) Tìm những số vừa sinh sống trong hàng thứ nhất vừa sinh hoạt trong hàng sản phẩm hai.

Bạn đang xem: Toán 6 bội chung và bội chung nhỏ nhất

c) khẳng định số nhỏ nhất không giống 0 trong những bội chung của 2 và 3.

a)

Một số bội của 2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Một số bội của 3

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

b) những số vừa sinh sống hàng thứ nhất vừa ở hàng thứ 2 là: 0, 6, 12, 18.

c) Số nhỏ tuổi nhất không giống 0 trong bội bình thường của 2 với 3 là: 6.

Luyện tập áp dụng 1

Hãy nêu tư bội thông thường của 5 và 9.

Bốn bội tầm thường của 5 với 9 là: 45, 90, 135,180.

Hoạt cồn 2

Quan gần cạnh bảng sau:

 

a) Viết bố bội phổ biến của 8 với 12 theo máy tự tăng dần.

b) tìm BCNN(8,12).

c) tiến hành phép chia bố bội chung của 8 và 12 mang lại BCNN(8,12).

a) tía bội chung: 24, 48, 72.

b) BCNN(8,12) = 24.

c) Chia cha bội phổ biến cho BCNN

24 : 24 = 1

48 : 24 = 2

72 : 24 = 3

Luyện tập áp dụng 2

Tìm tất cả các số có bố chữ số là bội phổ biến của a với b, biết rằng BCNN(a,b)=300.

BCNN(a,b) = 300

=> tất cả các số tất cả 3 chữ số là bội chung của a cùng b là: 300, 600, 900

Luyện tập vận dụng 3

Tìm bội chung nhỏ nhất của 12, 18, 27.

(eginarrayl12 = 2^2.3\18 = 2.3^2\27 = 3^3endarray)

Thừa số nguyên tố thông thường và riêng của 12, 18 cùng 27 là 2 và 3.

Số mũ lớn nhất của 2 là 2, số mũ lớn nhất của 3 là 3.

Vậy (BCNNleft( 12,18,27 ight) = 2^2.3^3 = 108).

Hoạt động 4

Thực hiện nay phép tính: (frac512 + frac718)..

Để tính tổng của nhì phân số trên, ta hoàn toàn có thể làm như sau:

– lựa chọn mẫu phổ biến là BCNN của các mẫu.

Cụ thể: Mẫu chung = BCNN(12,18)=36.

– tra cứu thừa số phụ của chủng loại (bằng giải pháp chia mẫu bình thường cho từng mẫu), ta có:

36:12=3; 36:18=2

– sau khi nhân tử và chủng loại của từng phân số với thừa số phụ tương ứng, ta cộng hai phân số gồm cùng mẫu.

(frac512 + frac718 = frac5.312.3 + frac7.218.2 = frac15 + 1436 = frac2936)

Luyện tập vận dụng 4

Thực hiện tại phép tính:


Quảng cáo


(frac1115 – frac325 + frac910)

Mẫu phổ biến là BCNN(15,25,10)=150.

Thừa số phụ của 15 là 10; của 15 là 6; của 10 là 15.

(eginarraylfrac1115 – frac325 + frac910\ = frac11.1015.10 – frac3.625.6 + frac9.1510.15\ = frac110 + 15 + 135150\ = frac227150endarray)

Giải bài 1 trang 57 SGK Toán 6 tập 1

a) Hãy viêt những ước của 7 và những ước của 8. Tìm kiếm ƯCLN(7,8)

b) nhì số 7 với 8 có nguyên tố bên nhau không? do sao?

c) tra cứu BCNN(7,8). So sánh bội chung nhỏ nhất kia với tích của hai số 7 và 8.

a) các ước của 7 là 1, 7.

Các mong của 8 là 1, 2, 4, 8.

ƯCLN(7,8) = 1.

b) nhị số 7 và 8 gồm nguyên tố cùng cả nhà vì ƯCLN(7,8) = 1.

c)

7 là số nguyên tố nên có thể có ước nguyên tố là 7.

(8 = 2^3)

(BCNN(7,8) = 7.2^3 = 56).

8 . 7 = 56.

=> Bội chung nhỏ nhất của 7 với 8 bởi với tích của chúng.

Giải bài xích 2 trang 57 Toán 6 cánh diều tập 1

Quan sát hai thanh sau:

 

a) Số 0 có phải là nội bình thường của 6 cùng 10 không? vì chưng sao?

b) Viết bốn bội tầm thường của 6 với 10 theo máy tự tăng dần.

c) tìm BCNN(6,10)

d) Tìm các bội phổ biến của 6 cùng 10 mà nhỏ dại hơn 160.

a) Số 0 là bội chung của 6 cùng 10. Vị số 0 là bội của phần đông số tự nhiên khác 0.

b) bốn bội tầm thường của 6 và 10 theo đồ vật tự tăng dần là: 0, 30, 60, 90.

c) BCNN(6,10) = 30.

d) Bội của 30 và bé dại hơn 160 là 0,30,60,90,120,150.

=> các bội tầm thường của 6 và 10 bé dại hơn 160 là: 0, 30, 60, 90, 120, 150.


Quảng cáo


Bài 3 trang 58 SGK Toán 6

Tìm bội chung bé dại nhất của:

a) 7 với 13;

b) 54 với 108;

c) 21, 30, 70.

a)

Vì 7 với 13 hồ hết là nhì số nguyên tố bắt buộc ƯCLN(7,13)=1

Hay 7 cùng 13 là hai số nguyên tố cùng nhau.

=> BCNN(7,13) = 7 . 13 = 91.

b) (54 = 2.3^3)

(108 = 2^2.3^3)

(BCNN(54,108) = 2^2.3^3 = 108)

c) 21 = 3 . 7

30 = 2 . 3 . 5

70 = 2 . 5. 7

Thừa số thông thường và riêng là 2,3,5,7.

Số mũ to nhất của các thừa số bên trên đều bằng 1.

BCNN(21, 30, 70) = 2 . 3 . 5 .7 = 210.

Giải bài bác 4 trang 58 SGK Toán 6

Thực hiện những phép tính sau:

a) (frac1948 – frac340)

b) (frac16 + frac727 + frac518)

a)

(eginarrayl48 = 2^4.3^1\40 = 2^3.5^1endarray)

Thừa số nguyên tố phổ biến và riêng theo lần lượt là 2, 3 và 5.

Số mũ lớn nhất của 2 là 4; của 3 là 1; của 5 là 1.

=> (BCNNleft( 48,40 ight) = 2^4.3.5 = 240).

Thừa số phụ của 48 là 240:48=5.

Thừa số phụ của 40 là 240:40=6.

(eginarraylfrac1948 – frac340\ = frac19.548.5 – frac3.640.6\ = frac95240 – frac18240\ = frac95 – 18240\ = frac77240endarray)

b)

(eginarrayl6 = 2^1.3^1\27 = 3^3\18 = 2^1.3^2endarray)

Thừa số phổ biến và riêng biệt là: 2;3

Số mũ lớn nhất của 2 là 1; của 3 là 3.

=> (BCNNleft( 6,27,18 ight) = 2.3^3 = 54).

Thừa số phụ của 6 là 54:6=9

Thừa số phụ của 27 là 54:27=2

Thừa số phụ của 18 là 54:18=3.

(eginarraylfrac16 + frac727 + frac518\ = frac1.96.9 + frac7.227.2 + frac5.318.3\ = frac954 + frac1454 + frac1554\ = frac9 + 14 + 1554\ = frac3854 = frac1927endarray)

Bài 5 trang 58 SGK Toán 6 tập 1 cánh diều

Bội chung nhỏ dại nhất của nhì số là 45. Một trong các hai số chính là 5. Hãy tìm kiếm số còn lại.

– Bội chung nhỏ dại nhất của nhị số luôn chia hết đến hai số đó.

– Tích của hai số luôn luôn chia hết mang đến bội chung nhỏ tuổi nhất của nhì số đó.

– Tìm cầu của 45 làm sao để cho 5 nhân với ước đó phân chia hết mang đến 45.

Các ước của 45 là 1;3;5;9;15;45.

Trong các số trên chỉ gồm 9 và 45 lúc nhân cùng với 5 thì phân chia hết mang đến 45.

=> x = 9 hoặc x=45.

Giải bài 6 trang 58 SGK cánh diều toán lớp 6

Câu lạc cỗ thể thao của một trường trung học cửa hàng có không thật 50 học viên tham gia. Biết rằng khi phân chia số học sinh trong câu lạc bộ đó thành từng đội 5 học viên hoặc 8 học viên thì vừa hết. Câu lạc bộ thể thao đó gồm bao nhiêu học tập sinh.

Gọi: x là tổng số học viên của CLB. Vì chưng số học viên trong CLB không thật 50 buộc phải x x = 40.

Vậy: Câu lạc bộ thể thao đó tất cả 40 học tập sinh.

Bài 7 trang 58 Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Lịch cập bến của ba tàu như sau: tàu đầu tiên cứ 10 ngày cập bờ một lần; tàu đồ vật hai cứ 12 ngày cập bờ một lần; tàu đầu tiên cứ 15 ngày cập bến một lần. Vào một trong những ngày làm sao đó, bố tàu bên nhau cập cảng. Sau tối thiểu bao nhiêu ngày thì bố tàu lại với mọi người trong nhà cập cảng?

Gọi: y là số ngày ít nhất mà tía tàu cập bến cùng nhau.

Khi đó y cần chia hết cho 10, 12, 15.

Mà y là nhỏ tuổi nhất đề nghị y là bội chung nhỏ dại nhất của 10, 12, 15.

Ta có:

10 = 2 . 5

12 = 2 . 6

15 = 3 . 5

=> BCNN(10, 12, 15) = 2 . 3 . 5 . 6 = 180

Vậy: Sau ít nhất 180 ngày thì bố tàu lại với mọi người trong nhà cập cảng.

Có thể em không biết trang 58 SGK Toán 6 Cánh diều tập 1

Một số nước phương Đông, trong các số ấy có Việt nam, hotline tên năm âm lịch bằng cách ghép tên của 1 trong 10 can (theo máy tự là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý) với tên của 1 trong những 12 đưa ra (theo thiết bị tự là Tỷ, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi). Đầu tiên, gần kề được ghép cùng với Tý thành năm sát Tý. Cứ 10 năm, gần cạnh được lặp lại. Cứ 12 năm, Tý được lặp lại:

Vì cứ 10 năm, can giáp được lặp lại; cứ 12 năm, đưa ra Tý được lặp lại, yêu cầu số năm giáp Tý được lặp lại là bội bình thường của 10 và 12. Với số năm ít nhất năm sát Tý tái diễn là bội chung nhỏ dại nhất của 10 với 12.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Refrigerator Bằng Tiếng Việt, Ý Nghĩa Của Refrigerator Trong Tiếng Anh

Phân tích 10 cùng 12 ra vượt số yếu tắc ta được:

10 = 2 . 5

12 = (2^2.3)

Các vượt số nguyên tố thông thường của 10 cùng 12 là 2 với số mũ lớn nhất là 2. Các thừa số yếu tố riêng của 10 và 12 là 3, 5 cùng với số mũ lớn nhất là 1, 1.