Đề cương cứng ôn tập cuối kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2021 - 2022 là tài liệu cực kỳ hữu ích, nắm tắt lý thuyết và những dạng bài bác tập trắc nghiệm cố nhiên đề thi ma trận đề thi.

Đề cương Toán 12 học tập kì 2 là tư liệu vô cùng quan trọng giúp cho các bạn học sinh hoàn toàn có thể ôn tập xuất sắc cho kì thi học tập kì 2 sắp tới. Đề cương ôn thi HK2 Toán 12 được biên soạn rất bỏ ra tiết, ví dụ với đông đảo dạng bài, lý thuyết được trình diễn một giải pháp khoa học. Vậy sau đấy là nội dung chi tiết Đề cương Toán 12 học kì 2, mời các bạn cùng quan sát và theo dõi tại đây.

Đề cương cứng học kì 2 Toán 12 năm 2021 - 2022

I. Ma trận đề thi học kì 2 Toán 12

TT

Nội dung loài kiến thức

Đơn vị con kiến thức

Mức độ nhận thức

Tổng

Tổng %

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Số câu

Thời gian

Số câu

Thời gian

Số câu

Thời gian

Số câu

Thời gian

Số câu

Thời gian

TN

TL

1

Nguyên hàm-Tích phân-Ứng dụng của tích phân

1.1 Nguyên hàm

2

2

2

4

1

8

1

12

13

3

68

70

1.2 Tích phân

2

2

2

4

1.3 Ứng dụng của tích phân vào hình hoc

3

3

2

4

2

Số phức

2.1 Số phức

2

2

2

4

1

12

12

2.2 Cộng, trừ với nhân số phức

2

2

1

2

2.3 Phép phân chia số phức

2

2

1

2

2.4 Phương trình bậc nhì với thông số thực

1

2

1

2

3

Phương pháp tọa độ trong ko gian

3.1 Hệ tọa độ trong ko gian

1

1

1

2

1

8

10

1

22

30

3.2 Phương trình phương diện phẳng

2

2

2

4

3.3 Phương trình con đường thẳng

3

3

1

2

Tổng

20

20

15

30

2

16

2

24

35

4

90

100

Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức

40

30

20

10


Lưu ý

- Các thắc mắc ở cấp độ nhận ra và tiếp nối là các câu hỏi trắc nghiệm rõ ràng 4 lựa chọn, trong đó có tốt nhất 1 sàng lọc đúng.