Bước 2: giữ nguyên phần thiết bị thị hàm số nằm phía trên trục hoành với lấy đối xứng qua trục hoành phần đồ dùng thị bên trong nửa phương diện phẳng(y.

Bước 3: Xóa phần đồ dùng thị nằm trong mặt phẳng (y

 

Ta có:(|sin x|=left{ eginalign & sin x,, extnếu,,sin xge 0 \ và -sin x,, extnếu,,sin x

Do đó vật thị của hàm số(y=|sin x|)có được từ thiết bị thị ((C))của hàm số(y=sin x)bằng cách:

- không thay đổi phần đồ gia dụng thị của ((C))nằm vào nửa phương diện phẳng(y ge 0)(tức là nửa phương diện phẳng bên trêntrục hoành của cả bờ (Ox))

- lấy hình đối xứng qua trục hoành của phần đồ vật thị((C))nằm vào nửa mặt phẳng(y(tức là nửa phương diện phẳng bên dưới trục hoành không nói bờ (Ox))

- Xóa phần vật thị của((C))nằm trong nửa phương diện phẳng(y.

Đồ thị(y=|sin x|) là mặt đường liền đường nét trong hình bên dưới đây:

*
Bạn đang xem: Toán 11 bài 3 trang 17

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài bác 1: Hàm số lượng giác khác • Giải bài bác 1 trang 17 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Hãy khẳng định giá trị... • Giải bài 2 trang 17 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 kiếm tìm tập xác định của... • Giải bài 3 trang 17 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 phụ thuộc đồ thị hàm... • Giải bài xích 4 trang 17 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 triệu chứng minh... • Giải bài xích 5 trang 18 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 nhờ vào đồ thị hàm... • Giải bài 6 trang 18 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 phụ thuộc vào đồ thị hàm... • Giải bài 7 trang 18 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 nhờ vào đồ thị hàm... • Giải bài xích 8 trang 18 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Tìm giá trị phệ nhất...
Mục lục Giải bài tập SBT Toán 11 theo chương •Chương 1: Hàm con số giác và phương trình lượng giác - Đại số với Giải tích 11 (SBT) •Chương 2: tổng hợp và phần trăm - Đại số và Giải tích 11 (SBT) •Chương 3: hàng số - cấp số cộng và cấp số nhân - Đại số với Giải tích 11 (SBT) •Chương 4: số lượng giới hạn - Đại số và Giải tích 11 (SBT) •Chương 5: Đạo hàm - Đại số cùng Giải tích 11 (SBT)
bài bác trước bài xích sau
Giải bài tập SBT Toán 11
Bài 1: Hàm số lượng giác
• Giải bài bác 1 trang 17 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 2 trang 17 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 3 trang 17 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 4 trang 17 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 5 trang 18 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài 6 trang 18 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 7 trang 18 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 8 trang 18 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11
Giải bài xích tập SBT Toán 11
Chương 1: Hàm con số giác với phương trình lượng giác Chương 2: tổng hợp và xác suất Chương 3: hàng số - cung cấp số cộng và cấp cho số nhân Chương 4: giới hạn Chương 5: Đạo hàm
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài xích tập các môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài bác tập biên soạn Văn
Giải bài bác tập Môn thiết bị Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn lịch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: 7 Reasons You Should Stop Using Microsoft Office 365 Crack Version

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12