Bước 2: Giữ nguyên phần đồ thị hàm số nằm phía trên trục hoành và lấy đối xứng qua trục hoành phần đồ thị nằm trong nửa mặt phẳng\(y.

Bước 3: Xóa phần đồ thị nằm trong mặt phẳng \(y

 

Ta có:\(|\sin x|=\left\{ \begin{align} & \sin x\,\,\text{nếu}\,\,\sin x\ge 0 \\ & -\sin x\,\,\text{nếu}\,\,\sin x

Do đó đồ thị của hàm số\(y=|\sin x|\)có được từ đồ thị \((C)\)của hàm số\(y=\sin x\)bằng cách:

- Giữ nguyên phần đồ thị của \((C)\)nằm trong nửa mặt phẳng\(y \ge 0\)(tức là nửa mặt phẳng bên trêntrục hoành kể cả bờ \(Ox\))

- Lấy hình đối xứng qua trục hoành của phần đồ thị\((C)\)nằm trong nửa mặt phẳng\(y(tức là nửa mặt phẳng bên dưới trục hoành không kể bờ \(Ox\))

- Xóa phần đồ thị của\((C)\)nằm trong nửa mặt phẳng\(y.

Đồ thị\(y=|\sin x|\) là đường liền nét trong hình dưới đây:

*
Bạn đang xem: Toán 11 bài 3 trang 17

Tham khảo lời giải các bài tập Bài 1: Hàm số lượng giác khác • Giải bài 1 trang 17 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Hãy xác định giá trị... • Giải bài 2 trang 17 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Tìm tập xác định của... • Giải bài 3 trang 17 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Dựa vào đồ thị hàm... • Giải bài 4 trang 17 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Chứng minh... • Giải bài 5 trang 18 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Dựa vào đồ thị hàm... • Giải bài 6 trang 18 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Dựa vào đồ thị hàm... • Giải bài 7 trang 18 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Dựa vào đồ thị hàm... • Giải bài 8 trang 18 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Tìm giá trị lớn nhất...
Mục lục Giải bài tập SBT Toán 11 theo chương •Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác - Đại số và Giải tích 11 (SBT) •Chương 2: Tổ hợp và xác suất - Đại số và Giải tích 11 (SBT) •Chương 3: Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân - Đại số và Giải tích 11 (SBT) •Chương 4: Giới hạn - Đại số và Giải tích 11 (SBT) •Chương 5: Đạo hàm - Đại số và Giải tích 11 (SBT)
Bài trước Bài sau
Giải bài tập SBT Toán 11
Bài 1: Hàm số lượng giác
• Giải bài 1 trang 17 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài 2 trang 17 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài 3 trang 17 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài 4 trang 17 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài 5 trang 18 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài 6 trang 18 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài 7 trang 18 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài 8 trang 18 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11
Giải bài tập SBT Toán 11
Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Chương 2: Tổ hợp và xác suất Chương 3: Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân Chương 4: Giới hạn Chương 5: Đạo hàm
+ Mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài tập Soạn Văn
Giải bài tập Môn Vật Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn Lịch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn Tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: 7 Reasons You Should Stop Using Microsoft Office 365 Crack Version

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12