Toán lớp 11 - Giải bài xích tập sgk Toán lớp 11 hay, đưa ra tiết

Tuyển tập các bài giải bài xích tập Toán 11 hay, ngắn nhất, cụ thể được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 11 giúp đỡ bạn học xuất sắc môn Toán 11.

Bạn đang xem: Toán 11 bài 2 chương 2

*

Phần Đại số với Giải tích

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Chương 2: Tổ hợp - xác suất

Chương 3: Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân

Chương 4: Giới hạn

Chương 5: Đạo hàm

Phần Hình học

Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong ko gian. Quan tiền hệ song song

Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ tình dục vuông góc trong không gian

Toán 11 bài xích 1: Hàm số lượng giác trang 17, 18

Bài 1 trang 17 Toán 11: Hãy xác minh các quý giá của x bên trên đoạn <-π 3π/2> để hàm số y = tanx:

a) dìm giá trị bởi 0;b) thừa nhận giá trị bằng 1;

c) Nhận quý giá dương;d) Nhận cực hiếm âm.

Trả lời

Dựa những thiết kế của vật dụng thị hàm số y = tanx bên trên < - π; 3π/2 >, ta có:

a) tanx = 0 ⇔ x = - π; x = 0, x = π

b) tanx = 1 ⇔

*

c) tanx > 0 ⇔

*

d) tanx thứ thị đối xứng nhau qua trục Oy.

Xem thêm: Tài Liệu 320 Câu Hỏi Qpanhp 1 Có Đa, Please Wait

Vì thế đồ thị của hàm số y = │sinx│là hợp của hai phần trang bị thị (C1) với (C2) trong các số đó (C1) là đồ dùng thị hàm số y = sinx với sinx ≥ 0 với (C2) là đối xứng của (C1) qua Oy. Do đố thứ thị hàm số y = │sinx │là:

*

.............................

Toán 11 bài xích 2: Phương trình lượng giác cơ bản trang 28, 29

Bài 1 trang 28 Toán 11: Giải các phương trình:

*

Trả lời

*
*

Bài 2 trang 28 Toán 11: Với mọi giá trị như thế nào của x thì giá chỉ trị của những hàm số y = sin3x với y = sinx bằng nhau?