Giải SBT Toán lớp 10 trang 106 tập 1 bài: Bất đẳng thức đầy đủ hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và phát âm rõ phương thức giải các dạng bài xích tập vào sách bài bác tập

Giải sách bài tập Toán 10 tập 1 bài 1 chương 4: Bất đẳng thức được giải đáp chi máu và ví dụ nhất, góp cho các bạn học sinh có thể tham khảo và chuẩn bị tốt nhất cho bài học sắp tới đây nhé.

Bạn đang xem: Toán 10 sbt

Giải bài 1 trang 106 sách bài tập Toán lớp 10 tập 1 

Cho a, b, c, d là hầu như số dương; x, y, z là đầy đủ số thực tùy ý. Minh chứng rằng:

*

Lời giải:

*

*

*
 (đúng)

Giải Toán lớp 10 SBT tập 1 bài 2 trang 106

Cho a, b, c, d là mọi số dương; x, y, z là hồ hết số thực tùy ý. Chứng minh rằng:

*
2x + 12y + 6z"/>

Lời giải:

*
2x + 12y + 6z"/>

*
0"/>

*
0"/> (đúng)

Giải bài 3 SBT Toán lớp 10 tập 1 trang 106

Cho a, b, c, d là đa số số dương; x, y, z là phần lớn số thực tùy ý. Chứng tỏ rằng:

*

Lời giải:

*

*

*
 (đúng)

Giải SBT Toán lớp 10 tập 1 bài 4 trang 106

Cho a, b, c, d là đều số dương; x, y, z là số đông số thực tùy ý. Minh chứng rằng:

*

Lời giải:

Từ 

*
 và 
*
 suy ra

*
 hay 
*

Giải bài bác 5 sách bài bác tập Toán 10 tập 1 trang 106

Cho a, b, c, d là đều số dương; x, y, z là phần lớn số thực tùy ý. Chứng tỏ rằng:

*
 ≥ 
*
abcd"/>

Lời giải:

Từ 

*
 và 
*
 suy ra

*

*
2.2sqrt sqrt ab .sqrt cd "/>

*
a + b + c + d over 4"/> ≥ 
*
abcd"/>

*
a + b + c + d ge 2.2sqrt sqrt ab .sqrt cd "/>

*
a + b + c + d over 4"/> ≥ 
*
abcd"/>

Giải bài 6 SBT Toán 10 tập 1 trang 106

Cho a, b, c, d là đều số dương; x, y, z là hầu như số thực tùy ý. Chứng tỏ rằng:

*

Lời giải:

Từ 

*
 
*
abcd"/>

*
 
*
frac1abcd"/>

Suy ra 

*

Hay 

*

Giải SBT Toán 10 tập 1 bài 7 trang 106

Cho a, b, c, d là đa số số dương; x, y, z là phần đa số thực tùy ý. Chứng minh rằng:

*

Lời giải:

*

Giải bài 8 Toán lớp 10 SBT tập 1 trang 106

Cho a, b, c, d là rất nhiều số dương; x, y, z là rất nhiều số thực tùy ý. Minh chứng rằng:

*

Lời giải:

Từ 

*

Suy ra: 

*

Giải bài 9 trang 106 sách bài tập Toán 10 tập 1

Cho a, b, c, d là đầy đủ số dương; x, y, z là phần đông số thực tùy ý. Chứng minh rằng:

*

Lời giải:

*

Giải SBT Toán lớp 10 tập 1 bài 10 trang 106

Cho a, b, c, d là rất nhiều số dương; x, y, z là rất nhiều số thực tùy ý. Chứng tỏ rằng:

*

Lời giải:

*

*
1 over a + 1 over b + 1 over c ge 9 over a + b + c"/>

Giải sách bài tập Toán 10 tập 1 bài xích 11 trang 106

Tìm giá chỉ trị nhỏ dại nhất của hàm số

*
 với 0

Đẳng thức y = 25 xảy ra khi và chỉ còn khi

*

hay 

*

Vậy giá chỉ trị nhỏ nhất của hàm số đang cho bằng 25 đạt tại 

*

Giải bài 12 SBT Toán 10 tập 1 trang 106

Tìm giá chỉ trị lớn nhất của hàm số

*
 với 
*

Lời giải:

*

*
3y = x.x.x(12 - 3x) le (x + x over 2)^2(x + 12 - 3x over 2)^2"/>

*
48 le m<2x(12 - 2x) m>^2 le (2x + 12 - 2x over 2)^4 = 6^4"/>

*
y le 6^4 over 48 = 27,forall x in m<0;4>"/>

*
hfill cr} ight. Leftrightarrow x = 3"/>

Vậy giá chỉ trị lớn số 1 của hàm số vẫn cho bởi 27 có được khi x = 3.

Giải SBT Toán 10 tập 1 bài xích 13 trang 106

Tìm giá bán trị khủng nhất, nhỏ nhất của hàm số sau bên trên tập khẳng định của nó

*

Lời giải:

Vế phải bao gồm nghĩa khi 

*

Ta có: 

*

Hơn nữa 

*

*

Vậy giá chỉ trị lớn nhất của hàm số đã mang lại bằng 

*
 khi x = 3, giá trị nhỏ nhất của hàm số sẽ cho bởi 2 khi x = 1 hoặc x = 5.

Xem thêm: 14 4 Là Ngày Gì ? Nguồn Gốc, Ý Nghĩa Của Valentine Đen Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Ngày Cá Tháng Tư 1/4

Giải Toán lớp 10 sách bài tập tập 1 bài 14 trang 106

Chứng minh rằng:

*

Lời giải:

*

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ sau đây để tải về Giải sách bài bác tập Toán lớp 10 tập 1 trang 106 file word, pdf trọn vẹn miễn phí.