Chương này củng cố, không ngừng mở rộng hiểu biết của học viên về Lí thuyết tập hợp đã có học sinh hoạt lớp dưới, hỗ trợ các kiến thức lúc đầu về xúc tích và các khái niệm số ngay gần đúng, không nên số chế tác sơ sở nhằm học giỏi các chương sau. Bài này là bài bắt đầu của chương.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. Lí thuyết

I. Mệnh đề, mệnh đề cất biến

1. Mệnh đề

Khái niệm: Mệnh đề là câu khẳng định rất có thể xác định được tính đúng xuất xắc sai của nó. Một mệnh đề quan yếu vừa đúng, vừa sai.

Bạn đang xem: Toán 10 mệnh đề

Ví dụ:

1+3=4 là mệnh đề.

“Cô giáo xinh quá” không phải là mệnh đề.

2. Mệnh đề cất biến

Khái niệm: Mệnh đề chứa đổi mới là câu khẳng định mà sự đúng tốt sai của nó còn tùy thuộc vào một trong những hay nhiều yếu tố biến đổi.

Ví dụ: Xét câu “n phân tách hết mang lại 3” là mệnh đề đựng biến.

Ta chưa xác định được tính đúng sai của câu này. Mặc dù với mỗi quý giá của n thuộc tập hòa hợp số nguyên mang đến ta một mệnh đề.

Chẳng hạn với “n=4” ta được mệnh đề “4 phân tách hết mang lại 3”- sai.

Với “n=6” ta được mệnh đề “6 chia hết cho 3”- đúng.

II. Phủ định của một mệnh đề

Phủ định của một mệnh đề A, là 1 mệnh đề, kí hiệu là $overlineA$. Hai mệnh đề A với $overlineA$ tất cả những xác minh trái ngược nhau.

nếu như A đúng thì $overlineA$ sai. Nếu A không nên thì $overlineA$ đúng.

Để che định một mệnh đề, ta thêm hoặc bớt từ không hoặc chưa phải vào trước vị ngữ của mệnh đề đó.

Ví dụ:

A: “$pi$ là số hữu tỉ.” -sai

$overlineA$: “$pi$ ko là số hữu tỉ.”-đúng.

III. Mệnh đề kéo theo

Khái niệm: Mệnh đề “Nếu phường thì Q” được điện thoại tư vấn là mệnh đề kéo theo và kí hiệu là $P Rightarrow Q$. Ta nói p là giả thiết, Q là kết luận của định lí hoặc p là điều kiện đủ để sở hữu Q hoặc Q là đk cần để có P

Chú ý: Mệnh đề $P Rightarrow Q$ chỉ sai khi phường đúng với Q sai.

Ví dụ: Mệnh đề “-3>-2” $Rightarrow (-3)^2> (-2)^2$”- đúng.

IV. Mệnh đề đảo- nhị mệnh đề tương đương

Mệnh đề $Q Rightarrow P$ được điện thoại tư vấn là mệnh đề đảo của mệnh đề $P Rightarrow Q$.

Nếu cả hai mệnh đề $P Rightarrow Q$ với $Q Rightarrow P$ phần nhiều đúng ta nói p và Q là hai mệnh đề tương đương. Kí hiệu $P Leftrightarrow Q$.

Ví dụ: Tam giác ABC cân nặng và gồm một góc $60^0$ là điều kiện cần với đủ nhằm tam giác ABC đều.

Xem thêm: Tập Làm Văn 3: Hãy Kể Lại Một Buổi Biểu Diễn Nghệ Thuật Ma Em Duoc Xem

 V. Kí hiệu $forall$ và $ exists$

Kí hiệu $forall$ gọi là "với mọi", $exists$ gọi là có một (tồn tại một) tuyệt có ít nhất một (tồn tại tối thiểu một).