*

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài xích 1 trang 53: Nêu ví dụ về phương trình một ẩn, phương trình nhị ẩn

Lời giải

Phương trình một ẩn: 2x + 4 = 0

Phương trình nhị ẩn: 3x + 7y = 10

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài bác 1 trang 54: mang lại phương trình 

*

Khi x = 2 vế trái của phương trình vẫn cho gồm nghĩa ko ? Vế phải có nghĩa khi nào ?

Lời giải

Khi x = 2 vế trái của phương trình đang cho không có nghĩa bởi vì mẫu bởi 0

Vế phải tất cả nghĩ lúc x – 1 ≥ 0 ⇔ x ≥ 1

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài xích 1 trang 54: Hãy kiếm tìm điều kiện của những phương trình

*

Lời giải

a) ĐKXĐ: 2 – x > 0 ⇔ x 2 + x = 0 cùng 4x/(x-3) + x = 0 ?

b) x2 – 4 = 0 và 2 + x = 0 ?

Lời giải

a) x2 + x = 0 ⇔ x(x + 1) = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = -1

Tập nghiệm của phương trình là S = 0;-1

* 4x/(x-3) + x = 0 ĐKXĐ: x ≠ 3

⇒ 4x + x(x – 3) = 0

⇔ x2 + x = 0 ⇔ x(x + 1) = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = -1

Tập nghiệm của phương trình là S=0;-1

Vậy nhì phương trình trên có cùng tập nghiệm.

Bạn đang xem: Toán 10 chương 3

b) x2 – 4 = 0 ⇔ x = ±2

Tập nghiệm của phương trình là S = 2;-2

* 2 + x = 0 ⇔ x = -2

Tập nghiệm của phương trình là S =-2

Vậy nhì phương trình trên không thuộc tập nghiệm

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài bác 1 trang 56: Tìm sai trái trong phép thay đổi sau

*

Lời giải

Phép thay đổi đầu tiên không tương tự do biểu thức 1/(x-1) chưa xuất hiện điều kiện xác minh (chỉ được dùng dấu suy ra trong phép biến hóa này)

Bài 1 (trang 57 SGK Đại số 10): Cho hai phương trình:

3x = 2 và 2x = 3

Cộng các vế tương ứng của hai phương trình đã cho. Hỏi:

a) Phương trình cảm nhận có tương tự với một trong các hai phương trình đã mang đến hay không?

b) Phương trình đã cho liệu có phải là phương trình hệ quả của một trong các hai phương trình đã đến hay không?

Lời giải:

a) Cộng những vế khớp ứng của hai phương trình ta được:

5x = 5 ⇔ x = 1

Trong khi:

3x = 2 ⇔ x = 2/3

và 2x = 3 ⇔ x = 3/2

Nên phương trình new không tương tự với 1 trong các hai phương trình sẽ cho.

b) Phương trình này không phải là phương trình hệ trái của 1 trong hai phương trình. Cũng chính vì nghiệm của 1 trong các hai phương trình đã cho chưa phải là nghiệm của phương trình mới.

Bài 2 (trang 57 SGK Đại số 10): Cho hai phương trình:

4x = 5 cùng 3x = 4

Nhân những vế tương xứng của hai phương trình vẫn cho. Hỏi:

a) Phương trình thừa nhận được tất cả tương đương 1 trong hai phương trình đã mang lại hay không?

b) Phương trình đó liệu có phải là phương trình hệ trái của 1 trong những hai phương trình đã cho hay không?

Lời giải:

Nhân những vế khớp ứng của nhị phương trình đã mang đến ta được phương trình:

*

a) Phương trình cảm nhận không tương đương 1 trong những hai phương trình sẽ cho bởi vì chúng không tồn tại cùng tập nghiệm (không tuân hành theo phép biến hóa tương đương).

b) Phương trình nhận được không là phương trình hệ quả của một trong các hai phương trình đang cho bởi vì nó không chưa tập nghiệm của một trong những hai phương trình đã cho.

Bài 3 (trang 57 SGK Đại số 10): Giải các phương trình

*

Lời giải:

a) Ta có:

*

Vậy phương trình có nghiệm độc nhất vô nhị x = 1

b) Điều kiện:

*

Giá trị x = 2 nghiệm đúng cùng với phương trình cần phương trình bao gồm nghiệm tuyệt nhất x = 2.

c) Ta có:

*

Vậy phương trình bao gồm nghiệm tốt nhất x = 3

d) Điều kiện:

*

Vậy phương trình đã mang lại vô nghiệm.

Bài 4 (trang 57 SGK Đại số 10): Giải những phương trình

*

Lời giải:

a) Điều kiện: x ≠ 3

Ta có:

*

⇔ x + 1 = 1

⇔ x = 0 (thỏa mãn điều kiện)

Vậy phương trình bao gồm nghiệm x = 0.

b) Điều kiện: x ≠ 1

Ta có:

*

⇔ 2x(x – 1) + 3 = 3x

⇔ 2x2 – 2x + 3 = 3x

⇔ 2x2 – 5x + 3 = 0

⇔ (x – 1)(2x – 3) = 0

⇔ x1 = 1 (loại); x2 = 3/2 (thỏa mãn)

Vậy phương trình tất cả nghiệm x = 3/2.

(Phương trình gồm a + b + c = 2 – 5 + 3 = 0 đề nghị phương trình có 1 nghiệm: x1 = 1)

c) Điều kiện: x > 2

Ta có:

*

⇔ x2 – 4x – 2 = x – 2

⇔ x2 – 5x = 0

⇔ x(x – 5) = 0

⇔ x = 0 (loại)

x = 5 (thỏa mãn điều kiện)

Vậy phương trình bao gồm nghiệm x = 5.

Xem thêm: Phân Tích Bài Thơ Cảnh Khuya Của Tác Giả Nào, Bài Thơ Cảnh Khuya

d)

*

⇔ 2x2 – x – 3 = 2x – 3

⇔ 2x2 – 3x = 0

⇔ x(2x – 3) = 0

⇔ x = 0 (loại)

x = 3/2 (loại)

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.

Post navigation


Giải bài xích tập SGK toán 10 Phần Đại Số-Chương 3-Bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai⟶