– trong tơ, đầy đủ phân tử polime tất cả mạch ko phân nhánh xếp song song cùng với nhau. Polime đó phải rắn, kha khá bền với nhiệt, với các dung môi thông thường, mềm, dai, ko độc và có khả năng nhuộm màu.

Bạn đang xem: Tơ hóa học là gì

Đang xem: Tơ hóa học

2. Phân loại

Loại tơNguồn gốcVí dụ
Tơ thiên nhiênCó sẵn trong thiên nhiên, được sử dụng trực tiếpBông (xenlulozo), len, tơ tằm
Tơ hóa họcTơ tổng hợpPolime được tổng hợp bằng phản ứng hóa họcTơ poliamit (nilon, capron), tơ vinylic (nitron, vinilon), tơ lapsan,…
Tơ bán tổng hợp tốt nhân tạoChế biến polime thiên nhiên bằng phương pháp hóa họcTơ visco, tơ xenlulozo axetat,

3. Một số trong những loại tơ tổng hợp và tơ nhân tạo thường gặp

a) Tơ poliamit (có các nhóm amit –CO–NH–)

Tơ nilon – 6,6: được pha chế theo phản bội ứng trùng ngưng, cấu trúc thẳng (poli amit)

nH2-6-NH2 + nHOOC-4-COOH 

 + 2nH2O

Tơ Capron (nilon – 6): được điều chế theo phản ứng trùng ngưng (H2N-5-COOH) hoặc trùng phù hợp , có kết cấu mạch thẳng

H2N-5-COOH (− NH-5-CO)−n + nH2O

axit ε-aminocaproic Nilon -6 (tơ capron)

(− NH-5-CO −)n

Tơ nilon – 7 (tơ Enang): được pha chế theo phản bội ứng trùng ngưng monome

H2N-6-COOH có kết cấu mạch trực tiếp (poli amit)

H2N-6-COOH (− NH-6-CO )−n + nH2O

axit ω-aminoenantoic  Nilon -7 (tơ Enang)

b) Tơ Lapsan ( tơ polieste)có nhiều nhóm este, điều chế theo phản nghịch ứng trùng ngưng, kết cấu mạch trực tiếp (poli este)

n(p-HOOC-C6H4-COOH) + nHO-CH2-CH2-OH 

axit terephtalic   etylen glicol

(−CO-C6H4-CO-O-CH2-CH2-O)−n + 2H2O

(Poli(etylen-terephtalat)(tơ lapsan))

c) Tơ nitro (Olon): điều chế theo phản nghịch ứng trùng hòa hợp từ CH2=CH-CN cấu trúc mạch thẳng (tơ vinylic)

d) Tơ Clorin: được điều chế theo làm phản ứng PVC + Cl2 có nguồn gốc là tơ tổng hợp, cấu trức mạch thẳng (poli Vinylic)

(−CH2−CHCl)−n + nCl2 

*

 (−CHCl−CHCl)−n + nHCl

d) Tơ axetat

Tơ axetat là láo hợp có xenlulozo diaxetat (n cùng xenlulozo triaxetat (n xuất phát tơ phân phối tổng thích hợp hay nói một cách khác là tơ nhân tạo

e) Tơ visco

Hòa rã xenlulozo vào NaOH loãng kế tiếp thu được một hỗn hợp keo khôn xiết nhớt đó đó là tơ visco

II. Lấy ví dụ minh họa dạng bài tập về phân một số loại tơ

Câu 1: Tơ visco ko thuộc loại

A. Tơ hóa học

B. Tơ tổng hợp.

C. Tơ bán tổng hợp.

D. Tơ nhân tạo.

Đáp án: B

Câu 2: Tơ nilon-6,6 được tổng đúng theo từ phản nghịch ứng

A. Trùng đúng theo giữa axit ađipic cùng hexametylen điamin

B. Trùng ngưng thân axit ađipic và hexametylen điamin

C. Trùng hợp từ caprolactan

D. Trùng dừng từ caprolactan

Đáp án: B

Nilon-6,6 được điều chế bằng cách trùng dừng hexametylenđiamin cùng axit ađipic.

nH2N-(CH2)6-NH2 + nHOOC-(CH2)4-COOH n + 2nH2O.

Câu 3: Quá trình pha chế tơ như thế nào dưới đó là quá trình trùng hợp?

A. Tơ nitron (tơ olon) trường đoản cú acrilo nitrin.

B. Tơ capron từ bỏ axit -amino caproic.

C. Tơ nilon-6,6 từ bỏ hexametilen diamin cùng axit adipic.

D. Tơ lapsan trường đoản cú etilen glicol và axit terephtalic

Đáp án: A

Trùng đúng theo là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome), giống nhau hay tựa như nhau thành phân tử rất lớn (polime).

Điều chế tơ nitron (tơ olon) trường đoản cú acrilonitrin là quá trình trùng hợp

Câu 4: Tơ sợi axetat được cung ứng từ:

A. Visco

B. Vinyl axetat

C. Axeton

D. Este của xenlulozơ và anhiđrit axetic

Đáp án: D

Tơ axetat được thêm vào từ xenlulozơ cùng anhiđrit axetic:

n + 3n(CH3CO)2O → n + 3nCH3COOH

Câu 5: Tơ enang được tổng đúng theo từ nguyên liệu nào sau đây?

A. H2N-(CH2)3-COOH

B. H2N-(CH2)4-COOH

C. H2N-(CH2)5-COOH

D. H2N-(CH2)6-COOH

Đáp án: D

Nilon-7 được điều chế bằng cách trùng ngưng axit 7-aminoheptanoic.

nH2N-(CH2)6-COOH

Câu 6. Cho những loại polime sau: tơ nilon-6, tơ xenlulozo triaxetat, tơ nilon-6,6, tơ visco, tơ nilon-7, tơ colirin. Số polime trực thuộc poliamit là

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Đáp án: C

Polime thuộc poliamit là: tơ nilon-6; tơ nilon-6,6; tơ nilon-7

III. Bài tập áp dụng mở rộng về Polime

Bài 1: Trong các chất dưới đây có bao nhiêu chất có links CO-NH: caprolactam, glyxylalanin, tơ nilon 7, peptit, tơ Lapsan, protein.

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Bài 2: Cho các phát biểu về hợp chất polime

a) cao su đặc thiên nhiên là polime của isopren.

b) PVC, PS, cao su buna N rất nhiều là chất dẻo.

c) các polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định, không tan trong các dun môi thông thường

d) Amilopectin, vật liệu bằng nhựa baketlit có cấu trúc mạch phân nhánh

e) tơ olon, tơ nilon-6 thuộc các loại tơ poliamit

f) Tơ visco, tơ axetat thuộc loại tơ nhân tạo

Số tuyên bố đúng là?

A. 5

B. 4.

C. 3.

D. 1

Bài 3: Cho những polime sau: tơ nilon-6, tơ clorin, tơ Lapsan, tơ nilon-7, tơ Nitron, tơ axetat. Số polime được pha chế từ bội nghịch ứng trùng hợp là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Bài 4: Tơ nilon thuộc loại:

A. Tơ nhân tạo.

B. Tơ thiên nhiên.

C. Tơ polieste.

D. Tơ poliamit.

Bài 5: Trong số những loại lớn sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon -6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang; những một số loại tơ thuộc một số loại tơ tự tạo là:

A. Tơ tằm và tơ enang.

B. Tơ visco với tơ nilon -6,6.

C. Tơ nilon -6,6 với tơ capron.

D. Tơ visco và tơ axetat.

Bài 6: Polime nào sau đây là nguyên liệu để thêm vào tơ visco?

A. Xenlulozơ

B. Caprolactam.

C. Axit terephtalic cùng etilenglicol.

D. Vinyl axetat

Bài 7: Tơ lapsan thuộc một số loại tơ:

A. Poliamit.

B. Polieste.

C. Poliete.

D. Vinylic.

Bài 8: Tơ nào sau đây thuộc một số loại tơ phân phối tổng hòa hợp (tơ nhân tạo)?

A. Bông.

B. Tơ visco.

C. Tơ nilon-6,6.

D. Tơ tằm.

Bài 9: Trong số những polime: tơ tằm, gai bông, len, tơ enang, tơ visco, nilon-6,6, tơ axetat, nhiều loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là:

A. Tơ tằm, gai bông,nilon-6,6

B. Sợi bông, len, nilon-6,6

C. Tơ visco, nilon-6,6, tơ axetat

D. Gai bông, tơ axetat, tơ visco

Bài 10: Polime làm sao sau đây mang tên gọi “tơ nilon” tuyệt “olon” được sử dụng dệt may quần áo ấm?

A. Poli(metylmetacrylat)

B. Poliacrilonitrin

C. Poli(vinylclorua)

D. Poli(phenol-fomanđehit)

Bài 11: Cho những loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng hòa hợp là

A. 5.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Bài 12: Nilon–6,6 là 1 loại

A. Tơ axetat.

B. Tơ poliamit.

C. Polieste.

D. Tơ visco.

Bài 13: Công thức cấu tạo của tơ nilon – 6,6 là:

A. N

B. N

C. N

D. N

Bài 14: Điều kiện để một monome tham gia phản ứng trùng hợp là:

A. Có sự liên hợp các liên kết đôi

B. Có liên kết đôi

C. Có từ hai nhóm chức trở lên

D. Có hai nhóm chức đầu mạch phản ứng được với nhau

Bài 15: Polime có cấu tạo mạng không gian (mạng lưới) là :

A. PE.

B. Amilopectin.

C. PVC.

D. Vật liệu bằng nhựa bakelit.

Bài 16: Polistiren không gia nhập phản ứng nào trong các phản ứng sau ?

A. Đepolime hoá.

B. Chức năng với Cl2/ánh sáng.

C. Tính năng với NaOH (dung dịch).

D. Công dụng với Cl2 khi xuất hiện bột sắt.

Bài 17: Một mắt xích của teflon có cấu trúc là :

A. –CH2–CH2– .

B. –CCl2–CCl2–.

C. –CF2–CF2–.

D. –CBr2–CBr2–.

Bài 18: Một polime Y có cấu tạo như sau :

… –CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2– …

Công thức của polime Y đang là :

A. –CH2–CH2–CH2– .

B. –CH2–CH2–CH2–CH2– .

C. –CH2– .

Xem thêm: Các Ngành Kinh Tế Khối A - Ngành Kinh Tế Thi Khối Nào

D. –CH2–CH2– .

1D2C3.B4D5D6A
7B8D9B10D11C12B
13C14B15D16C17C18D

Hãy share cho mọi bạn nếu thấy thú vui nhé!