1. định nghĩa hình cầu, mặt cầu

- Định nghĩa: Hình cầu là 1 trong những vật thể hình trụ ba chiều hoàn hảo, từng điểm nằm trên mặt phẳng của nó đều có khoảng cách đến tâm bằng nhau.

Bạn đang xem: Tính diện tích mặt cầu

- Hình ước được tạo vì chưng điểm O là tâm, độ nhiều năm R là nửa đường kính của hình cầu.

Cụ thể, khi quay nửa hình tròn trụ tâm O, nửa đường kính R một vòng quanh đường kính cố định thì được một hình cầu.

Nửa con đường tròn vào phép quay nói trên tạo cho mặt mong hay có thể nói mặt cầu tâm O, có bán kính R là phương diện được tạo bởi quỹ tích các điểm biện pháp điểm O 1 khoảng chiều dài không đổi bằng nửa đường kính R trong không khí 3 chiều.

Trong không khí 3 chiều, mặt cầu là quỹ tích gần như điểm phương pháp đều một điểm O cố định và thắt chặt cho trước một không gian đổi R. Điểm O gọi là trọng tâm và khoảng cách R gọi là nửa đường kính của mặt cầu.

Tập hợp những điểm trong không gian nằm bên trong mặt cầu và phiên bản thân mặt cầu hợp thành mặt ước hay hình cầu.

*
Mặt mong tâm O bán kính R

2. Cách làm tính diện tích s hình cầu

Diện tích khía cạnh cầu bằng bốn lần hằng số Pi nhân với bình phương nửa đường kính của hình cầu.

*

Trong đó:

S: là diện tích s mặt cầuπ: là hằng số Pi = 3,14R: chào bán hình hình cầu

3. Bí quyết tính thể tích hình cầu

Thể tích hình ước hay có cách gọi khác là thể tích khối cầu ba phần tứ của Pi nhân với lập phương nửa đường kính hình cầu.

*

Trong đó:

V: là thể tích hình cầuπ: là hằng số Pi = 3,14R: cung cấp hình khối cầu

4. Các dạng toán thường gặp về Hình cầu, diện tích s hình ước và thể tích hình cầu

Dạng 1: Tính diện tích mặt cầu, thể tích hình ước và nửa đường kính hình cầu.

Xem thêm: Giới Thiệu Về Tác Giả Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tác Giả Nguyễn Bỉnh Khiêm

Phương pháp:

*

Dạng 2: Bài toán tổng hợp

Phương pháp:

Vận dụng những công thức bên trên và các kiến thức đang học nhằm tính các đại lượng chưa biết rồi từ kia tính diện tích s mặt cầu, thể tích hình cầu.

5. Một số bài tập mẫu

Bài toán 1:

Cho một hình mong có nửa đường kính nối từ trọng tâm O lâu năm 5cm. Hỏi diện tích của mặt cầu này là bao nhiêu?

*

Bài toán tính diện tích s mặt cầu

Áp dụng công thức tính diện tích mặt cầu ở bên trên ta có nửa đường kính r = 5cm. Suy ra diện tích mặt mong này đã bằng: