Dạng toán lớp 3 chu vi hình vuông các em được học tập công thức, dạng bài tập mới. Dưới đây magdalenarybarikova.com cung cấp các phương thức để giải những dạng bài xích tập này1. Ra mắt bài học tập chu vi hình vuông

1.1 Chu vi là gì?

*

1.2 hình vuông là gì?

Hình vuông là hình tất cả 4 góc vuông với 4 cạnh bằng nhau.

Bạn đang xem: Tính chu vi hình vuông lớp 3

1.3 Chu vi hình vuông là gì?

*

Ví dụ:Cho hình vuông vắn ABCD bao gồm độ dài những cạnh đều bằng 5 cm. Tính chu vi hình vuông?

*

Chu vi hình vuông lấy độ lâu năm một cạnh nhân 4 nên: 5 x 4 = 20 cm

2.Phân biệt cách làm tính chu vi hình vuông và hình chữ nhật

*

3. Các dạng bài xích tập toán về chu vi hình vuông.

3.1. Dạng 1: Tính chu vi của hình vuông.

3.1.1. Cách thức làm:

Áp dụng công thức tính chu vi: chu vi hình vuông vắn bằng một cạnh nhân 4.

3.1.2. Bài tập

Bài 1:Tính chu vi hình vuông vắn biết độ dài của một cạnh

Cạnh hình vuông

7cm

18cm

34cm

45cm

72cm

Chu vi hình vuông

3.1.3. Đáp án

Áp dụng phương pháp tính chu vi hình vuông ta có:

Cạnh hình vuông

7cm

18cm

34cm

45cm

72cm

Chu vi hình vuông

7 x 4 = 28cm

18 x 4 =

72cm

34 x 4 =

136cm

45 x 4 =

180cm

72 x 4 =

288cm

3.2. Dạng 2: tìm kiếm một cạnh lúc biết chu vi của hình vuông

3.2.1. Cách thức làm:

Bước 1: Liệt kê tài liệu bài cho

Bước 2: hy vọng tìm độ nhiều năm của một cạnh ta rước chu vi sẽ biết phân tách cho 4.

3.2.2. Bài tập

Bài 1:Một mẫu bàn hình vuông có chu vi là 82 cm. Hỏi độ dài của 1 cạnh đồng hồ đó bởi bao nhiêu?

Bài 2:Một cái sân bóng hình vuông có chu vi bằng 24m, fan ta mở rộng trở về bên cạnh trái 2m và trở về bên cạnh phải 3m. Hỏi sau khi mở rộng lớn thì những cạnh của sân bằng bao nhiêu và chu vi mới bằng bao nhiêu?

3.2.3. Đáp án

Bài 1

Muốn search độ nhiều năm một cạnh ta đem chu vi vẫn biết chia cho 4.

Chu vi dòng bàn hình vuông vắn là 82 cm.

Vậy độ lâu năm của một cạnh của mẫu bàn là 82 : 4 = 21 cm.

Bài 2

Bước 1: Tính độ dài 1 cạnh của sảnh bóng.

Bước 2: xác định độ dài khi mở rộng sân.

Bước 3: Tính chu vi bắt đầu của sân (chu vi hình chữ nhật: (chiều lâu năm + chiều rộng) x 2).

Chu vi sảnh bóng là 24m cần độ dài một kế sân là 24 : 4 = 6m

Người ta mở rộng về bên cạnh trái 2m và về bên phải 3m, nghĩa là không ngừng mở rộng chiều dài sân, nên chiều nhiều năm sân bắt đầu sẽ là 6 + 2 + 3 = 11m.

Chiều rộng lớn của sảnh vẫn không chuyển đổi bằng 6m.

Chu vi mới của sảnh là: (11+ 6) x 2 = 34 m

Vậy sau khoản thời gian mở rộng lớn thì chiều dài sân là 11m, chiều rộng lớn sân là 6m, chu vi bắt đầu của sảnh là 34m.

3.3. Dạng 3: Tính tổng chu vi của hình ghép khi biết chiều dài của 1 cạnh

3.3.1. Cách thức làm:

Tính theo chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật vẫn là chiều dài cộng chiều rộng tất cả nhân với 2.

Xem thêm: Câu Ca Dao Tục Ngữ Về Gia Đình Văn Hóa ❤️️ Hay Và Ý Nghĩa, Ca Dao Tục Ngữ Về Gia Đình Và Xã Hội

C = (a + b) x 2

3.3.2. Bài tập

Bài 1:Tính chu vi của hình chữ nhật ghép do 3hình vuông biết từng viên gạch hình vuông có cạnh bởi 15cm (hình vẽ dưới)

*

3.3.3. Đáp án

Tính chiều nhiều năm của hình chữ nhật, sau đó tính chu vi của hình chữ nhật

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là: 15 x 3= 45cm

Chu vi của hình chữ nhật là: (45 + 15) x 2 = 120cm

Vậy chu vi hình chữ nhật là 120cm

Để học tốttoán lớp 3 chu vi hình vuông, học viên cần thuộc phương pháp tính chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông nhằm áp dụng đối với các việc cơ bản và mở rộng nó.