Vậy HNO3 - axit nitric và các hợp chất muối nitrat bao gồm những đặc điểm hoá học tập và đặc điểm vật lý đặc trưng gì? bài viết dưới đây họ sẽ thuộc tìm hiểu cụ thể về tính hóa học hoá học tập của axit nitric với mối nitrat.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của axit nitric

Tính chất hoá học tập của Axit Nitric HNO3. Ví dụ như và bài xích tập về axit Nitric trực thuộc phần: CHƯƠNG 2: NITƠ - PHOTPHO

I. Tính chất vật lý của Axit Nitric HNO3

+ Axit nitric trong sáng là chất lỏng, ko màu, bốc khói dạn dĩ trong không khí ẩm, D=1,53 g/cm3

*

+ Axit nitric kém bền. Tức thì ở điều kiện thường, khi có ảnh sáng, hỗn hợp axit nitric bị phân hủy 1 phần giải phóng nitơ đioxit. Khí này tan trong hỗn hợp axit làm dung dịch gồm màu vàng.

+ Axit nitric tan trong nước ở bất kể tỉ lệ nào. Trong phòng thí nghiệm thông thường có loại HNO3 nồng độ 68%, D=1,40 g/cm3

Cấu tạo ra phân tử của Axit Nitric

Về đặc thù hoá học của Axit nitric:

Tác dụng cùng với BazơTác dụng cùng với Oxit bazơTác dụng với MuốiTác dụng cùng với Kim loạiTác dụng cùng với phi kim

Dưới đây, bọn họ cùng kiếm tìm hiểu cụ thể về đặc điểm hoá học của axit nitric.

II. đặc thù hoá học tập của Axit Nitric HNO3

1. Axit Nitric diễn đạt tính axit

* HNO3 là 1 trong axit to gan (do HNO3 phân ly thành H+ với NO3-)

*

a) Axit Nitric có tác dụng quỳ tím gửi thành màu đỏ.

b) Axit Nitric công dụng với oxit bazơ (trong đó kim loại đã đạt hóa trị cao nhất) → muối + H2O:

• HNO3 + CuO

2HNO3 + CuO → Cu(NO3)2 + H2O

c) Axit Nitric tác dụng với bazơ (trong kia kim loại đã chiếm lĩnh hóa trị cao nhất) → muối hạt + H2O:

• HNO3 + NaOH

HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O

• HNO3 + KOH

HNO3 + KOH → KNO3 + H2O

• HNO3 + Mg(OH)2

2HNO3 + Mg(OH)2 → Mg(NO3)2 + 2H2O

d) Axit Nitric tính năng với muối (trong muối kim loại đã chiếm lĩnh hóa trị cao nhất) → muối new + axit mới:

• HNO3 + CaCO3

2HNO3 + CaCO3 → Ca(NO­3­)2 + CO2↑ + H2O

2. Axit Nitric mô tả tính oxi hoá

* HNO3 có số oxi hoá là +5 (có tính oxi hoá mạnh) cần tuỳ vào nồng độ của HNO3 và khả năng khử của chất tham gia hoàn toàn có thể bị khử thành:

a) Axit Nitric công dụng với kim loại:

- HNO3 phản ứng với đa số các kim loại trừ Au với Pt → muối nitrat + H2­O và thành phầm khử của N+5 (NO2, NO, N2O, N2 và NH4NO3).

PTPƯ: M + HNO3 → M(NO3)n + H2O + NO2 (NO, N2O, N2, NH4NO3)

- thành phầm khử của N+5 là tùy ở trong vào độ khỏe khoắn của kim loại và độ đậm đặc của dung dịch axit, thường thì thì:

Dung dịch HNO3 đặc công dụng với kim loại → NO2;Dung dịch HNO3 loãng công dụng với sắt kẽm kim loại khử yếu ớt (như: Cu, Pb, Ag,..) → NO;Dung dịch HNO3 loãng tính năng với kim loại mạnh (như: Al, Mg, Zn,...) thì N bị khử xuống mức càng sâu → (N2, N2O, NH4NO3).

Ví dụ: HNO3 tác dụng cùng với kim loại

• HNO3 + Cu

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

• HNO3 + Fe

Fe + 4HNO3 (loãng) → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

• HNO3 + Na

8Na + 10HNO3 → 8NaNO3 + NH4NO3 + 3H2O

Lưu ý: Nếu mang lại Fe hoặc hỗn hợp Fe cùng Cu tính năng với hỗn hợp HNO3 mà sau bội phản ứng còn dư kim loại → trong hỗn hợp Fe chiếm được chỉ sinh hoạt dạng muối bột Fe2+.

b) công dụng với phi kim → NO2 + H2O + oxit của phi kim.

• HNO3 + C

C + 4HNO3 → CO2 + 4NO2 + 2H2O

• HNO3 + S

S + 4HNO3 → SO2 + 4NO2 + 2H2O

• HNO3 + P

P + 5HNO3 → H3PO4 + 5NO2 + H2O

c) Axit Nitric tính năng với các chất khử khác (oxit bazơ, bazơ và muối trong số ấy kim loại chưa có hóa trị cao nhất).

4HNO3 + FeO → Fe(NO3)3 + NO2↑ + 2H2O

4HNO3 + FeCO3 → Fe(NO3)3 + NO2↑ + 2H2O + CO2↑

Lưu ý:

Khí N2O là khí khiến cười, khí vuiN2 không duy trì sự sống, sự cháyKhí NO2 có gray clolor đỏNH4NO3 không ra đời ở dạng khí, khi mang lại kiềm vào kim loại thấy nặng mùi khaiHNO3 đặc nguội tiêu cực (không phản bội ứng) cùng với Al, Fe, Cr.

III. Bài tập về Axit nitric

Bài 2 trang 45 sgk hoá 11: Lập những phương trình hoá học

a) Ag + HNO3, đặc → NO2↑ + ? + ?

b) Ag + HNO3, loãng → NO↑ + ? + ?

c) Al + HNO3 → N2O↑ + ? + ?

d) Zn + HNO3 → NH4NO3↑ + ? + ?

e) FeO + HNO3 → NO↑ + Fe(NO3)3 + ?

f) Fe3O4 + HNO3 → NO↑ + Fe(NO3)3 + ?

* giải thuật Bài 2 trang 45 sgk hoá 11:

- Ta có những PTPƯ sau (cân bằng PTPƯ bằng phương pháp Electron):

a) Ag + 2HNO3, đặc → NO2↑ + AgNO3 + H2O

b) 3Ag + 4HNO3, loãng → NO↑ + 3AgNO3 + 2H2O

c) 8Al + 30HNO3 → 3N2O↑ + 8Al(NO3)3 + 15H2O

d) 4Zn + 10HNO3 → NH4NO3↑ + 4Zn(NO3)2 + 3H2O

e) 3FeO + 10HNO3 → NO↑ + 3Fe(NO3)3 + 5H2O

f) 3Fe3O4 + 28HNO3 → NO↑ + 9Fe(NO3)3 + 14H2O

Bài 5 trang 45 sgk hoá 11: Viết phương trình chất hóa học của phản bội ứng tiến hành dãy chuyển hóa sau:

NO2 → HNO3 → Cu(NO3)2 → Cu(OH)2 → Cu(NO3)2 → CuO → Cu → CuCl2

* Lời giải bài 5 trang 45 sgk hoá 11:

- Ta có những PTPƯ sau:

(1). 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

(2). 8HNO3 + 3Cu → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Hoặc CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

(3). Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 2NaNO3

(4). Cu(OH)2 + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + 2H2O

(5). 2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2↑ + O2↑

(6) CuO + H2 Cu + H2O

(7) Cu + Cl2 CuCl2

Bài tập 6 trang 45 sgk hoá 11: Khi hoà tung 30,0g tất cả hổn hợp đồng với đồng (II) oxit trong 1,5 lít dung dịch axit nitric 1,00M (loãng) thấy thoát ra 6,72 lit nitơ monooxit (đktc). Xác minh hàm lượng tỷ lệ của đồng (II) oxit trong hỗn hợp, mật độ mol của đồng (II) nitrat với axit nitric trong dung dịch sau phản bội ứng, hiểu được thể tích các dung dịch không vắt đổi.

Xem thêm: Ý Nghĩa Những Lần Biến Hóa Của Tấm, Phân Tích Các Hình Thức Biến Hóa Của Tấm Trong

* lời giải bài tập 6 trang 45 sgk hoá 11:

Theo bài xích ra, ta có: nHNO3 = 1,5. 1,00 = 1,5 (mol)

nNO = 6,72/22,4 = 0,3 (mol)

PTPƯ: 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O (1)

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O (2)

Theo PTPƯ (1) nCu = (3/2).nNO = (3/2). 0,3 = 0,45 mol

Gọi số mol CuO thâm nhập phản ứng là x (nCuO = x mol)

Ta có: mhỗn hợp = mCu + mCuO = 0,45. 64 + 80x = 30,00

⇒ x = 0,015 ⇒ nCuO = 0,015 mol ⇒ mCuO = 0,015. 80 = 1,2 g

(Hoặc mCuO = 30 - 0,45. 64 = 1,2g)

%CuO= (1,2/30). 100% = 4%

Theo PTPƯ (1) nCu(NO3)2 = nCu = 0,45 mol

Theo PTPƯ (2) nCu(NO3)2 = nCuO = 0,015 mol

Vậy tổng số mol: nCu(NO3)2 = 0,45 + 0,015 = 0,465(mol)

CM Cu(NO3)2 = 0,465/1,5 = 0,31(M)

Theo PTPƯ (1): nHNO3 = 4. NNO = 4. 0,3 = 1,2 mol

Theo PTPƯ (2): nHNO3 = 2. NCuO= 2. 0,015 = 0,03 mol

nHNO3 (dư)= 1,5 - 1,2 – 0,03 = 0,27(mol)

CM HNO3 = 0,27/1,5 = 0,18(M)

Tính chất hoá học của axit Nitric HNO3. Ví dụ như và bài bác tập - Hoá 11 bài 9 được soạn theo sách tiên tiến nhất và Được hướng dẫn biên soạn bởi những thầy thầy giáo dạy tốt tư vấn, trường hợp thấy hay hãy share và comment để nhiều bạn khác học hành cùng.