Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 65 SGK Toán 7 Tập 2

Hãy vẽ một tam giác và tất cả các đường trung tuyến của nó.

Xem lời giải
Bạn đang xem: Tính chất ba đường trung tuyến

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 65 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 65 SGK Toán 7 Tập 2. Quan sát tam giác vừa cắt (trên đó đã vẽ ba đường trung tuyến). Cho biết: Ba đường trung tuyến của tam giác này có cùng đi qua một điểm hay không?

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 66 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 66 SGK Toán 7 Tập 2. Dựa vào hình 22, hãy cho biết:

Xem lời giải


Bài 24 trang 66 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 24 trang 66 SGK Toán 7 tập 2. Cho hình bên. Hãy điền số thích hợp vào chỗ trống trong các đẳng thức sau :

Xem lời giải


Bài 25 trang 67 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 25 trang 67 SGK Toán 7 tập 2. Biết rằng: Trong một tam giác vuông,

Xem lời giải


Bài 27 trang 67 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 27 trang 67 SGK Toán 7 tập 2. Hãy chứng minh định lí đảo của định lí

Xem lời giải


Bài 28 trang 67 sgk toán lớp 7- tập 2

Cho tam giác DEF cân tại D với đường trung tuyến DI

Xem lời giải


Bài 30 trang 67 sgk toán 7 tập 2

Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Trên tia AG lấy điểm G’ sao cho G là trung điểm của AG’.

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 3 – Hình học 7

Xem lời giải


>> (Hot) Đã có SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Xem ngay!
*
*

Liên hệ | Chính sách

*Xem thêm: Giải Mã Ý Nghĩa Số Trong Tiếng Trung Quốc Thường Sử Dụng, Ý Nghĩa Các Con Số Trong Tiếng Trung Quốc

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép magdalenarybarikova.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.