Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên


Bạn đang xem: Tìm x biết x 3 3x 2 3x 1 0

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

*

*

a)(xleft(x+2 ight)-3x-6=0)

=>(xleft(x+2 ight)-3left(x+2 ight)=0)

=>(left(x-3 ight)left(x+2 ight)=0)

=>(orbregincasesx-3=0\x+2=0endcasesRightarroworbregincasesx=3\x=-2endcases)

b)(x^3+3x^2+3x-1-3x^2-3x=0)

=>(x^3-1=0)

=>x3=1

=>x=1


Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể liên quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó có câu vấn đáp mà các bạn cần!
*

a)(3xleft(x-1 ight)+2x^2left(x-1 ight)=0\Leftrightarrow xleft(x-1 ight)left(3+2x ight)=0\Leftrightarrowleft{eginmatrixx=0\x-1=0\3+2x=0endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixx=0\x=1\x=dfrac-32endmatrix ight.)


a: Ta có:(3x^2-3x+2x^3-2x^2=0)

(Leftrightarrow2x^3+x^2-3x=0)

(Leftrightarrow xleft(2x^2+x-3 ight)=0)

(Leftrightarrow xleft(x-1 ight)left(2x+3 ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=0\x=1\x=-dfrac32endmatrix ight.)

b: Ta có:(x^3+27=-x^2+9)

(Leftrightarrowleft(x+3 ight)left(x^2-3x+9 ight)+left(x+3 ight)left(x-3 ight)=0)

(Leftrightarrowleft(x+3 ight)left(x^2-3x+9+x-3 ight)=0)

(Leftrightarrow x+3=0)

hay x=-3


Bài 7. Tìm kiếm x,biết:

a) x-3x2=0 e) 5x(3x-1)+x(3x-1)-2(3x-1)=0

b) (x+3)2-x(x-2)=13 c) (x-4)2-36=0

d) x2-7x+12=0 g) x2-2018x-2019=0

Bài 8. Tra cứu x, biết

a) (2x-1)2=(x+5)2 b) x2-x+1/4

c) 4x4-101x2+25=0 d) x3-3x2+9x-91=0


thực hiện nay phép tính

a) 5x(3x2-4x+2)

b)(x2-3x)(3x2-x+4)

2) tìm x biết

a) x3-6x2+12x=0

b)x3+9x2+27x+27=0

giúp mình mn ơi


thực hiện nay phép tính

a) 5x(3x2-4x+2)

b)(x2-3x)(3x2-x+4)

2) search x biết

a) x3-6x2+12x=0

b)x3+9x2+27x+27=0

giúp bản thân mn ơi


1)

a)(=15x^3-20x^2+10x)

b)(=3x^4-x^3+4x^2-9x^3+3x-12x=3x^4-10x^3+4x^2-9x)

2)

a)(Rightarrow xleft(x^2-6x+12 ight)=0)

(Rightarrow x=0)(do(x^2-6x+12=left(x^2-6x+dfrac364 ight)+3=left(x-dfrac62 ight)^2+3ge3>0))

b)(Rightarrowleft(x+3 ight)^3=0Rightarrow x=-3)


Bài 1: tiến hành phép tính:a) 2x.(3x + 3) b) 5x.(3x2-2x + 1) c) 3x2(2x +4)

d) 5x2.(3x2 + 4x – 1) e) (x-1).(2x +3) f) (x+2).(3x-5)

Bài 2: tìm x, biết:

a) 3x(x+1) – 3x2= 6

b) 3x(2x+1) – (3x +1).(2x-3) = 10


Bài 1:

(a,=6x^2+6x\b,=15x^3-10x^2+5x\c,=6x^3+12x^2\d,=15x^4+20x^3-5x^2\e,=2x^2+3x-2x-3=2x^2+x-3\f,=3x^2-5x+6x-10=3x^2+x-10)

Bài 2:

(a,Leftrightarrow3x^2+3x-3x^2=6\Leftrightarrow3x=6Leftrightarrow x=2\b,Leftrightarrow6x^2+3x-6x^2+9x-2x-3=10\Leftrightarrow10x=13Leftrightarrow x=dfrac1310)


a.

$x^4-25x^3=0$

$Leftrightarrow x^3(x-25)=0$

(Leftrightarrow left<eginmatrixx^3=0\x-25=0endmatrix ight.Leftrightarrow left<eginmatrixx=0\x=25endmatrix ight.)

b.

$(x-5)^2-(3x-2)^2=0$

$Leftrightarrow (x-5-3x+2)(x-5+3x-2)=0$

$Leftrightarrow (-2x-3)(4x-7)=0$(Leftrightarrow left<eginmatrix-2x-3=0\4x-7=0endmatrix ight.Leftrightarrow left<eginmatrixx=frac-32\x=frac74endmatrix ight.)


c.

$x^3-4x^2-9x+36=0$

$Leftrightarrow x^2(x-4)-9(x-4)=0$

$Leftrightarrow (x-4)(x^2-9)=0$

$Leftrightarrow (x-4)(x-3)(x+3)=0$

(Leftrightarrow left<eginmatrixx-4=0\x-3=0\x+3=0endmatrix ight.Leftrightarrow left<eginmatrixx=4\x=3\x=-3endmatrix ight.)

d. ĐK: $x eq 0$

$(-x^3+3x^2-4x):(frac-12x)=0$

$Leftrightarrow x(-x^2+3x-4):(frac-12x)=0$

$Leftrightarrow -2(-x^2+3x-4)=0$

$Leftrightarrow x^2-3x+4=0$

$Leftrightarrow (x-1,5)^2=-1,75 Đúng(1)
(1,\a,=3x^3-2x^2+5x\b,=2x^3y^2+dfrac29x^4y^2-dfrac13x^2y^3\c,=x^2-2x+6x-12=x^2+4x-12\2,\a,Rightarrow6x-9+4-2x=-3\Rightarrow4x=2Rightarrow x=dfrac12\b,Rightarrow5x-2x^2+2x^2-2x=13\Rightarrow3x=13Rightarrow x=dfrac133\c,Rightarrow5x^2-5x-5x^2+7x-10x+14=6\Rightarrow-8x=-8Rightarrow x=1\d,Rightarrow6x^2+9x-6x^2+4x-15x+10=8\Rightarrow-2x=-2Rightarrow x=1)


Đúng(3)


(3,\A=2x^2+x-x^3-2x^2+x^3-x+3=3\B=6x^2-10x+33x-55-6x^2-14x-9x-21=-76)


Đúng(2)
Xem thêm: Gợi Ý Đặt Tên Cho Con Trai Sinh Năm 2021 Hay Và Ý Nghĩa, Đặt Tên Con Trai, Tên Con Trai Đẹp Hay Và Ý Nghĩa


(a,Rightarrow x^3+9x^2+27x+27-9x^3-6x^2-x+8x^3+1-3x^2=54\ Rightarrow26x=26Rightarrow x=1\ b,Rightarrow x^3-9x^2+27x-27-x^3+27+6x^2+12x+6+3x^2=-33\Rightarrow39x=-39Rightarrow x=-1)