Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên


Bạn đang xem: Tìm x biết x 3 3x 2 3x 1 0

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

a)\(x\left(x+2\right)-3x-6=0\)

=>\(x\left(x+2\right)-3\left(x+2\right)=0\)

=>\(\left(x-3\right)\left(x+2\right)=0\)

=>\(\orbr{\begin{cases}x-3=0\\x+2=0\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=3\\x=-2\end{cases}}\)

b)\(x^3+3x^2+3x-1-3x^2-3x=0\)

=>\(x^3-1=0\)

=>x3=1

=>x=1


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!
*

a)\(3x\left(x-1\right)+2x^2\left(x-1\right)=0\\\Leftrightarrow x\left(x-1\right)\left(3+2x\right)=0\\\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0\\x-1=0\\3+2x=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0\\x=1\\x=\dfrac{-3}{2}\end{matrix}\right.\)


a: Ta có:\(3x^2-3x+2x^3-2x^2=0\)

\(\Leftrightarrow2x^3+x^2-3x=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(2x^2+x-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x-1\right)\left(2x+3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left<{}\begin{matrix}x=0\\x=1\\x=-\dfrac{3}{2}\end{matrix}\right.\)

b: Ta có:\(x^3+27=-x^2+9\)

\(\Leftrightarrow\left(x+3\right)\left(x^2-3x+9\right)+\left(x+3\right)\left(x-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x+3\right)\left(x^2-3x+9+x-3\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x+3=0\)

hay x=-3


Bài 7. Tìm x,biết:

a) x-3x2=0 e) 5x(3x-1)+x(3x-1)-2(3x-1)=0

b) (x+3)2-x(x-2)=13 c) (x-4)2-36=0

d) x2-7x+12=0 g) x2-2018x-2019=0

Bài 8. Tìm x, biết

a) (2x-1)2=(x+5)2 b) x2-x+1/4

c) 4x4-101x2+25=0 d) x3-3x2+9x-91=0


thực hiện phép tính

a) 5x(3x2-4x+2)

b)(x2-3x)(3x2-x+4)

2) tìm x biết

a) x3-6x2+12x=0

b)x3+9x2+27x+27=0

giúp mình mn ơi


thực hiện phép tính

a) 5x(3x2-4x+2)

b)(x2-3x)(3x2-x+4)

2) tìm x biết

a) x3-6x2+12x=0

b)x3+9x2+27x+27=0

giúp mình mn ơi


1)

a)\(=15x^3-20x^2+10x\)

b)\(=3x^4-x^3+4x^2-9x^3+3x-12x=3x^4-10x^3+4x^2-9x\)

2)

a)\(\Rightarrow x\left(x^2-6x+12\right)=0\)

\(\Rightarrow x=0\)(do\(x^2-6x+12=\left(x^2-6x+\dfrac{36}{4}\right)+3=\left(x-\dfrac{6}{2}\right)^2+3\ge3>0\))

b)\(\Rightarrow\left(x+3\right)^3=0\Rightarrow x=-3\)


Bài 1: Thực hiện phép tính:a) 2x.(3x + 3) b) 5x.(3x2-2x + 1) c) 3x2(2x +4)

d) 5x2.(3x2 + 4x – 1) e) (x-1).(2x +3) f) (x+2).(3x-5)

Bài 2: Tìm x, biết:

a) 3x(x+1) – 3x2= 6

b) 3x(2x+1) – (3x +1).(2x-3) = 10


Bài 1:

\(a,=6x^2+6x\\b,=15x^3-10x^2+5x\\c,=6x^3+12x^2\\d,=15x^4+20x^3-5x^2\\e,=2x^2+3x-2x-3=2x^2+x-3\\f,=3x^2-5x+6x-10=3x^2+x-10\)

Bài 2:

\(a,\Leftrightarrow3x^2+3x-3x^2=6\\\Leftrightarrow3x=6\Leftrightarrow x=2\\b,\Leftrightarrow6x^2+3x-6x^2+9x-2x-3=10\\\Leftrightarrow10x=13\Leftrightarrow x=\dfrac{13}{10}\)


a.

$x^4-25x^3=0$

$\Leftrightarrow x^3(x-25)=0$

\(\Leftrightarrow \left<\begin{matrix}x^3=0\\x-25=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left<\begin{matrix}x=0\\x=25\end{matrix}\right.\)

b.

$(x-5)^2-(3x-2)^2=0$

$\Leftrightarrow (x-5-3x+2)(x-5+3x-2)=0$

$\Leftrightarrow (-2x-3)(4x-7)=0$\(\Leftrightarrow \left<\begin{matrix}-2x-3=0\\4x-7=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left<\begin{matrix}x=\frac{-3}{2}\\x=\frac{7}{4}\end{matrix}\right.\)


c.

$x^3-4x^2-9x+36=0$

$\Leftrightarrow x^2(x-4)-9(x-4)=0$

$\Leftrightarrow (x-4)(x^2-9)=0$

$\Leftrightarrow (x-4)(x-3)(x+3)=0$

\(\Leftrightarrow \left<\begin{matrix}x-4=0\\x-3=0\\x+3=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left<\begin{matrix}x=4\\x=3\\x=-3\end{matrix}\right.\)

d. ĐK: $x\neq 0$

$(-x^3+3x^2-4x):(\frac{-1}{2}x)=0$

$\Leftrightarrow x(-x^2+3x-4):(\frac{-1}{2}x)=0$

$\Leftrightarrow -2(-x^2+3x-4)=0$

$\Leftrightarrow x^2-3x+4=0$

$\Leftrightarrow (x-1,5)^2=-1,75 Đúng(1)
\(1,\\a,=3x^3-2x^2+5x\\b,=2x^3y^2+\dfrac{2}{9}x^4y^2-\dfrac{1}{3}x^2y^3\\c,=x^2-2x+6x-12=x^2+4x-12\\2,\\a,\Rightarrow6x-9+4-2x=-3\\\Rightarrow4x=2\Rightarrow x=\dfrac{1}{2}\\b,\Rightarrow5x-2x^2+2x^2-2x=13\\\Rightarrow3x=13\Rightarrow x=\dfrac{13}{3}\\c,\Rightarrow5x^2-5x-5x^2+7x-10x+14=6\\\Rightarrow-8x=-8\Rightarrow x=1\\d,\Rightarrow6x^2+9x-6x^2+4x-15x+10=8\\\Rightarrow-2x=-2\Rightarrow x=1\)


Đúng(3)


\(3,\\A=2x^2+x-x^3-2x^2+x^3-x+3=3\\B=6x^2-10x+33x-55-6x^2-14x-9x-21=-76\)


Đúng(2)
Xem thêm: Gợi Ý Đặt Tên Cho Con Trai Sinh Năm 2021 Hay Và Ý Nghĩa, Đặt Tên Con Trai, Tên Con Trai Đẹp Hay Và Ý Nghĩa


\(a,\Rightarrow x^3+9x^2+27x+27-9x^3-6x^2-x+8x^3+1-3x^2=54\\ \Rightarrow26x=26\Rightarrow x=1\\ b,\Rightarrow x^3-9x^2+27x-27-x^3+27+6x^2+12x+6+3x^2=-33\\\Rightarrow39x=-39\Rightarrow x=-1\)