toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Tìm một số trong những tự nhiên, nếu như xóa chữ số sinh hoạt hàng đơn vị thì được số bắt đầu kém số đề nghị tìm là 1815.Tìm số đó.(Ghi giải pháp làm luôn nha, mình đề nghị gấp lắm.) Cảm ơn

*

*

Tìm 1 số tự nhiên và thoải mái biết trường hợp xóa đi chữ số sinh hoạt hàng đơn vị của số đó ta được số new kém số đề nghị tìm 1814 solo vị. Các bạn trả lời ngay nhé, mình buộc phải gấp lắm. Ghi rõ giải pháp giải nhé


Đơn giản thôi:

Ta có: 1814 : (10- 1) = 201 (dư 5)

5 là chữ số bị xóa, 201 là số mới. Số nên tìm: 201 + 1814 = 2015

Đáp số: 2015


Nếu xóa hàng đơn vị chức năng của số đó có nghĩa là số đó giảm xuống 9 lần

Số kia là;

1814:(10-1)x10=...

Bạn đang xem: Tìm một số tự nhiên biết nếu xóa chữ số 8 ở hàng đơn vị của nó đi thì được số mới kém số phải tìm 1808 đơn vị?

đs:...

... Là bn tính bằng máy tính xách tay nha


Tìm một số trong những tự nhiên hiểu được nếu xóa chữ số 7 làm việc hàng đơn vị chức năng của số đó thì được số mới kém số kia 1753 đơn vị .

Các bn ghi rõ bí quyết làm mk cho một tk ! Cảm ơn nhìu !


Tìm một số tự nhiên hiểu được nếu xóa chữ số 7 sinh sống hàng đơn vị của số kia thì được số new kém số đó 1222

đơn vị .Các bn ghi rõ bí quyết làm mk cho một tk Cảm ơn nhìu


Tìm một trong những tự nhiên biết nếu xóa chữ số hàng đơn vị chức năng của số kia đi ta được số new kém số bắt buộc tìm là 1814 đối chọi vị.

Nhớ viết cách giải nha. Cảm ơn !


Nếu xóa chữ số mặt hàng dơn vị một số trong những thì số đó sút 9 lần với số đơn vị đó

Hay rước số cũ chia số mới được thương là 9, số dư chính là số bị xóa

1814 : 9 = 201 ( dư 5)

Số ban sơ là 2015


giúp mình bài bác này

Tìm một số tự nhiên biết nếu xóa chữ số hàng đơn vị của nó ta được số new kém số phải tìm là 1815 solo vị.


Tìm một vài tự nhiên biết nếu như xóa chữ số hàng đơn vị chức năng của nó ta được số mới kém số phải tìm là 1815 đối kháng vị


Số phải tìm chỉ hoàn toàn có thể là số bao gồm 4 chữ số .

Ta call số sẽ là : abcd.

abcd = 1815 + abc

abc x 10 + d = 1815 + abc

abc x (10 - 1) + d = 1815

abc x 9 + d = 1815.

Suy ra :

abc = 201 ; d = 6 vày nếu 200 x 9 + d= 1815.

Vậy trong trường hợp này d là là số có hai chữ số trong lúc theo đề bài bác d chỉ nên số có 1 chữ số mà thôi.

Vậy số sẽ là : 2016


Số cần tìm chỉ có thể là số tất cả 4 chữ số .

Ta call số đó là:abcd

abcd = 1815 + abc

abc x 10 + d = 1815 + abc

abc x (10 - 1) + d = 1815

abc x 9 + d = 1815.

Suy ra :

abc = 201 ; d = 6 vị nếu 200 x 9 + d= 1815.

Vậy trong trường đúng theo này d là là số bao gồm hai chữ số trong khi theo đề bài bác d chỉ cần số có một chữ số nhưng thôi.

Vậy số sẽ là : 2016.


Tìm một số tự nhiên biết nếu như xóa chữ số hàng đơn vị chức năng của nó ta được số mới kém số bắt buộc tìm là 1815 solo vị.


Gọi số nên tìm là(overlineabcd)

Ta có:(overlineabcd-overlineabc=1815)

(overlineabcx10+d-overlineabc=1815)

(9xoverlineabc+d=1815)

Vì(9xoverlineabc)chia hết mang lại 9 và1815 chia 9 dư 6 buộc phải d phân tách 9 dư 6

Mà d là chữ số phải d = 6

Từ đó:(9xoverlineabc+6=1815)

(9xoverlineabc=1809)

(overlineabc=201)

Vậy(overlineabcd=2016)hay số bắt buộc tìm là 2016


Tìm một số trong những tự nhiên biết nếu như xóa chữ số hàng đơn vị chức năng của nó ta được số mới kém số bắt buộc tìm là 1815 đối kháng vị.

Xem thêm: Enzim Trong Nước Bọt Có Tác Dụng Gì Với Tinh Bột, Enzim Trong Nước Bọt Là Gì


Xóa chữ số hàng đơn vị thì số new bằng(frac110)số ban sơ cộng cùng với chữ số hàng đơn vị và số bắt đầu kém số ban đầu 9 lần trừ đi số hàng đối kháng vị

Ta có:

1815 : 9 = 201 (dư 6)

Vậy số kia là:

2016

k bản thân nha

Chúc bạn học giỏi

Mình cảm ơn chúng ta nhiều


Tìm một số trong những tự nhiên biết nếu như xóa chữ số hàng đơn vị của nó ta được số new kém số yêu cầu tìm là 1815 1-1 vị.


Xó số hàng đối chọi vi số mới bởi 1/10 số cũ trừ số hàng đơn vị và nhát sô cũ 9 số mói công thêm số hàng solo vị