Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Tìm hệ số của x7 trong khai triển

*

*

(left(1+x ight)^6left(1+x^2 ight)^5=sumlimits^6_k=0C_k^6x^ksumlimits^5_i=0C_5^ix^2i=sumlimits^6_k=0sumlimits^5_i=0C_6^kC_5^ix^2i+k)

Số hạng chứa (x^7Rightarrowleft{eginmatrix0le kle6\0le ile5\2i+k=7endmatrix ight.)

(Rightarrowleft(i;k ight)=left(1;5 ight);left(2;3 ight);left(3;1 ight))

Hệ số: (C_5^1C_6^5+C_5^2C_6^3+C_5^3C_6^1=...)


*

tìm thông số x7 trong triển khai (x2 -(dfrac2x))n , x≠0 biết rằng n là số nguyên dương vừa lòng 4C3n+1 +2C2n = A3n


*

1. Tìm hệ số của số hạng (x^4) trong khai triển (left(x-3 ight)^9)

2. Tìm thông số của số hạng chứa (x^12y^13) trong khai triển (left(2x+3y ight)^25)

3. Tìm hệ số của số hạng chứa (x^4) trong khai triển (left(dfracx3-dfrac3x ight)^12)

4. Tìm thông số của số hạng không chứa x trong khai triển (left(x^2-dfrac1x ight)^6)

5. Tìm hệ số của số hạng không chứa x trong khai triển (left(x+dfrac1x^4 ight)^10)


 

a.Tìm hệ số của số hạng chứa (x^6) vào khai triển (left(1+x^2 ight)^12)

b.Tìm hệ số của số hạng chứa (x^6) trong khai triển (left(2x-1 ight)^10)

HELP ME!


Bài 1:

a.Tìm thông số của số hạng chứa (x^6) trong khai triển (left(1+x^2 ight)^12) 

b.Tìm hệ số của số hạng chứa (x^6) trong khai triển (left(2x-1 ight)^10)

Giúp mk vs ạ!!!
Xem thêm: Câu Hỏi: Một Quả Cầu Có Trọng Lượng P 40N

15. Số hạng vị trí trung tâm trong triển khai (3x + 2y)^4 là?

18. Tìm hệ số của x^7 trong khai triển : h(x)= x(2 + 3x)^9 là?

19. Tìm thông số của x^7 trong triển khai g(x)= (1+x)^7 + (1-x)^8 + (2+x)^9 là?


Biết tổng những hệ số của ba số hạng đầu trong triển khai (left(x^3+dfrac1x^2 ight)^n) bằng 11. Tìm hệ số của (x^7) trong khai triển đó.