Làm theo cặp. Thực hiện những vụ việc trong bài xích đàm thoại nhằm đóng đông đảo vai ngắn thực hiện thành ngữ vào phần c.

Bạn đang xem: Getting started


At the Museurn of Ethnology

(Ở viện Bảo tàng dân tộc bản địa học)

1. Listen và read

(Nghe cùng đọc)

Click tại phía trên để nghe

*


Dương và Nick: chào buổi sáng.

Hướng dẫn viên: xin chào buổi sáng. Tôi góp gì cho các em nào?

Nick: Vâng, bọn chúng em muốn biết vài diều về những nhóm văn hóa truyền thống của Việt Nam. Dương: Đúng vậy. Bao gồm thật là gồm 54 nhóm dân tộc bản địa ở quốc gia họ không?

Hướng dẫn viên: thiết yếu xác.

Nick: thật thú vị! Em tò mò và hiếu kỳ về bọn họ đấy. Nhóm nào là lớn nhất vậy?

Hướng dẫn viên: À, người việt (hoặc người Kinh) bao gồm số fan lớn nhất, chiếm khoảng tầm 86% dân số. 53 đội khác được gọi là dân tộc bản địa thiểu số.

Nick: với họ sống làm việc đâu?

Hướng dẫn viên: Khắp đất nước. Vài nhóm như bạn Tày, H’mong, Dao... Sống phần đông ở những khoanh vùng miền núi phía Bắc, và bạn Chăm, Khmer, Ê Đê... Sống ngơi nghỉ Tây Nguyên với vài thức giấc phía Nam.

Nick: Em đọc rồi. Và họ nói ngữ điệu riêng của họ phải không?

Hướng dẫn viên: Đúng vậy, cùng họ bao gồm cách sống riêng rẽ của họ cũng tương tự phong tục và truyền thống riêng.

Nick: thật tuyệt! Em muốn tìm hiểu hơn về họ.

Hướng dẫn viên: Được. Cô đang dẫn các em đi vòng quanh và nói cho những em nghe đôi nét thú vị...

a. Find the opposite of these words in the conversation.

(Tìm tự trái nghĩa với phần đa từ này trong bài đàm thoại.)

*

Hướng dẫn giải:

1. Boring >Read the conversation again và answer the questions.

(Đọc bài đàm thoại đợt tiếp nhữa và trả lời những câu hỏi)

*

Hướng dẫn giải:

1. They are in the Museum of Ethnology.

2. They want lớn know about the ethnic groups of Vietnam.

3. There are 54 ethnic groups.

4. The Viet (or Kinh) have the largest population.

5. Yes, they do.

Tạm dịch:

1. Dương cùng Nick nghỉ ngơi đâu?

Họ sống Viện bảo tàng dân tộc bản địa học.

2. Họ mong muốn biết gì?

Họ hy vọng biết về các nhóm dân tộc của Việt Nam.

3. Có bao nhiêu nhóm dân tộc ở Việt Nam?

Có 54 nhóm dân tộc.

4. Nhóm dân tộc nào có dân số lớn nhất?

Người Việt (người Kinh) có dân số lớn nhất.

5. Những dân tộc bản địa thiểu sống tất cả phong tục và truyền thống riêng của học buộc phải không?

Đúng vậy.

c. Can you find the following expressions in the conversation? Try lớn explain what they mean. 

(Bạn có tìm thấy những cụm từ sau trong khúc hội thoại không? nỗ lực giải đam mê nghĩa của chúng.)

*

Hướng dẫn giải:

1. Exactly - used as a reply, agreeing with what sb has just said, or emphasising that it is correct.

2. How interesting! — How + adj/adv: used lớn show a strong reaction khổng lồ something.

3. I see — used khổng lồ show you understand what someone said.

4. That"awesome - used khổng lồ show that you think something is great.

Tạm dịch:

1. Chính xác - được dùng như một câu trả lời, gật đầu với điều nhưng mà ai kia vừa nói, hoặc nhấn mạnh rằng nó đúng.

2. Thật thú vị! - How + adj/adv: được dùng để làm thể hiện nay sự cửa hàng với điều gì.

3. Tôi đọc — được dùng để cho chính mình thấy các bạn hiểu điều mà lại ai đó nói.

4. Tuyệt vời - được sử dụng để chúng ta nghĩ rằng một cái nào đấy là tuyệt vời.

d. Work in pairs. Use facts from the conversation khổng lồ make short role-plays using the expressions in C.

(Làm theo cặp. Sử dụng những sự việc trong bài đàm thoại để đóng hầu như vai ngắn thực hiện cụm từ vào phần C.)

Ví dụ:

Some groups live in mountainous regions.

→ How interesting! 

Tạm dịch:

Vài nhóm tín đồ sống làm việc những khoanh vùng miền núi.

→ thật thú vị!

Hướng dẫn giải:

- There are 54 ethnic groups in Viet Nam.

→ That"s awesome!

- Each ethnic group has their own customs và traditions.

→ Exactly!

- The gớm have the largest population which accounts for 86% of the population.

→ I see!

Tạm dịch:

Có 54 dân tộc ở Việt Nam.

→ Thật giỏi vời!

- mỗi dân tộc đều có phong tục và truyền thống lịch sử riêng.

→ thiết yếu xác!

- fan Kinh có dân sinh đông nhất, chiếm 86% dân số.

→ Tôi đọc rồi!

2. Use the words và phrases in the box khổng lồ label each picture.

(Sử dụng phần đông từ và nhiều từ trong size để điện thoại tư vấn tên từng bức hình.)

*

Hướng dẫn giải:

1. Five-coloured sticky rice 

2. Terraced fields 

3. Festival 

4. Folk dance 

5. Open-air market

6. Musical instrument 

7. Costume

8. Stilt house 

Tạm dịch:

1. Xôi 5 màu

2. Ruộng bậc thang

3. Lễ hội

4. điệu múa dân gian

5. Chợ trời

6. Nhạc cụ

7. Trang phục

8. Công ty sàn

3. Complete the following sentences with the words and phrases in the box.

(Hoàn thành các câu sau với phần nhiều từ và cụm từ trong khung.)

*

Hướng dẫn giải:

1. Ethnic 2. Heritage 3. Stilt house

3. Festivals 5. Member 6. Terraced fields 

Tạm dịch:

1. Ở nước ta, là vi phạm khi phân biệt ngẫu nhiên dân tộc hoặc nhóm tôn giáo nào.

2. Mỹ Sơn nghỉ ngơi tỉnh Quảng Nam vừa được công nhấn là di sản văn hóa truyền thống bởi UNESCO.

3. đơn vị sàn từng thịnh hành với những nhóm dân tộc vn trong một thời gian dài.

4. Tháng Giêng âm kế hoạch là thời hạn cho hồ hết lễ hội quan trọng đặc biệt của cả nước, đặc biệt là ở phía Bắc.

5. Tòa nhà triển lãm của Bảo tàng dân tộc bản địa học được thiết kế với bởi phong cách xây dựng sư Hà Đức Linh, một thành viên của nhóm dân tộc Tày.

Xem thêm: Có Bao Nhiêu Số Các Số Có 5 Chữ Số Khác Nhau Chia Hết Cho 2 Và 5

6. Phần nhiều ruộng lan can của Sa pa đã dự vào vào team 11 ruộng đẹp nhất trên thế giới theo Touropia.