Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Tích là phép tính gì


Hiệu là j?

Tổng là j?

Tích là j?

Thương là j?

Có nghĩa là: phép của cộng, trừ, nhân, chia.

*

*Hiệu là kết quả của phép trừ như sau:

Số bị trừ - Số trừ = Hiệu

*Tổng là kết quả của phép cộng như sau:

Số hạng + Số hạng = Tổng

*Tích là kết quả của phép nhân như sau:

Thừa số + Thừa số = Tích

*Thương là kết quả của phép chia như sau:

Số bị chia - Số chia = ThươngMột phép trừ có tổng của số bị trừ,số trừ và hiệu là 702.Số trừ lớn hơn hiệu 59.Tìm số bị trừ và số trừ


1) Viết dạng tổng quát các tính chất giao hoán,kết hợp của phép công,phép nhân,tính chất phân phối phép nhân đối với phép cộng ?

2) Lũy thừa của bậc n của a là gì ?

3) Viết công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số,chia hai lũy thừa cùng cơ số ?

4) Khi nào thì ta nói số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b ?

5) Phát biểu và viết dạng tổng quát hai tính chất chia hết của một tổng ?

6) Phát biểu các dấu hiệu chia hết cho 2,cho 3,cho,5,cho 9 ?

7) Thế nào là số nguyên tố,hợp số ?

8) Thế nào là hai số nguyên tố cùng nhau ? cho ví dụ ?

9) ƯCLN của hai hay nhiều số là gì ? nêu cách tìm ?

10) BCNN của hai hay nhiều số là gì ? nêu cách tìm ?


Lớp 6 Toán Đại số lớp 6
1
0

1) Viết dạng tổng quát các tính chất giao hoán,kết hợp của phép công,phép nhân,tính chất phân phối phép nhân đối với phép cộng ?

2) Lũy thừa của bậc ncuar a là gì ?

3) Viết công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số,chia hai lũy thừa cùng cơ số ?

4) Khi nào thì ta nói số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b ?

5) Phát biểu và viết dạng tổng quát hai tính chất chia hết của một tổng ?

6) Phát biểu các dấu hiệu chia hết cho 2,cho 3,cho,5,cho 9 ?

7) Thế nào là số nguyên tố,hợp số ?

8) Thế nào là hai số nguyên tố cùng nhau ? cho ví dụ ?

9) ƯCLN của hai hay nhiều số là gì ? nêu cách tìm ?

10) BCNN của hai hay nhiều số là gì ? nêu cách tìm ?


Lớp 6 Toán Đại số lớp 6
1
0

Một phép chia hết có thương là 306070. Nếu số chia tăng 5 lần, số bị chia giữ nguyên thì thương mới là bao nhiêu


Lớp 6 Toán Đại số lớp 6
1
0

Tìm số chia và thương của 1 phép chia có số bị chia bằng 145; số dư bằng 12 biết rằng thương khác 1( số chia và thương là các số tự nhiên)


Lớp 6 Toán Đại số lớp 6
1
0

Giúp mình bài này với

1. Tìm x

 (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) + ... + (x + 100) = 6050

2. Tìm 5 số tự nhiên lẻ liên tiếp có tổng là 9925

3. Trong phép chia có thương bằng 6, dư bằng 3. Tổng số bị chia, số chia và số dư là 195. Tìm số bị chia và số chia.

 


Lớp 6 Toán Đại số lớp 6
3
0

Một phép chia có số chia là 6, dư 3. Hỏi phải giảm số bị chia bao nhiêu đơn vị để được phép chia hết và thương giảm xuống 2 đơn vị

 


Lớp 6 Toán Đại số lớp 6
0
0

a) Hệu hai số là 32, nếu giảm số bị trừ đi 7 đợn vị và giữ nguyên số bị trừ thì hiệu mới là bao nhiêu?

b) Hiệu 2 số là 32 , nếu số trừ tăng lên 7 đơn vị và giữ nguyên số bị trừ thì hiệu mới là bao nhiêu?

toán lớp 2

Ai làm xong đầu thì mk tick cho


Lớp 6 Toán Đại số lớp 6
2
0

i.(3x-1)(-1/2x+5)=0

j.1/4+1/3:(2x-1)=-5


Lớp 6 Toán Đại số lớp 6
3
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)
Xem thêm: Lực Lorenxơ Là Gì? Phương Của Lực Lo-Ren-Xơ Phương Của Lực Lorenxơ

Khoá học trên OLM (olm.vn)