Thực chất của qui vẻ ngoài phân li hòa bình là nói về sự việc phân li chủ quyền của những cặp alen trong quy trình giảm phân.

Bạn đang xem: Thực chất của quy luật phân li

Đáp án: D


Ở cà chua, gen A mức sử dụng thân cao, a thân thấp, B quả tròn, b quả thai dục. trả sử hai cặp gene này nằm ở một cặp NST. Khi đến lai hai cây quả cà chua F1 thân cao trái tròn với nhau thì F2 chiếm được 65% số kilomet thân cao, trái tròn; 15% thân thấp, quả bầu dục, 10% thân cao, quả bầu dục, 10% thân thấp, trái tròn. Kiểu gen của nhì cây cà chua F1 cùng tần số hoán vị ren của chúng là:


Một cơ thể có đẳng cấp gen AaBbDdEe với các gen phân li độc lập, nhận định rằng qua quy trình giảm phân bình thường và không có đột biến hóa xảy ra.

Xem thêm: B) Và B = (C;D] Tìm Điều Kiện Củ A Giao B Khác Rỗng Khi Nào, Tìm M Để A Giao B Khác Rỗng

Số loại giao tử ít nhất và nhiều nhất hoàn toàn có thể được tạo thành từ 2 tế bào sinh tinh lần lượt là:


Giả sử một quãng mARN bao gồm trình tự các ribônuclêôtit như sau:

3’. AUG – GAU – AAA – AAG – XUU – AUA – UAU – AGX – GUA – UAG .5’

Khi được dịch mã thì chuỗi pôlipeptit hoàn chỉnh gồm từng nào axitamin ?


Khả năng cuộn lưỡi ở fan do alen trội trên NST thường xuyên quy định, alen lặn quy định bạn không có khả năng này. Trong một quần thể đạt thăng bằng di truyền tất cả 64% người có khả năng cuộn lưỡi. Một người đàn ông có tác dụng cuộn lưỡi đem người thiếu nữ không có tác dụng này, phần trăm cặp vợ ck này sinh đứa con gái bị cuộn lưỡi là bao nhiêu?


Ở cừu, gene H quy định tất cả sừng, ren h quy định không sừng, giao diện gen Hh bộc lộ sừng ở rán đực cùng không sừng ở chiên cái, ren nằm trên nhiễm nhan sắc thể thường. Mang lại lai rán đực không sừng với chiên cái tất cả sừng được F1, đến F1 giao hợp với nhau được F2, cho những cừu F2 giao phối tự do. Theo lý thuyết, phần trăm cừu cái bao gồm sừng làm việc F3 là bao nhiêu?


Xét một locus bao gồm 2 alen (A và a). Tần số alen a ở thay hệ xuất phát =38%. Qua mỗi cố gắng hệ, chợt biến tạo cho a chuyển thành A với tần số 10%. Sau 3 cầm cố hệ thì tần số A của quần thể bằng


Một loài tất cả bộ NST 2n= 24. Một thể bỗng dưng biến ba nhiễm kép thực hiện giảm phân tạo thành giao tử. Trong điều kiện giảm phân bình thường thì các loại giao tử đựng 14 NST chỉ chiếm tỉ lệ


Xét một gen tất cả 2 alen, quy trình giao phối ngẫu nhiên đã tạo thành 5 loại gen không giống nhau trong quần thể. đến rằng không có đột biến xảy ra, quần thể và gen nói trên có điểm lưu ý gì?


Một quần thể đậu Hà Lan có cấu tạo di truyền ban đầu là 0,4AABB + 0,2AaBb + 0,3Aabb + 0,1aaBB=1. Lúc quần thể này tự thụ phấn qua một thế hệ đã thu tỉ trọng thể dị hợp tử 2 cặp ren là:


Cho kết cấu di truyền quần thể như sau: 0,2AABb : 0,2AaBb : 0,3aaBb. giả dụ quần thể trên giao phối tự do thì sinh sống đời con kiểu gen có 2 cặp ren đồng phù hợp lặn chỉ chiếm tỷ lệ


Xét một cá thể dị phù hợp về cặp gene AB/ab, khoảng cách của hai ren là 12,5cm. Trong quy trình giảm phân nếu tất cả 80 tếbào sinh tinh thực hiện giảm phân thì theo định hướng số tế bào sinh tinh đã xẩy ra hoán vị gen là


*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam