UBND thức giấc Long An vừa có ra quyết định phê để ý điều chỉnh, bổ sung cập nhật kế hoạch tuyển chọn sinh vào lớp 10 Trường thpt Chuyên Long An năm học tập 2021-2022. Theo đó, tuyển sinh vào lớp 10 Trường trung học phổ thông Chuyên Long An được thực hiện bằng phương thức xét tuyển.

Bạn đang xem: Thpt chuyên long an


*

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh tăng thêm 5 chỉ tiêu/lớp chuyên so với chiến lược trước đó. Thế thể, tuyển sinh 9 lớp cùng với 300 chỉ tiêu. Vào đó, chuyên Toán 2 lớp cùng với 70 chỉ tiêu; siêng Vật lý 1 lớp cùng với 35 chỉ tiêu; chăm Hóa học tập 1 lớp với 35 chỉ tiêu; chuyên Sinh học 1 lớp với 35 chỉ tiêu; siêng Tiếng Anh 2 lớp với 60 chỉ tiêu; chăm Ngữ văn 1 lớp cùng với 35 chỉ tiêu; không chuyên 1 lớp cùng với 30 chỉ tiêu.

Xét tuyển chọn sinh dựa vào hiệu quả xếp nhiều loại học lực cùng hạnh kiểm của 4 năm học ở cấp trung học cơ sở để tính điểm học tập cùng rèn luyện. Theo đó, học lực xuất sắc 5 điểm; học lực hơi 4 điểm; hạnh kiểm giỏi 5 điểm; hạnh kiểm hơi 4 điểm.

Điểm học tập tập cùng rèn luyện từng lớp = điểm học lực + điểm hạnh kiểm

Cách tính tổng điểm 4 năm học tập như sau:

Tổng điểm 4 năm học tập = Điểm học tập và rèn luyện lớp 6 + điểm học tập tập cùng rèn luyện lớp 7 + điểm học tập và rèn luyện lớp 8 + điểm học tập tập và rèn luyện lớp 9.

Điểm xét tuyển chọn vào lớp 10 chuyên được tính như sau:

Gọi V9 là điểm trung bình môn Ngữ văn cả năm học tập lớp 9

Gọi T9 là vấn đề trung bình môn Toán cả năm học tập lớp 9

Gọi A9 là vấn đề trung bình môn giờ Anh cả năm học lớp 9

Gọi C9 là điểm trung bình môn đăng ký tham gia dự thi là môn chăm cả năm học tập lớp 9 tương ứng với lớp siêng đã đk (C9 có thể là 1 trong các 6 môn: Toán, đồ lý, Hóa học, Sinh học, giờ Anh, Ngữ Văn)

Gọi C8 là vấn đề trung bình môn đăng ký tuyển sinh là môn siêng cả năm học lớp 8 tương xứng với lớp chuyên đã đk (C8 có thể là 1 trong 6 môn như trên)

Gọi TBCN9 là điểm trung bình cả năm học tập lớp 9

Gọi TBCN8 là vấn đề trung bình cả năm học lớp 8

Gọi TBCN7 là điểm trung bình cả năm học lớp 7

Cách tính điểm xét tuyển chọn sinh lớp chuyên như sau:

Điểm xét tuyển chọn = Tổng điểm 4 năm học tập + V9 + T9 + A9 + C9x3

Khi xét tuyển, nếu nhiều thí sinh tất cả điểm xét tuyển bởi nhau, dẫn mang lại vượt quá chỉ tiêu thì xét tiêu chí phụ đầu tiên là thí sinh nào tất cả C9 lớn hơn thì sẽ được xét trước.

Khi xét tiêu chuẩn phụ đầu tiên vẫn còn nhiều thí sinh bao gồm điểm C9 bởi nhau, dẫn mang lại vượt quá tiêu chí thì xét tiếp tiêu chí phụ vật dụng hai là sỹ tử nào tất cả tổng điểm V9 + T9 + A9 lớn hơn nữa thì được xét trước.

Khi xét tiêu chuẩn phụ vật dụng hai vẫn tồn tại nhiều thí sinh gồm tổng điểm V9 + T9 + A9 bằng nhau, dẫn cho vượt quá chỉ tiêu thì xét tiếp tiêu chí phụ thứ tía là thí sinh nào gồm C8 lớn hơn sẽ được xét trước.

Đối với lớp 10 hệ không siêng chỉ xét học viên có đăng ký lớp không chăm và không trúng tuyển chọn vào lớp chuyên. Phương pháp tính điểm xét tuyển chọn lớp không siêng như sau:

Điểm xét tuyển chọn = Tổng điểm 4 năm học tập + V9 + T9 + A9

Khi xét tuyển, nếu nhiều thí sinh bao gồm điểm xét tuyển bằng nhau, dẫn mang lại vượt quá tiêu chí thì xét tiêu chí phụ đầu tiên là thí sinh nào có điểm TBCN9 lớn hơn thế thì sẽ được xét trước.

Khi xét tiêu chí phụ trước tiên vẫn còn nhiều thí sinh có điểm TBCN9 bởi nhau, dẫn mang đến vượt quá tiêu chí thì xét tiếp tiêu chuẩn phụ lắp thêm hai là sỹ tử nào có điểm TBCN8 lớn hơn thế thì sẽ được xét trước.

Xem thêm: Bản Chất Dòng Điện Trong Chất Điện Phân, Lý Thuyết Dòng Điện Trong Chất Điện Phân

Khi xét tiêu chí phụ trang bị hai vẫn tồn tại nhiều thí sinh gồm điểm TBCN8 bởi nhau, dẫn đến vượt qúa tiêu chí thì xét tiếp tiêu chí phụ thứ ba là thí sinh nào có điểm TBCN7 lớn hơn nữa thì sẽ được xét trước.