Câu trả lời đúng nhất: Thoát hơi nước qua lá xảy ra qua các lỗ khí, và có thể coi là một "phí tổn" cần thiết liên quan đến việc mở các lỗ khí cho phép sự khuếch tán của khí cacbon dioxide từ không khí để quang hợp. Quá trình này cũng làm mát cây, làm áp suất thẩm thấu thay đổi, và cho phép lưu thông các chất dinh dưỡng, chất khoáng và nước từ rễ đến chồi. Có hai cách thoát hơi nước qua lá là thoát hơi nước qua khí khổng và qua cutin. Tuy nhiên, thoát hơi nước qua lá chủ yếu bằng con đường qua khí khổng.

Bạn đang xem: Thoát hơi nước qua là chủ yếu bằng con đường

Câu hỏi: Thoát hơi nước qua lá chủ yếu bằng con đường:

A. Qua lớp cutin.

B. Qua lớp biểu bì.

C. Qua khí khổng.

D. Qua mô giậu.

Trả lời:

Đáp án đúng là: C. Qua khí khổng.

Thoát hơi nước qua lá chủ yếu bằng con đường qua khí khổng.

Giải thích của giáo viên Top lời giải vì sao chọn đáp án C


Có hai cách thoát hơi nước qua lá là thoát hơi nước qua khí khổng và qua cutin. Thoát hơi nước qua cutin chỉ có vai trò quan trọng khi lá còn non – khí khổng chưa phát triển hoàn chỉnh còn khi lá trưởng thành, sự thoát hơi nước qua lá chủ yếu bằng con đường qua khí khổng.

Cấu tạo khí khổng: Hai tế bào bảo vệ (tế bào hình hạt đậu hoặc hình quả tạ) có thành ngoài mỏng, thành trong dày,trong tế bào có chứa nhiều lục lạp, nhiều ti thể, các tế bào phụ quanh lỗ khí, xoang dưới lỗ khí

Cơ chế thoát hơi nước là cơ chế đóng mở khí khổng: dựa trên mức độ no nước của tế bào hạt đậu do các cơ chế: Ánh sáng, hoạt động các bơm ion dẫn đến tăng hoặc giảm hàm lượng các ion trong tế bào đóng thay đổi áp suất thẩm thấu và sức trương của các tế bào này.

Các phản ứng đóng mở khí khổng:

- Phản ứng mở quang chủ động: đó là hiện tượng mở khí khổng chủ động lúc sáng sớm sau khi mặt trời mọc hoặc chuyển từ tối ra sáng.

- Phản ứng đóng thuỷ chủ động: là hiện tượng đóng khí khổng chủ động vào những giờ buổi trưa khi cường độ thoát hơi nước cao làm cho tế bào đóng bị mất nước mạnh( quá 15%), khí khổng đóng chủ động để giữ nước.

- Phản ứng đóng và mở thuỷ bị động: khi tế bào hoàn toàn bão hoà nước, các tế bào xung quanh khí khổng tăng thể tích, ép lên các tế bào làm khe khí khổng khép lại một cách bị động. Ngược lại khi các tế bào mất nước thì tế bào khí khổng không bị chèn, khe khí khổng mở ra.

Như vậy, thoát hơi nước qua khí khổng là con đường chủ yếu.

Như vậy lựa chọn đáp án C là đúng

*

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về sự thoát hơi nước

Câu 1: Trong các hiện tượng sau đây, có bao nhiêu hiện tượng dẫn đến sự mất cân bằng nước trong cây?

Cây thoát nước quá nhiều

Rễ cây hút nước quá ít

Cây hút nước ít hơn thoát nước

Cây thoát nước ít hơn thoát nước

A. 3

B. 2


C. 4

D. 1

Đáp án đúng là: A. 3

Câu 2: Khi xét về ảnh hưởng của độ ẩm không khí đến sự thoát hơi nước, điều nào sau đây đúng?

A. Độ ẩm không khí càng cao, sự thoát hơi nước không diễn ra.

B. Độ ẩm không khí càng thấp, sự thoát hơi nước càng yếu.

C. Độ ẩm không khí càng thấp, sự thoát hơi nước càng mạnh.

D. Độ ẩm không khí càng cao, sự thoát hơi nước càng mạnh.

Xem thêm: Chuyên Đề Toán 11 Năm 2018, Bài Tập Khoảng Cách Lớp 11 Toanmath

Đáp án đúng là: C. Độ ẩm không khí càng thấp, sự thoát hơi nước càng mạnh.

Câu 3: Nguyên nhân của hiện tượng ứ giọt là:

A. Các phân tử nước có liên kết với nhau tạo nên sức căng bề mặt

B. Sự thoát hơi nước yếu

C. Độ ẩm không khí cao gây bão hòa hơi nước

D. Cả A và C

Đáp án đúng là: D. Cả A và C

Câu 4: Cây sống ở vùng khô hạn, mặt trên của lá thường không có khí khổng. Hiện tượng không có khí khổng trên mặt lá của cây có tác dụng nào sau đây?

A. Tránh nhiệt độ cao làm hư hại các tế bào bên trong lá

B. Giảm sự thoát hơi nước của cây

C. Giảm ánh nắng gay gắt của mặt trời

D. Tăng tế số lượng khí khổng ở mặt dưới của lá

Đáp án đúng là: B. Giảm sự thoát hơi nước của cây

Câu 5: Quá trình thoát hơi nước qua lá là do:

A. Động lực đầu trên của dòng mạch rây

B. Động lực dưới của dòng mạch rây

C. Động lực đầu trên của dòng mạch gỗ

D. Động lực đầu dưới của dòng mạch gỗ

Đáp án đúng là: C. Động lực đầu trên của dòng mạch gỗ

----------------------------

Trên đây Top lời giải đã giải đáp câu hỏi thoát hơi nước qua lá chủ yếu bằng con đường khí khổng và bổ sung kiến thức về sự thoát hơi nước. Hi vong thông tin trên sẽ giúp ích cho học tập, chúc bạn học tốt!