Bạn đang tìm hiểu về công thức tính thể tích của các hình thpt CHUYÊN LAM SƠN xin gửi đến chúng ta các công thức tính thể tích khối nón, thể tích khối chópthể tích khối lăng trụ chúng ta đón xem để áp dụng giải bài tập tốt nhất.

Bạn đang xem: Thể tichs khối nón


1. Phương pháp tính thể tích khối nón

*

Công thức tính thể tích khối nón: V = 1/3π. R2. H trong số đó r là bán kính mặt đáy, h là độ cao của hình nón và π là hằng số pi, ta có thể có tác dụng tròn cùng lấy giá trị của π là 3,14. Hình nón thường chạm chán nhất xuất hiện đáy là hình tròn. Khi đó nếu r là cung cấp kính hình tròn đáy thì thể tích hình nón bằng:

*

2. Công thức tính thể tích khối chóp

*

=> Thể tích của hình chóp là bằng một trong những phần ba diện tích dưới đáy nhân với chiều cao .

*

=> Thể tích khối chóp : V=1/3.S.h cùng với S là diện tích s đáy, h là chiều cao. Cách thức chung nhằm tính thể tích khối chóp là tính diện tích s đáy, tính chiều cao và tính thể tích theo phương pháp V=1/3.S.h các bạn cũng có thể ứng dụng nó.

1. Phương pháp tính thể tích hình chóp cụt

*

*

Trong đó:

V : Thể tích hình chóp cụth : chiều cao của hình chóp cụt ( có nghĩa là khoảng cách giữa 2 mặt phẳng cất 2 đáy)B1B2 : là diện tích của hai lòng hình chóp cụtĐơn vị đo thể tích hình chóp là : m3

3. Công thức tính thể tích lăng trụ

=> phương pháp tính thể tích lăng trụ là V = B. H trong những số đó B là thể tích đấy cùng h là chiều cao. Nói theo một cách khác thể tích lăng trụ được tính bằng diện tích s đáy nhân với chiều cao.

*

=> nếu một hình trụ tròn có bán kính đáy là r và độ cao h thì thể tích được tính bằng:

*

4. Công thức tính thể tích hình hộp chứ nhật

=> Thể tích hình hộp chữ nhật là V = a.b.h trong số ấy a là chiều dài, b là chiều rộng cùng h là chiều cao của hình hộp chữ nhật

*

*

5. Công thức tính thể tích hình cầu

=> bí quyết tính thể tích khối cầu: V = 4/3(π.r3) tróng đó π = 3,14

*

Diện tích khía cạnh cầu: S = 4π.R2Trong kia R là bán kính khối cầu (mặt cầu, hình cầu).

Xem thêm: 【Giải Đáp】 Giá Trị Sử Dụng Của Hàng Hóa Là Gì? Giá Trị Hàng Hóa Là Gì

Chúc chúng ta học thật xuất sắc bộ môn toán này nhé.