Bài viết sẽ share các công thức tính diện tích s xung quanh diện tích s toàn phần hình nón vàthể tích hình nón, khối nón, kèm lấy ví dụ như minh họa. 

Hình nón (hay còn được gọi là khối nón) là một hình học không khí 3 chiều, gồm đáy là một hình tròn, đỉnh nhọn. Rất có thể hình dung 1 hình nón được chế tạo thành lúc quay một tam giác vuông quanh trục một cạnh góc vuông của chính nó một vòng.

Bạn đang xem: Công thức và cách tính thể tích hình nón đầy đủ nhất

*


Công thức tính diện tích xung quanh

Diện tích bao phủ hình nón bởi của bán kính dưới mặt đáy nhân với mặt đường sinh với hằng số pi.

Sxp = π.r.l

Trong đó:

Sxp: diện tích xung quanhπ : hằng số pi (được làm tròn là 3,14)l: độ dài mặt đường sinhr: nửa đường kính mặt đáy

Tính diện tích toàn phần

Diện tích toàn phần hình nón bởi tổng diện tích s xung quanh và ăn diện tích khía cạnh đáy

Stp = Sxp + Sđáy

=> Stp= π.r.l + π.r2 

Trong đó:

Stp: diện tích s toàn phầnSxp: diện tích xung quanhSđáy : diện tích s đáyπ : hằng số pi (được có tác dụng tròn là 3,14)l: độ dài con đường sinhr: nửa đường kính mặt đáy

Công thức tính thể tích khối nón

Thể tích hình nón bằng 1/3 diện tích đáy nhân với chiều cao của hình nón (khoảng giải pháp từ vai trung phong đến đỉnh)

*

Trong đó: 

V: thể tíchSđáy : diện tích đáyπ : hằng số pi (được làm cho tròn là 3,14)r: nửa đường kính mặt đáyh: chiều cao hình nón (khoảng biện pháp từ trọng điểm đáy cho tới đỉnh)

Xác định mặt đường sinh, mặt đường cao và bán kính đáy

Đường cao là khoảng cách từ tâm dưới mặt đáy đến đỉnh của hình chóp.

Đường sinh là khoảng cách từ 1 điểm ngẫu nhiên trên đường tròn đáy mang lại đỉnh của hình chóp.

Do hình nón được tạo thành khi quay một tam giác vuông quanh trục một cạnh góc vuông của nó một vòng, nên hoàn toàn có thể coi con đường cao và bán kính đáy là 2 cạnh góc vuông của tam giác, còn đường sinh là cạnh huyền.

Do đó, khi biết đường cao và bán kính đáy, ta hoàn toàn có thể tính được con đường sinh bằng công thức:

*

Biết nửa đường kính và con đường sinh, tính mặt đường cao theo công thức:

*

Biết đường cao và đường sinh, tính bán kính đáy theo công thức:

*

Ví dụ minh họa

Tính diện tích s xung quanh, diện tích toàn phần cùng thể tích hình tròn có bán kính đáy là 6cm, mặt đường cao là 8cm.

Xem thêm: Biển Số Xe Ld Là Gì ? Tìm Hiểu Về Các Biển Số Xe Ở Việt Nam Biển Số Ld Là Gì

Đường sinh của hình nón:

*

Diện tích xung quanh:

Sxp = π.r.l = 3,14 . 6 . 10 = 188,4 (cm2)

Diện tích toàn phần:

Stp = Sxp + Sđáy = Sxp + π.r2 = 188,4 +3,14 . 62 = 301,44 (cm2)

Thể tích hình nón:

*

Nhìn chung, hình nón là một trong những hình không quá phức tạp, vị vậy, nếu cụ vững những công thức cơ phiên bản trên, bạn sẽ dễ dàng tính được diện tích s xung quanh, diện tích s toàn phần với thể tích hình nón.