I. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC LÀ GÌ?

1. Định nghĩa

Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử thuộc loại, có cùng số proton trong hạt nhân.Các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hóa học đều phải sở hữu tính chất hóa học như nhau.

Như vậy, số p.


Bạn đang xem: Thế nào là nguyên tố hóa học


Xem thêm: Top 10 Trường Đại Học Sài Gòn Là Trường Công Lập Hay Dân Lập Tphcm

Là số đặc thù của một thành phần hóa học. Các nguyên tử và một nguyên tố hóa học đều phải sở hữu tính hóa chất như nhau.

-->