toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Thành phần bao gồm của khí Biogas gồm gồm metan (60-70%), hiđrosufua, cacbonic. Nhờ vào mô hình tiếp sau đây hãy giải thích. Vị sao khí đi ra từ hầm vận khí lại yêu cầu cho đi qua nước?

*


Thành phần chủ yếu của khí Biogas gồm bao gồm metan (60-70%), hiđrosufua, cacbonic. Nhờ vào mô hình tiếp sau đây hãy giải thích. Vì sao khí đi ra từ hầm nội khí lại đề nghị cho trải qua nước?

*

A. An toàn, tránh nổ phòng bếp ga khi sử dụng bình khí biogas.

Bạn đang xem: Thành phần chính của biogas

B. Để nhiều loại khí cacbonic ngoài thành phần khí biogas.

C. Để một số loại khí H 2 S mùi trứng thối, độc phụ thuộc vào tính tan trong nước của nó.

D. Tạo hỗn hợp nước (dạng như hỗn hợp nước tiểu) để tưới mang đến hoa màu.


Thành phần thiết yếu của khí Biogas gồm tất cả metan (60-70%), hiđrosufua, cacbonic. Dựa vào mô hình tiếp sau đây hãy giải thích. Vày sao khí ra đi từ hầm vận khí lại nên cho trải qua nước?

*

A. An toàn, kị nổ bếp ga khi sử dụng bình khí biogas.

B. Để nhiều loại khí cacbonic ngoài thành phần khí biogas.

C. Để nhiều loại khí H 2 S mùi trứng thối, độc dựa vào tính rã trong nước của nó.

D. chế tạo dung dịch nước (dạng như hỗn hợp nước tiểu) nhằm tưới mang đến hoa màu.


Đáp án C

Khí ra đi từ hầm vận khí lại đề nghị cho trải qua nước để loại khí H 2 S mùi trứng thối, độc nhờ vào tính tung trong nước của nó.


Thành phần thiết yếu của khí bioga gồm có metan(60-70%), hidrosunfua, cacbonic. Nhờ vào mô hình sau đây hãy giải thích: bởi vì sao khí ra đi từ hầm sinh khí lại phải đi qua nước?


Phan Thị Huyền

Trong yếu tố của khí biogas bao gồm chứa khí hiđrosunfua. Khí hiđrosunfua là một trong chất khí độc, tuy vậy khí đó rất có thể tan vào nước. Do vậy khí biogas hình thành từ hầm phải đi qua bể nước để vứt bỏ khí hiđrosunfua.


Hãy viết phương trình bằng văn bản biểu diễn hiện tượng lạ được mô tả sau đây

Thành phần đa số của khí vào bình ga là khí metan ( C H 4 ) , khi nhảy lửa bếp ga thì lúc metan cháy sinh ta khí cacbonic và hơi nước.


Đốt cháy hoàn toàn khí metan trong bình chứa 8 gam khí oxi thu được khí cacbonic cùng nước. A. Viết PTHH xảy ra. B. Tính cân nặng metan gia nhập phản ứng. C. Tính thể tích khí cacbonic thu được sống đktc. D. Dẫn không còn lượng khí cacbonic sinh ra trải qua dung dịch nước vôi trong dư Ca(OH)2. Tính trọng lượng kết tủa thu được. (H=1, C=12, O=16, Ca=40)

(n_O_2=dfrac832=0.25left(mol ight))

(CH_4+2O_2underrightarrowt^0CO_2+2H_2O)

(0.125....0.25....0.125)

(m_CH_4=0.125cdot16=2left(g ight))

(V_CO_2=0.125cdot22.4=2.8left(l ight))

(Caleft(OH ight)_2+CO_2 ightarrow CaCO_3+H_2O)

(............0.125.....0.125)

(m_CaCO_3=0.125cdot100=12.5left(g ight))


Cho 4,48 lít khí bao gồm metan và etilen trải qua dung dịch brom dư, thấy dung dịch nhạt màu và còn 1,12 lít khí bay ra. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Thành phần xác suất thể tích của khí metan trong các thành phần hỗn hợp là:

A. 25% ; B. 50% ; C. 60% ; D. 37,5%

Hãy chọn giải đáp đúng


- Đáp án A

- khi cho tất cả hổn hợp khí (gồm CH4 và C2H4 ) trải qua dung dịch brom thì C2H4 sẽ bội nghịch ứng không còn với hỗn hợp brom, CH4 không chức năng sẽ đi ra khỏi bình.

*


Vì lúc thở ra từ nồng độ cao và thở tự trong ra ngoài nên bao gồm sự không giống nhau về yếu tắc khí hít và thở ra của oxi cùng khí cacbonic.


Dẫn các thành phần hỗn hợp khí gồm metan, etilen, axetilen đi qua dung dịch bạc tình nitrat trong dung dịch manoniac. Khí sót lại được đem vào dung dịch brom (dư). Nêu và lý giải các hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm.

Xem thêm: Đại Học Có Ngành Marketing Uy Tín Chất Lượng 2021, Ngành Marketing Là Gì


- lúc dẫn luồng khí từ từ đi vào dung dịch AgNO3/NH3 thì axetilen công dụng với AgNO3/NH3 sinh ra kết tủa màu kim cương nhạt:

CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → AgC≡CAg↓ +2NH4NO3

- hỗn hợp khí còn sót lại dẫn vào dung dịch nước brom thì etilen sẽ tính năng với hỗn hợp nước brom, tạo cho dung dịch nhạt màu:

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br

(Dung dịch Br2 Dd nâu đỏ → hỗn hợp CH2Br-CH2Br ko màu)

- Còn metan không tồn tại phản ứng nào.


Xây hầm bioga là giải pháp xử lí phân và chất thải gia xúc đang được tiến hành. Quá trình này không phần đa làm sạch địa điểm ở và lau chùi và vệ sinh môi trường mà còn cung ứng một lượng béo khí ga sử dụng cho việc đun, nấu. Vậy thành phần thiết yếu của khí bioga là