Công thứcTên thông thườngTên quốc tế
Axit no solo chức
H-COOHAxit metanoicAxit fomic
CH3-COOHAxit etanoicAxit axetic
CH3-CH2-COOHAxit propanoicAxit propinoic
CH3-(CH2)2-COOHAxit butanoicAxit butyric
(CH3)2CH-COOHAxit 2-metylpropanoicAxit isobutiric
CH3-(CH2)3-COOHAxit pentanoicAxit valeric
CH3-(CH2)4-COOHAxit hexanoicAxit caproic
CH3-(CH2)5-COOHAxit heptanoicAxit enantoic
CH3-(CH2)13-COOHAxit pentadecanoicAxit panmitic (axit béo)
CH3-(CH2)15-COOHAxit heptadecanoicAxit stearic (axit béo)
Axit ko no có một nối đôi 1-1 chức
CH2=CH-COOHAxit acrylic
CH2=CH(CH3)-COOHAxit metacrylic
C17H33COOHAxit oleic (axit béo)
Axit nhị chức
HOOC-COOHAxit oxalic
HOOC-CH2-COOHAxit malonic
HOOC-CH=CH-COOHAxit maleic
Axit có vòng benzen
*
Axit benzoic

Ví dụ tên thường gọi 1 số este

- HCOOC2H5 : etyl fomat (hay etyl metanoat)

- CH3COOCH=CH2 : vinyl axetat

- CH2=CHCOOCH3 : metyl acrylat

- CH2=C(CH3)COOCH3: metyl metacrylat

- CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 : isoamyl axetat

- CH3COOCH2CH=CHCH2CH2CH3 : hex-2-en-1-yl axetat

- C6H5COOCH=CH2 : vinyl benzoat

- CH3COOC6H5 : phenyl axetat

- CH3COOCH2C6H5 : benzyl axetat

- C2H5OOC4COOCH(CH3)2 : etyl isopropyl ađipat

- (CH3COO)2C2H4 : etylenglicol điaxetat

- CH2(COOC2H5)2 : đietyl malonat

- (CH37CH=CH7COO)3C3H5 : glixeryl trioleat (hay triolein xuất xắc trioleoylglixerol)

- CH314COO15CH3 : miricyl panmitat (hay sáp ong)

Bài tập vận dụng

Câu 1.

Bạn đang xem: Tên các este thường gặp

 Metyl propionat là tên thường gọi của đúng theo chất gồm công thức kết cấu nào sau đây?

A. C2H5COOCH3 B. HCOOC3H7

C. C3H7COOH D. CH3COOC2H5

 

Đáp án A

Metyl propionat: C2H5COOCH3

Câu 2. A là một trong những este có công thức thực nghiệm (C3H5O2)n. Một mol A tác dụng vừa đầy đủ hai mol KOH vào dung dịch, chế tác một muối và hai rượu hơn yếu nhau một nguyên tử cacbon trong phân tử. A là:

A. Metyl etyl malonat

B. Metyl Vinyl malonat

C. Vinyl alyl oxalat

D. Metyl etyl ađipat

 

A chức năng với 2 mol KOH ⇒ A là este nhị chức ⇒ n = 2

⇒ A gồm CTPT là: C6H10O4

Nhận thấy:

CH3OOCCH2COOC2H5 + 2KOH → CH3OH + C2H5OH + KOOCCH2COOK

(thỏa mãn)

Vậy A là: etyl metyl malonat

Đáp án: A

Câu 3. Viết cách làm cấu tạo, call tên những đồng phần đối chọi chức, mạch hở rất có thể có của C3H6O2.

C3H6O2 có độ bất bão hòa ∆ = 1 với phân tử tất cả hai nguyên tử oxi .

⇒ có đồng phân về este đối chọi chức no và axit carboxylic solo chức, no.

Đồng phân este : HCOOC2 H5 etyl fomiat

CH3COOCH3metyl axetat

Đồng phân axit cacboxylic : CH3CH2 COOH axit propionic

Câu 4.

Xem thêm: Phân Tích Hình Thị Nở Chí Phèo Thị Nở, Hình Ảnh Thị Nở Đẹp, Hài Hước, Ấn Tượng

 Viết công thức cấu trúc các chất có tên sau đây:

a) Isopropyl b) alylmetacrylat

c) Phenyl axetat d) sec – Butyl fomiat

 

a) Isopropyl : CH3COOCH(CH3)2

b) alylmetacrylat : H2C=C(CH3)-COO-CH2-CH=CH2

c) Phenyl axetat : CH3COOC6H5

d) sec – Butyl fomiat : HCOO-CH(CH3)-CH2-CH3

Câu 5. Este CH3COOCH=CH2 có tên thường gọi là:

A. Metyl vinylat B. Etyl axetat

C. Vinyl axetat D. Metyl acrylat

 

Đáp án C

CH3COOCH=CH2 : vinyl axetat 

nội dung bài viết gợi ý:
1. Giải bài tập bằng phương thức đồ thị trường 1 2. Danh pháp những hợp chất hữu cơ 3. Đề thi hóa học về Amoni xuất xắc và nặng nề 4. Cacbohidrat 5. CHUYÊN ĐỀ LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ĐIỂN HÌNH VỀ PEPTIT 6. KIẾN THỨC HÓA HỌC 12 VÀ MỘT SỐ KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP 7. Chất hóa học bấm máy thpt