Trong nội dung bài viết dưới đây, cửa hàng chúng tôi sẽ kể lại kim chỉ nan về tập xác minh của hàm số mũ, lũy thừa, logarit kiến thức cơ bản của lớp 12. Hy vọng có thể giúp các bạn biết bí quyết tìm tập xác định của hàm số lũy thừa, mũ, logarit nhanh chóng và chinh xác nhé


Tập xác định của hàm số mũ

Đối với hàm số mũ y=ax(a > 0; a ≠ 1) thì không tồn tại điều kiện. Nghĩa là tập xác định của nó là R.

Bạn đang xem: Tập xác định hàm lũy thừa

Nên khi câu hỏi yêu cầu tìm tập khẳng định của hàm số nón y=af(x)(a > 0; a ≠ 1) ta chỉ cần tìm điều kiện để f(x) tất cả nghĩa (xác định)

Ví dụ 1: search tập xác định của hàm số

*


Lời giải

Điều khiếu nại x2 + 2x- 3 ≥ 0 x ≥ 1 hoặc x ≤ – 3

Tập xác minh là D = ( – ∞; -3> ∪ <1; +∞)

Ví dụ 2: kiếm tìm tập xác định D của hàm số y = (1 – x2)-2018 + 2x – 4

Điều kiện 1 – x2≠ 0 x≠ ±1

Tập khẳng định là D = ( – ∞; -1> ∪ <1; +∞)

Vậy tập xác định của hàm số: D = R ( -1, 1 )

Ví dụ 3: tìm tập xác định D của ∞ hàm số

*

Hàm số xác định lúc và chỉ khi

*

Vậy tập xác định của hàm số là D=(5/2; 3).

Tập xác định của hàm số lũy thừa

Hàm số lũy vượt là các hàm số dạng y = xα (α ∈ R). Các hàm số lũy thừa có tập khẳng định khác nhau, phụ thuộc vào α:

Nếu α nguyên dương thì tập những định là RNếu α nguyên âm hoặc α = 0 thì tập những định là R∖0Nếu α không nguyên thì tập các định là (0; +∞).

Lưu ý:

Hàm số y = √x bao gồm tập xác minh là <0; +∞).Hàm số y = 3√x tất cả tập khẳng định R, trong lúc đó những hàmy = x½, y = x1/3 đều sở hữu tập khẳng định (0; +∞).

Ví dụ 1:

Tìm tập khẳng định của những hàm số sau:

a. Y=x3 

b. Y=x½c. Y=x-√3

d. Y=e√2×2- 8

a. Y=x3 bởi 3 là số nguyên dương yêu cầu tập xác định của hàm số là: D = R

b. Y=x½ vì 1/2 là số hữu tỉ, không nguyên yêu cầu tập xác định của hàm số là D=left( 0,+∞ )

c. Y=x-√3 bởi vì -√3 là số vô tỉ, ko nguyên cần tập xác định của hàm số là: D=( 0,+∞ )

d. Điều kiện xác định của hàm số 2x2– 8 ≥ 0

x ∈ ( – ∞; -4> ∪ <4; +∞)

Vậy tập xác minh của hàm số: D = R ( -4, 4 )

Ví dụ 2:

*

x ∈ ( – ∞; – 1> ∪ <4; +∞)

Ví dụ 3: tra cứu tập xác định D của hàm số

*

Lời giải

Hàm số xác định khi và chỉ khi

*

Vậy tập xác định của hàm số là D = (-4 ; 4)-2 ,2.

Tập xác minh của hàm số logarit

Hàm số logarit y=logax, (a > 0; a ≠ 1) có tập khẳng định D = (0; +∞)Hàm số logarit y=logaf(x), (a > 0; a ≠ 1) tất cả điều kiện khẳng định là
*
Hàm số y = logg(x)f(x), (g(x) > 0; g(x) ≠ 1) tất cả điều kiện khẳng định là 
*
Hàm số y = (f(x))g(x) khẳng định ⇔ f(x) > 0

Ví dụ 1: search tập xác định của hàm số: y = log3(22x – 1)

Điều kiện khẳng định của hàm số: 22x-1 > 0 => x > 0 => D = ( 0,+∞)

Ví dụ 2: tìm kiếm tập khẳng định của hàm số y=(x2-16)-5-ln(24-5x-x2).

Tập xác minh của hàm số y = (x2-16)-5 – ln(24-5x-x2) là:

*

Vậy tập khẳng định là : D=(-8;3)-4.

Ví dụ 3: tìm điều kiện xác định của hàm số: y = log2( x2-5x+6 )

Điều kiện xác định của hàm số: x2– 5x + 6 > 0

x ∈ ( – ∞; 2) ∪ (3; +∞)

Ví dụ 4: search tập xác định của hàm số

*

Hàm số gồm nghĩa khi

*

⇔ 3x+1 > 0 ⇔ x > -1/3.

Xem thêm: Thi Thử Lần 3 Trường Thpt Đô Lương 2, Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2022

*

ví dụ 5: tìm tập hợp toàn bộ các cực hiếm của tham số m để hàm số y=log2(4x-2x+m) có tập xác định D=R.

Lời giải:

Hàm số tất cả tập khẳng định D = R lúc 4x – 2x + m > 0, (1), ∀x ∈ R

Đặt t = 2x, t > 0

Khi đó (1) phát triển thành t2 – t + m > 0 ⇔ m > – t2 + t, ∀ t ∈ (0;+∞)

Đặt f(t) = -t2 + t

Lập bảng thay đổi thiên của hàm f(t) = -t2 + t trên khoảng (0;+∞)

Yêu cầu bài toán xẩy ra khi

*

Hy vọng với những kiến thức về tập xác minh của hàm số mũ, lũy thừa, logarit mà shop chúng tôi vừa trình bày phía trên có thể giúp chúng ta vận dụng giải những bài tập nhanh chóng nhé