toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

a) Nguyên tử chế tạo ra thành từ ba loại hạt nhỏ hơn nữa, kia là rất nhiều hạt nào?

b) Hãy nói tên, kí hiệu và điện tích những nhiều loại hạt có điện?

c) Những nguyên tử thuộc loại gồm cùng số hạt nào trong phân tử nhân?


*

a) Nguyên tử chế tạo ra thành từ cha loại nhỏ tuổi hơn nữa là: proton, electron cùng nơtron.

Bạn đang xem: Tập hợp những nguyên tử cùng loại

b) Tên, kí hiệu, điện tích những các loại hạt mang điện

Tên Proton Electron
Kí hiệu p e
Điện tích +1 -1

c) Những nguyên tử thuộc loại bao gồm cùng số phân tử proton trong phân tử nhân.


*

a) Nguyên tử sinh sản thành từ cha loại hạt nhỏ hơn nữa (gọi là hạt bên dưới nguyên tử), kia là số đông hạt làm sao ?

b) Hãy nói tên, kí hiệu với điện tích của các hạt sở hữu điện.

c) mọi nguyên tử thuộc loại gồm cùng số hạt nào trong hạt nhân ?


a) Nguyên tử tạo ra thành từ tía loại hạt nhỏ dại hơn nữa (gọi là hạt bên dưới nguyên tử), kia là phần đa hạt làm sao ?

Nguyên tử được tạo thành từ ba loại hạt dưới nguyên tử kia là: electron, proton với nơtron.

b) Hãy nói tên, kí hiệu cùng điện tích của các hạt có điện.

Các hạt có điện là:

- Electron: kí hiệu là e, sở hữu điện tích âm.

- Proton: kí hiệu là p, sở hữu điện tích dương.

Tên

Proton

Electron

Kí hiệu

p

e

Điện tích

+1

-1

 

c) phần lớn nguyên tử cùng loại có cùng số phân tử nào trong hạt nhân ?

 Các nguyên tử thuộc loại gồm cùng số hạt proton trong hạt nhân.


Đúng 3
phản hồi (0)

a) 3 các loại hạt là proton, notron và electron

b)

Proton , kí hiệu p , điện tích +1,6.10-19 Culong

Electron, kí hiệu e , năng lượng điện - 1,6.10-19 Culong

Notron, kí hiệu n, không sở hữu điện tích

c)

Những nguyên tử thuộc loại tất cả cùng số hạt proton trong hạt nhân


Đúng 3
phản hồi (0)

Điền tên phân tử nào tạo thành thành nguyên tử vào những câu tiếp sau đây (chép vào ở bài tập): Những nguyên tử thuộc loại có cùng số …. Trong hạt nhân


Lớp 8 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ

proton.


Đúng 0

comment (0)

Cho hồ hết từ và nhiều từ : nguyên tử ; nhân tố ; proton ; số đông nguyên tử. Nên chọn lựa từ hoặc các từ phù hợp điền vào nơi trống một trong những câu sau

Đáng lẽ nói phần lớn ___ các loại này, đông đảo ___ một số loại kia, thì trong khoa học nói ___ hoá học tập này ___ hoá học kia.

Những nguyên tử bao gồm cùng số ___ trong phân tử nhân hồ hết là ___ cùng loại, thuộc cùng một ___ hoá học.


Lớp 8 hóa học
1
0
Gửi diệt

Đáp án

Đáng lẽ nói phần lớn nguyên tử một số loại này, phần đa nguyên tử các loại kia, thì trong kỹ thuật nói thành phần hoá học tập này, nguyên tố hoá học kia.

Những nguyên tử tất cả cùng số proton trong phân tử nhân hồ hết là rất nhiều nguyên tử thuộc loại, thuộc cùng một nguyên tố hoá học.


Đúng 0

bình luận (0)

Các .......... cùng loại đều có cùng số .......... trong hạt nhân. Hai từ còn thiếu trong câu trên là: 

A. nguyên tử; nơtron .

B. nguyên tử; proton. 

C. nguyên tố; proton.

D. nguyên tử; electron. 


Lớp 8 chất hóa học
3
0
Gửi hủy

D


Đúng 0

phản hồi (0)

D


Đúng 0
bình luận (0)

đáp án là D: nguyên tử,electron


Đúng 0
phản hồi (0)

Cho những phát biểu sau:

(1) nhân tố hoá học tập là gần như nguyên tử bao gồm cùng điện tích hạt nhân.

(2) phân tử nhân của phần nhiều các nguyên tử kết cấu từ proton cùng nơtron.

(3) Đồng vị là những nguyên tử bao gồm cùng số proton nhưng khác biệt về số khối.

(4) trong một chu kì, theo chiều tăng đột biến của điện tích hạt nhân bán kính nguyên tử giảm, tính phi kim tăng.

(5) các chu kì đều bước đầu là kim loại kiềm và hoàn thành là khí hiếm.

Số phát biểu đúng là


Lớp 10 chất hóa học
1
0
Gửi diệt

Số vạc biểu chính xác là 3 gồm (2),(3),(4).


Đúng 0
comment (0)

Ghép vào vở bài tập phần đông câu sau đây với khá đầy đủ các tự hay các từ mê thích hợp.

a) Đáng lẽ nói rất nhiều ... Một số loại này, hầu như ... Một số loại kia, thì trong hóa học nói ... Hóa học này ... Hóa học kia.

b) Những nguyên tử có cùng ... Trong phân tử nhân đầy đủ là ... Thuộc loại, thuộc và một ... Hóa học.


Lớp 8 hóa học
1
0
Gửi diệt

a) Đáng lẽ nói những nguyên tử loại này, phần đa nguyên tử nhiều loại kia thì trong hóa học nói là nguyên tố hóa học này, nguyên tố hóa học tập kia.

b) Những nguyên tử gồm cùng số proton trong phân tử nhân mọi là nguyên tử cùng loại, thuộc cùng một nguyên tố hóa học.


Đúng 1

comment (0)

Đồng vị là đa số nguyên tử nhưng hạt nhân gồm cùng số

A. prôtôn tuy thế khác số nuclôn.

B. nuclôn nhưng khác số nơtron

C. nuclôn mà lại khác số prôtôn

D. nơtron nhưng mà khác số prôtôn


Lớp 12 vật dụng lý
1
0
Gửi bỏ

Đồng vị là phần nhiều nguyên tử mà hạt nhân bao gồm cùng số prôtôn mà lại khác số nuclôn


Đúng 0

comment (0)

Đồng vị là đầy đủ nguyên tử mà lại hạt nhân bao gồm cùng số

A. Prôtôn nhưng mà khác số nuclôn.

B. Nuclôn tuy thế khác số nơtron.

C. Nuclôn dẫu vậy khác số prôtôn.

Xem thêm: Thực Hành Một Số Tính Chất Của Protein Và Vật Liệu Polime, Báo Cáo Thực Hành Bài 16 Hóa Học 12

D. Nơtron nhưng mà khác số prôtôn.


Lớp 0 đồ gia dụng lý
1
0
Gửi hủy
Đúng 0

phản hồi (0)
olm.vn hoặc hdtho
magdalenarybarikova.com