Giải bài 1 trang 30 SGK Sinh học tập 9. Những thay đổi hình thái của NST được biểu thị qua sự đóng góp và choạng xoắn điển hình nổi bật ở những kì như thế nào ?
Bạn đang xem: Tại sao nói sự đóng và duỗi xoắn của nst có tính chất chu kì

Đề bài

Những chuyển đổi hình thái của NST được biểu hiện qua sự đóng góp và doãi xoắn điển hình nổi bật ở các kì nào? nguyên nhân nói sự đóng góp và doãi xoắn của NST có đặc thù chu kì?


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Lời giải bỏ ra tiết

+ Sự chuyển đổi hình thái điển hình nổi bật của NST được biểu hiện qua những kì:

- Kì trung gian: NST choạng xoắn trả toàn, tự nhân đôi chế tạo thành NST kép có 2 cromatit.

- Kì giữa: NST teo xoắn cực đại

+ NST chuyển đổi hình thái theo từng kì của chu kì tế bào. Những biến hóa về hình hài của NST lặp đi lặp lại theo chu kì của tế bào

Vì vậy sự đóng góp xoắn và duỗi xoắn của NST có đặc thù chu kì.
Xem thêm: Căn Cứ Vào Đâu Mà Người Ta Chia Dân Cư Trên Thế Giới Ra Thành Các Chủng Tộc

Mẹo tra cứu đáp án nhanh nhất có thể Search google: "từ khóa + magdalenarybarikova.com"Ví dụ: "Bài 1 trang 30 SGK Sinh học tập 9 magdalenarybarikova.com"