Bài viết này bọn họ cùng tìm hiểu về hiện tượng điện li là gì: khi axit bazo với muối tung trong nước xảy ra hiện tượng gì? bội nghịch ứng xảy ra trong dung dịch nước có đặc điểm gì? Phân một số loại chất năng lượng điện ly dũng mạnh chất điện ly yếu bằng phương pháp nào?

A. Lý thuyết về sự điện li

I. Hiện tượng điện li

1. Thí nghiệm hiện tượng lạ điện li

– khi nối những đầu dây dẫn điện với một nguồn điện, ta chỉ thấy bóng đèn ở ly đựng dung dịch NaCl bật sáng. Vậy hỗn hợp NaCl dẫn điện, còn nước đựng và dung dịch saccarozơ ko dẫn điện.

Bạn đang xem: Tại sao nacl là chất điện li mạnh


*

– giả dụ làm những thí nghiệm tương tự, người ta thấy: NaCl rắn, khan; NaOH rắn, khan; những dung dịch ancol etylic C2H5OH , glixerol C2H5(OH)3 ko dẫn điện.

– Ngược lại, những dung dịch axit, bazơ cùng muối hồ hết dẫn điện.

2. Vì sao tính dẫn điện của những dung dịch axit, bazơ cùng muối trong nước

• Ngay từ thời điểm năm 1887, A-rê-ni-ut (S.Arrhenius) đã giả thiết và trong tương lai thực nghiệm đã xác nhận rằng:

– Tính dẫn điện của những dung dịch axit, bazơ với muối là vì trong hỗn hợp của chúng có các tiểu phân mang điện tích vận động tự bởi vì được hotline là các ion.

– quá trình phân li những chất nội địa ra ion là sự việc điện li. Hầu hết chất tung trong nước phân li ra ion được điện thoại tư vấn là đông đảo chất năng lượng điện li .

→ Vậy axit, bazơ cùng muối là đa số chất điện li.

• Sự năng lượng điện li được trình diễn bằng phương trình điện li, ví dụ:

– muối hạt phân li thành cation sắt kẽm kim loại và anion nơi bắt đầu axit:

NaCl → Na+ + Cl−

– Axit phân li thành cation H+ với anion nơi bắt đầu axit:

HCl → H+ + Cl−

– Bazơ phân li thành cation kim loại và anion hiđroxit:

NaOH → Na+ + OH−

3. Định nghĩa sự năng lượng điện li

– Sự năng lượng điện li là quy trình phân li thành những ion (cation, anion) khi hóa học tan vào nước hoặc lạnh chảy.

– hóa học điện li là những chất lúc tan vào nước tạo thành hỗn hợp dẫn điện nhờ phân li thành ion.

II. Phân các loại chất điện li mạnh, chất điện li yếu

1. Độ điện li

– Để bộc lộ mức độ phân li ra ion của các chất điện li, ta sử dụng khái niệm độ năng lượng điện li.

+ Độ năng lượng điện li α (anpha) của một chất điện li là tỉ số thân phân tử phân li thành ion (n) cùng tổng số phần tử hòa tung (n0).

*

+ tỉ lệ thành phần phân tử cũng là tỉ lệ với số mol, cần αα bằng tỉ số phần nồng độ mol hóa học tan phân li thành Cp và tổng độ đậm đặc mol của hóa học tan trong dung dịch Ct:

*

• Độ năng lượng điện li α phụ thuộc vào:

– thực chất của hóa học tan.

– bản chất của dung môi.

– sức nóng độ

– Nồng độ chất điện li.

2. Chất điện li dạn dĩ và chất điện li yếu

a) Chât điện li mạnh

• chất điện li khỏe khoắn là chất khi tung trong nước, các phân tử hoà tan phần nhiều phân li ra ion

• số đông chất điện li dạn dĩ là:

– những axit dũng mạnh như: HCl, HNO3, HClO4, H2SO4, …

– các bazơ khỏe khoắn như NaOH, KOH, Ba(OH)2Ba(OH)2,… và hầu hết các muối.

• trong phương trình năng lượng điện li của chất điện li mạnh, bạn ta dùng một mũi thương hiệu chỉ chiều của quá trình điện li.

*Ví dụ: Na2SO4 → 2Na+ + SO42−

b) chất điện li yếu

• chất điện li yếu đuối là chất khi rã trong nước chỉ có một phần số phân tử hoà tan phân li ra ion, phần sót lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.

• phần đa chất điện li yếu đuối là:

– các axit yếu ớt như: CH3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3, …

– những bazơ yếu như: Bi(OH)3, Mg(OH)2, …

• vào phương trình điện li của hóa học điện li yếu, fan ta cần sử dụng hai mũi tên trái hướng nhau.

Xem thêm: Biên Giới Quốc Gia Và Bảo Vệ Chủ Quyền Biên Giới Quốc Gia, Nội Dung Và Vai Trò Xây Dựng Và Bảo Vệ

*Ví dụ: CH3COOH

*
CH3COO− + H+

• cân bằng điện li là thăng bằng động. Y như mọi cân bằng hoá học khác, thăng bằng điện li cũng theo đúng nguyên lí chuyển dịch cân bằng Lơ Sa-tơ-li-ê.

B. Bài tập sự điện li

* bài bác 1 trang 7 sgk hoá 11: các dung dịch axit như HCl, bazơ như NaOH cùng muối như NaCl dẫn điện được, còn các dung dịch như ancol etylic, saccarozơ, glixerol ko dẫn năng lượng điện được là do tại sao gì?

Xem lời giải

• Đề bài: Các dung dịch axit như HCl, bazơ như NaOH và muối như NaCl dẫn điện được, còn các dung dịch như ancol etylic, saccarozơ, glixerol ko dẫn năng lượng điện được là do tại sao gì?

• Lời giải:

– vào dung dịch: những axit, những bazơ, các muối phân li ra các ion dương và ion âm vận động tự do nên dung dịch của chúng có khả năng dẫn điện. Ví dụ: