Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Tại bốn đỉnh của một hình vuông có bốn điện tích điểm q = +1,0 μ C và tại tâm hình vuông có điện tích điểm q 0 . Nếu hệ nằm điện tích đó nằm cân bằng thì

A. - 0,96 μ C

B. 0,56 μ C

C. +0,96 μ C

D. - 0,56 μ CMột hệ gồm bốn điện tích dương q giống nhau và một điện tích Q nằm cân bằng. Bốn điện tích q nằm tại bốn đỉnh của một hình vuông. Xác định dấu, độ lớn (theo q) và vị trí của điện tích Q.

Bạn đang xem: Tại 4 đỉnh của 1 hình vuông đặt 4 điện tích điểm giống nhau


*

2 + 1 2

Xét sự cân bằng của điện tích q nằm tại đỉnh D của hình vuông. Các điện tích q đặt tại các đỉnh A, B, C tác dụng lên điện tích q đặt tại D các lực F 14 → , F 24 → , F 34 → có phương chiều như hình vẽ:

*

Có độ lớn: F 14 = F 34 = k q 2 a 2 ; F 24 = k q 2 2 a 2 .

Hợp lực của các lực đó là F 1234 → = F 14 → + F 24 → + F 34 → có phương chiều như hình vẽ, có độ lớn: F 1234 = k q 2 a 2 ( 2 + 1 2 ). Để điện tích q đặt tại D cân bằng thì điện tích Q tác dụng lên điện tích q đặt tại D lực F 54 → phải thoả mãn: F 54 → = - F 1234 → . Để các điện tích đặt trên các đỉnh khác cũng cân thì Q phải là điện tích âm và đặt tại tâm O của hình vuông.

Khi đó: F54 = F1234 hay 2 k | Q | q a 2 k q 2 a 2 = ( 2 + 1 2 )

ð Q = - q 2 ( 2 + 1 2 ) = - 0,957q.


Đúng 0
Bình luận (0)

Tại bốn đỉnh của một hình vuông cạnh 10cm có bốn điện tích đặt cố định trong đó có hai điện tích dương, hai điện tích âm. Độ lớn của bốn điện tích đó bằng nhau và bằng 1,5Pc. Hệ điện tích đó nằm trong nước có hằng số điện môi ε = 81 và được sắp xếp sao cho lực tác dụng lên các điện tích đều hướng vào tâm hình vuông. Độ lớn của lực tác dụng lên mỗi điện tích là

A. 0,036N

B. 0,023N

C. 0,32N

D. 0,044N


Lớp 11 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Đáp án B


Đúng 0

Bình luận (0)

Tại bốn đỉnh của một hình vuông cạnh 10cm có bốn điện tích đặt cố định trong đó có hai điện tích dương, hai điện tích âm. Độ lớn của bốn điện tích đó bằng nhau và bằng 1,5pC. Hệ điện tích đó nằm trong nước có hằng số điện môiε=81và được sắp xếp sao cho lực tác dụng lên các điện tích đều hướng vào tâm hình vuông. Độ lớn của lực tác dụng lên mỗi điện tích là?


Lớp 11 Vật lý Chương I- Điện tích. Điện trường
0
0
Gửi Hủy

Đặt bốn điểm tích âm có cùng độ lớn q tại 4 đỉnh của một hình vuông ABCD cạnh a 2 . Xét điểm M nằm trên đường thẳng đi qua tâm O của hình vuông, vuông góc với mặt phẳng chứa hình vuông và cách O một đoạn x. Để độ lớn cường độ điện trường tại M cực đại thì x bằng

A. a 2

B. a 2

C. a 3

D. a 3


Lớp 11 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Đáp án A


Đúng 0

Bình luận (0)

Tại bốn đỉnh của một hình vuông ABCD cạnh a = 10cm trong không khí đặt lần lượt bốn điệm tích điểm q1= q2= q3= q4= 10\(\mu\)C.

Để cho hệ bốn điện tích trên cân bằng, người ta đặt thêm điện tích q0 vào tâm của hình vuông. Xác định dấu, độ lớn của điện tích q0


Lớp 11 Vật lý Bài 1. Điện tích. Định luật Cu-lông
0
0
Gửi Hủy

Trong không khí, đặt bốn điện tích âm có cùng độ lớn q tại 4 đỉnh của một hình vuông ABCD cạnh a 2 . Xét điểm M nằm trên đường thẳng đi qua tâm O của hình vuông, vuông góc với mặt phẳng chứa hình vuông và cách O một đoạn x=A. Độ lớn cường độ điện trường tổng hợp tại M là

A. 4 k q x 2 x 2 + a 2 2

B. 4 k q x x 2 + a 2 1 , 5

C. 2 k q x x 2 + a 2 1 , 5

D. 8 k q x x 2 + a 2 1 , 5


Lớp 11 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Đáp án B

Từ

*

*

*

Vì bốn véc tơ

*
nhận MO là trục đối xứng nên véc tơ tổng hợp

*

nằm trên MO và có độ lớn:

*

*

*

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Đặt bốn điện tích có cùng độ lớn q tại bốn đỉnh của một hình vuông ABCD cạnh a với điện tích dương đặt tại A, C, điện tích âm đặt tại B và D. Xác định cường độ điện trường tổng hợp tại giao điểm hai đường chéo của hình vuông.


Lớp 11 Vật lý
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Đặt bốn điện tích có cùng độ lớn q tại bốn đỉnh của một hình vuông ABCD cạnh a với điện tích dương đặt tại A, D, điện tích âm đặt tại B và C. Xác định cường độ điện trường tổng hợp tại giao điểm hai đường chéo của hình vuông.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Bài 159, Please Wait

A. 4 2 kq a 2

B. 4 3 kq a 2

C. 4 kq 3 a 2

D. 3 kq a 2


Lớp 11 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Đáp án A

+ Ta dễ thấy rằng các cường độ điện trường thành phần do các điện tích gây ra tại O chỉ khác nhau về chiều và có cùng độ lớn:

*

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Đặt bốn điện tích có cùng độ lớn q tại bốn đỉnh của một hình vuông ABCD cạnh a với điện tích dương đặt tại A, D, điện tích âm đặt tại B và C. Xác định cường độ điện trường tổng hợp tại giao điểm hai đường chéo của hình vuông.


Lớp 11 Vật lý
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
magdalenarybarikova.com