Câu hỏi :

Tại một điểm xác minh trong điện trường tĩnh, nếu như độ bự của năng lượng điện thử tăng gấp đôi thì độ béo cường độ điện trường


*