Hôm nay, magdalenarybarikova.com sẽ hướng dẫn cho các bạn nội dung bài học “sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu”. Hi vọng, với bài viết này sẽ giúp các bạn có những kiến thức trọng tâm nhất cùng với những câu trả lời hay nhất.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu âu

*

 A. Kiến thức trọng tâm

1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lí.

Nguyên nhân : do sản xuất phát triển, cần thị trường , nguyện liệu , vàng bạc.Điều kiện : phát kiến địa lý vì khoa học kỹ thuật tiến bộ – đóng tàu lớn có la bàn .Các cuộc phát kiến địa lý : Vax cô đơ Gama , Cô lôm bô ,Ma gien lan, đi bằng đường biển.Kết quả : tìm ra con đường biển mới , vùng đất mới , dân tộc mới , đem lại cho giai cấp tư sản những món lợi khổng lồ.

*

2. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu

Sau các cuộc phát kiến địa lý , thương nhân Châu Âu giàu lên trở thành giai cấp tư sản .Nhờ vốn ,nhờ công nhân làm thuê, do đó tư sản lập xưởng sản xuất, công ty thương mại, những đồn điền rộng lớn , người làm thuê trở thành giai cấp vô sảnNền sản xuất mới tư bản chủ nghĩa ra đời ngay trong lòng chế độ phong kiến .Hình thành quan hệ tư bản chủ nghĩa :Giai cấp tư sản và giai cấp vô sản .

*


B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức thú vị


Câu 1: Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí?


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Qúy tộc và tư sản Châu Âu đã làm cách nào để có được vốn và đội ngũ công nhân làm thuê?


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Giai cấp tư sản và vô sản đã được hình thành từ những tầng lớp nào trong xã hội phong kiến ở Châu Âu?


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Các cuộc phát kiến địa lí đã tác động như thế nào đến xã hội Châu Âu?


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Châu Âu được hình thành như thế nào?


=> Xem hướng dẫn giải
=> Trắc nghiệm lịch sử 7 bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

Giải các môn học khác


Giải sách giáo khoa lớp 7


Soạn văn 7 tập 1
Soạn văn 7 tập 2
Soạn văn 7 tập 1 giản lược
Soạn văn 7 tập 2 giản lược
Toán 7 tập 1
Toán 7 tập 2
Giải sgk vật lí 7
Giải sgk sinh học 7
Giải sgk GDCD 7
Giải sgk địa lí 7
Tiếng Anh 7
Lịch sử 7

Trắc nghiệm lớp 7


Trắc nghiệm ngữ văn 7
Trắc nghiệm toán 7
Trắc nghiệm lịch sử 7
Trắc nghiệm sinh học 7
Trắc nghiệm tiếng Anh 7
Trắc nghiệm Địa lí 7
Trắc nghiệm GDCD 7
Trắc nghiệm vật lí 7
Văn mẫu lớp 7
Tập bản đồ địa lí 7

Giải VNEN lớp 7


VNEN ngữ văn 7 tập 1
VNEN ngữ văn 7 tập 2
VNEN văn 7 tập 1 giản lược
VNEN văn 7 tập 2 giản lược
Toán VNEN 7 tập 1
Toán VNEN 7 tập 2
Tiếng anh 7 VNEN Tập 1
Tiếng anh 7 VNEN Tập 2
Tiếng anh 7 VNEN
VNEN công nghệ 7
VNEN GDCD 7
Khoa học tự nhiên 7
Khoa học xã hội 7

Bình luận


PHẦN MỘT: KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI


Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến châu Âu
Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu
Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở Châu Âu
Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến
Bài 5: Ấn Độ thời phong kiến
Bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á
Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến

CHƯƠNG I: BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ - ĐINH - TIỀN LÊ (THẾ KỈ X)


Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập
Bài 9: Nước Đại Việt thời Đinh – Tiền Lê

CHƯƠNG II: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (THẾ KỈ XI-XII)


Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước
Giải bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077)
Giải bài 12: Đời sống kinh tế, văn hóa

CHƯƠNG III: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII-XIV)


Giải bài 13: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII
Giải bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (thế kỉ XIII)
Giải bài 15: Sự phát triển kinh tế, văn hóa thời Trần
Giải bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV
Giải bài 17: Ôn tập chương II và chương III

CHƯƠNG IV: ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (THẾ KỈ XV - ĐẦU THÉ KỈ XVI)


Giải bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân minh đầu thế kỉ XV
Bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn Thời kì ở miền Tây Thanh Hóa (1418 1427)
Bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa và tiến quân ra Bắc (1424 1426)
Bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn – Khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng (Cuối năm 1426 cuối năm 1427)
Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ Tình hình chính trị, quân sự và pháp luật
Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ – Tình hình kinh tế xã hội
Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ – Tình hình văn hóa, giáo dục
Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ – Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc
Bài 21: Ôn tập chương IV

CHƯƠNG V: ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỈ XVI-XVIII


Bài 22: Sự suy yếu nhà nước phong kiến tập quyền Tình hình chính trị, xã hội
Bài 22: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền – Các cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều và Trịnh Nguyễn
Bài 23: Kinh tế , văn hóa thế kỉ XVI – XVIII Kinh tế
Bài 23: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII – Văn Hóa
Bài 24: Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII
Bài 25: Phong trào Tây Sơn – Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn
Bài 25: Phong trào Tây Sơn – Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm lược Xiêm
Bài 25: Phong trào Tây Sơn – Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh
Bài 25: Phong trào Tây Sơn – Tây Sơn đánh tan quân Thanh
Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước

CHƯƠNG VI: VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX


Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn Tình hình chính trị kinh tế
Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn – Các cuộc nổi dậy của nhân dân
Bài 28: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII – Đầu thế kỉ XIX – Văn học, nghệ thuật
Bài 28: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII – Đầu thế kỉ XIX – Giáo dục khoa học và kĩ thuật
Bài 29: Ôn tập chương V và chương VI
Bài 30: Tổng kết
*Xem thêm: Bài Thi Vận Dụng Kiến Thức Liên Môn Để Giải Quyết Tình Huống Thực Tiễn

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com