Tổng kết toàn thể lịch sử triết học, đặc biệt là lịch sử triết học cổ xưa Đức, Ăngghen vẫn khái quát: “Vấn đề cơ bạn dạng lớn của những triết học, đặc biệt là triết học hiện tại đại, là quan hệ giữa tư duy và tồn tại”; thân ý thức cùng vật chất, giữa niềm tin và giới từ nhiên.

Bạn đang xem: Sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm


*

Vấn đề cơ bạn dạng của triết học được đối chiếu trên nhị mặt. Vật dụng nhất, giữa ý thức cùng vật chất: dòng nào tất cả trước, dòng nào bao gồm sau? loại nào ra quyết định cái nào? thứ hai, bé người có khả năng nhận thức chân thực thế giới tuyệt không?
Việc xử lý hai mặt vụ việc cơ bạn dạng của triết học tập là khởi thủy điểm của các trường phái lớn: chủ nghĩa duy vật và công ty nghĩa duy tâm; khả tri luận với bất khả tri luận. Hình như còn bao gồm chủ nghĩa nhị nguyên và không tin tưởng luận. Về thực chất, chủ nghĩa nhị nguyên bao gồm cùng thực chất với công ty nghĩa duy tâm, còn không tin luận nằm trong về bất khả tri luận; mặt khác, bất khả tri luận thường có mối tương tác mật thiết với nhà nghĩa duy tâm, còn khả tri luận thường gắn thêm với công ty nghĩa duy vật.
Chủ nghĩa duy thiết bị là phe cánh triết học xuất phát điểm từ quan điểm: bản chất của nhân loại là thứ chất; vật hóa học là tính sản phẩm công nghệ nhất, ý thức là tính lắp thêm hai; thứ chất gồm trước ra quyết định ý thức. Ngược lại, công ty nghĩa duy trọng điểm là trường phái triết học bắt nguồn từ quan điểm: thực chất thế giới là ý thức; ý thức là tính sản phẩm công nghệ nhất, vật chất là tính lắp thêm hai; ý thức có trước và quyết định vật chất.
Chủ nghĩa duy vai trung phong có xuất phát nhận thức và bắt đầu xã hội của nó, kia là: sự xem xét phiến diện, tuyệt vời hóa, thần thánh hóa một mặt, một đặc tính nào đó của quá trình nhận thức và đồng thời thường lắp với công dụng của những giai cấp, tầng lớp áp bức, tách bóc lột quần chúng. # lao động. Mặt khác, chủ nghĩa duy trung khu và tôn giáo cũng thường có mối contact mật thiết cùng với nhau, phụ thuộc vào nhau để cùng tồn tại với phát triển.

Xem thêm: Xem Phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - Tập 2 Thuyết Minh, Xem Phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà Tập 2 Vietsub


Trong lịch sử, công ty nghĩa duy tâm có hai vẻ ngoài cơ bản là công ty nghĩa duy vai trung phong chủ quan tiền và nhà nghĩa duy trọng tâm khách quan. Chủ nghĩa duy trung khu chủ quan bằng lòng tính trước tiên của ý thức bé người. Trong khi phủ dấn sự tồn tại khách quan của hiện tại thực, công ty nghĩa duy trọng tâm chủ quan khẳng định mọi sự vật, hiện tượng chỉ là “phức hợp phần nhiều cảm giác” của cá nhân. Công ty nghĩa duy trung ương khách quan tiền cũng chấp thuận tính đầu tiên của tinh thần, ý thức nhưng lòng tin ý thức ấy được ý niệm là niềm tin khách quan, ý thức khách hàng quan gồm trước với tồn tại hòa bình với giới tự nhiên và nhỏ người. Thực thể tinh thần, ý thức khả quan này thường được mang phần nhiều tên gọi khác biệt như: “ý niệm tốt đối”, “tinh thần giỏi đối”, “lý tính cụ giới”…
Đối lập với chủ nghĩa duy tâm, nhà nghĩa duy vật và sự tồn tại, cách tân và phát triển của nó có bắt đầu từ sự cách tân và phát triển của khoa học và thực tiễn, đôi khi thường thêm với ích lợi của thống trị và lực lượng tân tiến trong lịch sử. Nó là hiệu quả của quá trình đúc kết, khái quát kinh nghiệm tay nghề để vừa bội phản ánh phần đa thành tựu mà con người dành được trong từng tiến độ lịch sử, vừa định hướng cho các lực lượng buôn bản hội tiến bộ chuyển động trên nền tảng của những thành tựu ấy. Trên cơ sở cách tân và phát triển của công nghệ và thực tiễn, chủ nghĩa duy trang bị đã cải cách và phát triển qua các hình thức của nó, vào đó, nhà nghĩa duy đồ biện triệu chứng là hiệ tượng phát triển tối đa của nhà nghĩa duy vật.