Trung vai trung phong gia sư - dạy kèm tận nhà NTIC Đà Nẵng xin reviews phần CẤU TẠO, TÍNH CHẤT HÓA HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG CỦA STIREN. Nhằm cung cấp cho chúng ta có thêm tứ liệu học tập. Chúc chúng ta có 1 kì thi đạt công dụng tốt.

Bạn đang xem: Lý thuyết stiren hóa 11


*

1.Cấu tạo ra phân tử stiren

- cách làm phân tử C8H8.

- công thức cấu tạo: C6H5-CH=CH2.

*

2.Tính hóa học vật lí

- Stiren là 1 chất lỏng ko màu, khối lượng nhẹ hơn nước cùng không tung trong nước.

3.Tính chất hóa học

*Nhận xét: Phân tử stiren được kết cấu từ 2 phần:

- Vòng benzen (bền) khi tham gia phản ứng ráng sẽ ưu tiên gắng vào địa chỉ meta.

- Nhóm cố kỉnh vinyl (nhóm thế nhiều loại II) là nhóm cầm cố không no yêu cầu phản ứng hóa học đặc thù là bội phản ứng cộng, trùng hợp và oxi hóa.

→Tính hóa chất của stiren công ty yếu xảy ra ở nhóm nắm vinyl.

a. Phản nghịch ứng cộng

- bội nghịch ứng cùng với hidro (điều kiện phản ứngNi, t0)

C6H5-CH=CH2+ H2→C6H5-CH­2-CH3

- Nếu thường xuyên xảy ra H2cộng vào vòng benzen

C6H5-CH=CH2+ 4H2→C6H11-CH2-CH3(Ni, t0)

- phản bội ứng với dung dịch brom

C6H5-CH=CH2+ Br2dung dịch→C6H5-CHBr-CH2Br

color nâu ko màu

*Lưu ý:Phản ứng này dùng để làm nhận biết stiren và hidrocacbon ko no nói chung.

b. Phản nghịch ứng trùng hợp với đồng trùng hợp(Điều kiện phản ứng: t0, xt, p)

nC6H5-CH=CH2→(-CH2-CH(C6H5)-)n

(Polstiren - PS)

nCH2=CH-CH=CH2+ nC6H5-CH=CH2→(-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH(C6H5)-)n cao su đặc buna-S

c. Bội phản ứng oxi hóa

- Stiren làm mất đi màu hỗn hợp thuốc tím ở ánh nắng mặt trời thường:

3C6H5CH=CH2+ 2KMnO4+ 4H2O→3C6H5-CHOH-CH2OH + 2KOH + 2MnO2

- Stiren làm mất đi màu dung dịch thuốc tím ở ánh sáng cao:

3C6H5-CH=CH2+ 10KMnO4→3C6H5COOK + 3K2CO3+ KOH + 10MnO2+ 4H2O

4.Nhận biết stiren

- làm mất màu dung dịch Brom.

- làm mất đi màu dung dịch thuốc tím ở ánh sáng thường.

5.Điều chế stiren

*

6.

Xem thêm: Công Thức Tính Hỗn Số Là Gì? Cách Cộng Trừ Hỗn Số? Cách Tính Nhanh Hỗn Số?

Ứng dụng

- Ứng dụng quan trọng đặc biệt nhất của stiren là để phân phối polime, polistiren là 1 trong những chất nhiệt độ dẻo, tỏng suốt, dùng sản xuất các chính sách văn phòng, vật dụng gia đình (thước kẻ, vỏ cây viết bi, eke, cốc, hộp mứt kẹo,...)

- Poli (butađien - stiren), thành phầm đồng trùng hợp stiren với butađien, dùng để làm sản xuất cao su đặc buna-S, tất cả độ bền cơ học cao hơn cao su buna.

Trung trọng tâm luyện thi, gia sư - dạy dỗ kèm tận nhà NTIC Đà Nẵng


LIÊN HỆ tức thì VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN bỏ ra TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC